اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

کلمات کلیدی

توسعه، انرژی، سازمان، اقلیم، آب

از سواحل و بنادر بعنوان اجزاء و اماکن پیوند دهنده خشکی ها و دریاها با تاثیرات (هرچند بیشتر آب و هوائی و اقلیم دریائی) از هر دو تایشان می توانند در جهت بهره مندی از استعدادها و منابع و فرصتهای ناشی از تحولات و پدیده های غنی انرژی زای دریائی استفاده نمود، و اکنون که جهان درجواب به تقاضای روز افزون انرژی و مصرف آن در دنیا که خود از عوامل تعیین کننده بر افزایش آنها برای اداره، رشد و توسعه و متعاقبا تکامل جوامع، آنهم در راستای تحول پذیر یذیرفته شده انرژی هست، می رود از جمله راه حلها، از بکارگیری ترکیبی انرژی در راستای بهره مندی بهینه از آنها استفاده نماید می توان از راخ حل در برآورد نیاز به انرژی سواحل و بنادر و سازمان دریایی و حتی شناورهای دریائی استفاده کرد. مقاله پس از پیشگفتاری به ساختار فعلی بهره گیری از انرژی در سواحل و بنادر و سازمانهای دریائی به ارائه پیشنهاد خود در این زمینه ها، و آنگاه با بیان موقعیتهای سواحل و بمنادر و سازمانهای دریائی و ضعیت تصویری از تولید و مصرف انرژی در کشور به ارائه نمونه طرح پیشنهادی بنام: استفاده از پیل سوختی (فیول سل) در مجموعه ترکیبی بهره برداری از انرژیها پرداخته، و مقاله با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم پایان یافت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهره گیری ترکیبی از منابع انرژی در سواحل و بنادر و سازه های دریائی و طرح پیشنهادی تولید الکتریسیته با استفاده از فیول سل ها (Fuel Cells)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان