اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

اطلاعات انتشار

سال

ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک در سازمانهای هزاره سوم نیازمند نوع جدیدی از سازمان با قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابتجویی استراتژیک است. این سازمان که متناسب با هزاره سوم دانسته شده است، سازمان هوشمند نام دارد. در این مقاله با محوریت تبیین فرایندهای مدیریتی شرکتهای دانش بنیان، ابزارها، ساختارها و مهارتهای فردی این شرکتها، طبقه بندی شده است. مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به چهار سوال اصلی در خصوص تمهای اصلی شرکت های دانش بنیان پاسخ داده است. مساعدت مقاله ارائه الگویی به منظور درک ماهیت کسب و کارهای دانش بنیان در صنایع تکنولوژی بالا است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدل چند سطحی کسب و کارهای دانش بنیان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۰۰۰۰ تومان