اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

H2S یکی از آلاینده هایی است که می تواند بر سلامت زیست محیطی تاثیر بگذارد و مخاطراتی ایجاد نماید در این مطالعه سعی شده در پالایشگاه نقاطی که احتمال وجود H2S و نشتی آن وجود دارد تعیین و اندازه گیری شود . این تحقیق با استفاده از دستگاه پمپ دستی دراگر با لوله گازیاب صورت گرفته و نتایج نشان می دهد که در واحد مخزن میزان ppm 12±0\65 H2S که نسبت به سایر واحدها از مقدار بالاتری برخوردار است . البته در بعضی واحدها مانند :(unifiner)200 ،(Merax)300 )، 400 ، از مقادیر نسبتاً بالایی برخوردار است ppm 120±8 و ppm 70±2 که با مقدار استاندارد (ppm78) اختلاف داشته و کارایی آن نسبت به استاندارد از حد پایینی برخوردار است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی و تعیین میزان آلودگی H2S در پالایشگاه نفت کرمانشاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان