اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

این موتور پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ملی آمریکا می باشد که در سال ۱۹۶۶ تاسیس و شامل بیش از ۴۸۰۰ مجله علمی در رشته های مختلف پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی و رشته های - وابسته به ان است و تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون مقاله را در خود جای داده است.

موتور جستجوی سایروس قادر است اطلاعات موجود در موتور جستجوی Medline در زیرشاخه PudMed را دردستو سو و کار بوان قرار دهد. سترسی داربرال فرار SIAM: http: siam.org/iournals.htmlاین موتور محدوده موضوعات ریاضیات محض، کاربردی و علوم مختلف مهندسی را در .برمیگیردScience(a)Direct: http://www.sciencedirect.com این موتور جستجو بالغ بر ۴ میلیون مقاله از ۱۸۰۰ مجله ادواری در زمنیه های مختلف علوم در خود جا داده است. Science @Direct حاوی مجلاتی است که در الزویر به چاپ میرسد. با داشتن نامکاربر ورمز محقق می تواند از مجلات تحت پوشش این پایگاه اطلاعاتی از طریق سایروس استفاده نماید.

دستیابی به منابع علمی این موتور جستجو برخی از مقالات داوری شده و نیز مقالات داوری نشده قبل از چاپ را در رشته های روانشناسی، زیستشناسی رفتاری، علوم کامپیوتر، فلسفه و زبان شناسی در اختیار دارد.

http://cogprints.ecs.soton.ac.uk Arxiv.org: http://arxiv.org این سایت علمی مقالات و ثبت اختراعات و ابداعات مختلف در زمینه فیزیک، ریاضیات، علوم غیرخطی و رایانه را شامل میشود و به عنوان یک بایگانی الکترونیک مطرح است.

این پایگاه بالغ بر ۸۵۰۰۰۰ مطلب در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات و مطالب تجاری را در اختیار دارد روش جستجو در موتور جستجوگر سایروس برای جستجو در سایروس میتوان همانند سایر موتورهای جستجو از عملگرهای ORT، AND و یا AND و NOT به منظور تلفیق دور کلمه کلیدی و یا جداسازی آنها از یکدیگر استفاده نمود. همچنین برحسب نیاز به جستجو در مورد یک موضوع خاص می توان جستجو را به طریق پیشرفته انجام داد و تعداد گزینه ها را محدود کرد.

با انجام جستجو در موتور جستجوی سایروس، موتور جستجو به طور شیوه نگارش مقاله علمی و ارائه سمینار اتوماتیک اطلاعات درخواستی محقق را از صفحات وب سایر موتورهای جستجوی مرتبط با خود گرفته و در اختیار کاربر قرار میدهد. . سایروس هر ماه به روز می شود و اطلاعات خود را جدید می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «معرفی سایت علمی مقالات و ثبت اختراعات و ابداعات» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان