اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اطلاعات انتشار

سال

بتن آسفالتی تحت تأثیر ترافیک وسایل نقلیه در معرض کنش های مختلفی قرار می گیرد. گودی مسیر چرخ یکی از انواع اصلی دانش ها است. گودی مسیر چرخ (شیار شدگی) تغییر شکل دائمی لایه های روسازی است که می تواند با گذشت زمان فزونی یابد. ارزیابی محدوده های آسفالتی جهت محافظت از آنها در برابر پدیده شیار شدگی مسیر چرخ ها را به زمینه تحقیقاتی مهمی در سال های اخیر تبدیل شده است. در تمامی این تحقیقات محققین به دنبال راهی برای کاهش پدیده شعرهای ماندگار در مخروط ها می باشند. استفاده از مواد افزودنی یکی از روش هایی است که می تواند با توجه به خواص ماده افزودنی منجر به بهبود مقاومت در برابر شیار شدگی گردد. در این تحقیق سعی گردیده تا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته نانو مواد و بهبود توان مخروطی آسفالت ماستیک درشت دانه در برابر پدیده شیار شدگی پرداخته شود.نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن درصد های مختلف نانو اکسید سیلیس به مخلوط اسفالت ماستیک درشت دانه سبب کاهش شیار شدگی در آن می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیس بر پدیده شیارشدگی مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان