اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

هدف از تحقیق حاظر شناخت زلزه خیزی ایران و مطالعه و بررسی ویژه نمونه ای از مناطق زلزله خیز کشورمان با توجه به کابرد Gis در شناخت بررسی مطالعه و کنترل مدیریت بحران زلزله در این مناطق میباشد.بر این اساس تحقیق حاظر با بررسی های اسنادی و میدانی و نیز روش شناسی توصیفی تحلیلی در ابعاد اقتصادی اجتماعی محیطی مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی است که از طریق بررسی منابع مکتوب و جست و جوی رایانه ای مقالات علمی در پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم گردیده است . زلزله سالانه خسارت های زیادی در کشور های مختلف بع بار می آورد و گروه های انسانی را از جنبه های مختلف مادی و معنوی در معرض آسیب قرار میدهد. ایران از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زلزله در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد با توجه به واقع شدن ایران برروی یکی از دو کمبرند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. ایران جزء ده کشور بلاخیز است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن میباشد و ششمین کشور زلزله خیز دنیا است. توانایی سیستم اطلاعات جرافیایی (GIS) در الگو سازی و کمک به مکان یابی مکان های اسکان موقت و مدیریت کنترل و کاهش و جلوگیری از مخاطرات زلزله بسیار مهم و قابل اهتمام است . وجود گسل ها و زلزله های متعدد در ایران نشان میدهد چون ایران بر روی کمبرند زلزله واقع شده است و گسل هی فراوانی در آن وجود دارد داده ها و اطلاعات صحیح و درست و جامع از وضع موجود سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) میتوانند مبنای تصمیمگیری و تصمیم سازی به دور از سلیقه ها و گرایش های افراد باشند زمینه را برای مکان یابی علمی تر مکان اسکان موقت که از معضلات مهم کلانشهر های ما هستند فراهم می آورند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «زلزله خیزی ایران و راهکار های مدیریت بحران مطالعه موردی: (سیستم اطلاعات جغرافیایی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان