اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، امنیت، شوری، دولت، روسیه

فروپاشی اتحاد شوری، کشور ما را با چالش ها و فرصت های جدید مواجه ساخت. از یک طرف، تهدید دیرپای اتحاد جماهیر شوروی از میان رفت و درهای جدیدی برای برقراری تماس نزدیک به آسیای مرکزی و قفقاز گشوده شد. این منطقه هشت کشور تازه استقلال یافته را در بر می گیرد که از این تعداد شش کشور از اکثریت مسلمان برخوردار است.
از طرفی دیگر، با سقوط ابر قدرت شوروی، عامل موازنه ایالات متحده که عمده ترین دشمن ایران محسوب میشود، حذف شد و احتمال بور بروز بی ثباتی در این کشورها، امنیت ایران را مورد تهدید قرار داده و می دهد و خوشبختانه با برخورد واقع بینانه دولت در رابطه با افزایش همکاری های بین المللی، گشایش راههای جدید همکاری اقتصادی و تجاری، احیاء پیوندهای مذهبی و فرهنگی، و حفظ رابطه دوستانه با روسیه و دیگر کشورهای منطقه تا حدودیی مشکلات برطرف شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «دریای خزر و امنیت ملی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان