اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

این شهر به عنوان یک منبع توسعه است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونت گاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد روش این پژوهش پیمایشی است و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه گرداوری شده است این پژوهش که به منظور بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت شهری تهیه شده است نشان میدهد که با افزایش سطح تحصیلات و سرمایه فرهنگی زنان میزان مشارکت آنها در مدیریت شهری نیز افزایش می یابد با وجود انکه شرکت ازادانه زنان در مسائل اجتماعی این امکان را برای انان در جامعه فراهم می کند که ا زنیروی بالقوه خود بصورت بالفعل استفاده کنند ولی شاهدمشارکت کم رنگ زنان در مقایسه با مردان در مدیریت شهری به ویژه در سازمان شهرداریها هستیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت شهری شهرداری مرکزی شهر اهواز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان