اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

July ۲۰۱۴، Volume۷ - Number۲، سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۲۸۵ تا صفحه‌ی ۳۰۴

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Empirical Study on Interorganizational Coordination (Evidence Case: Organizations of Job and Employment in Iran)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان