اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

از آنجا که تغییرات اقلیم تاثیر بسزایی بر روی کره زمین دارد شناسایی پارامترهای اقلیمی موثر بر این پدیده ضروری است . تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین مسائلی است که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. به گونه ای که تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش های قرن کنونی است. بر این اساس تحقیق حاضر با بررسی های اسنادی و میدانی نیز روش شناسی توصیفی – تحلیلی است این تحقیق از طریق بررسی منابع مکتوب و جست و جوی رایانه ای مقالات علمی در پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم گردیده است. اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت انجام تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده است و تحلیل مطالب نیز به روش کیفی میباشد. تغییرات اقلیمی پیامد های ژئوپلیتیکی و میکرو و ماکرو کلیمای مهمی را به دنبال دارند. در دهه گذشته مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین بوده است. با گرم شدن کره زمین یکی از مناطقی که اهمیت آن افزایش یافته قطب شمال است. قطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر بیشتر از بقیه جهان گرم تر شده است و پیش بینی میشود در اواخر دهه ۲۰۳۰ این منطقه عاری از یخ گردد. تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین مسائلی شده که از اواخر قرن بیستم ذهن اندیشمندان رابه خود مشغول کرده است و یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جهان امروز به شمار میرود که در اثر عوامل طبیعی و انسانی به ویژه انتشار گاز های گلخانه ای به وسیله انسان در حال رخ دادن است. در این بین مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین میباشد که منجر به ذوب شدن یخ ها و حرکت آن به سمت دریا و در نتیجه بالا آمدن سطح دریاها میشود. با بالا آمدن سطح دریاها و ذوب شدن یخ ها در مناطق پوشیده از یخ ضمن اینکه بسیاری از خشکی ها زیر آب میروند همچنین منجر به تغییر خط ساحلی در قلمرو ها و مناطق دریایی کشور های ساحلی میشود که این امر چالش های ژئوپلیتیکی را پدید می آورد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تغییراقلیم و مخاطرات محیطی و انسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان