اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

ارزشیابی دوره آموزشی در واقع برآورد ارزش یک دوره آموزشی است. اینکه در این ارزش گزاری و ارزش سنجی چه جنبه هایی مورد توجه قرار بگیرند، نظرات وایده ها متفاوت بوده و همین امر یکی از دلایل مهم بوجود آمدن مدل های متفاوت ارزشیابی شده است. همه ذینفعان ، به اهمیت امر ارزشیابی اثربخشی اشاره نموده و تأکید بر استفاده از یک مدل متناسب با حوزه فعالیت نموده اند. علیرغم این مسئله همواره ارزیابی اثربخشی یکی از مسئله سازترین فرایندهای آموزش بوده و منکران آموزش گاهی ناتوانی سنجش دقیق دوره های آموزشی را به عنوان یکی از دلایل رد آموزش می دانند. ریشه این مسائل کجاست؟ آیا نقص در مدل های ارزشیابی وجود دارد؟ آیا مجریان به درستی آن را اجرا نمی کنند؟ آیا مدیران همکاری لازم را ندارند؟ .. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از یک پرسشنامه ، که به صورت پاسخ باز و توصیفی توسط مدیران و کارشناسان و مجریان آموزشی تکمیل شده است به برخی سؤالات پاسخ داده شود. در این زمینه دو مدل ارزشیابی کرک پاتریک و فیلیپس به دلیل عمومیت استفاده در سازمان ها و آشنایی سازمان ها با این الگوها مورد توجه قرارگرفته اند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آسیب شناسی اثربخشی اموزشی در سازمان های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان