اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مهندسی برق

اطلاعات انتشار

سال

طرح های رمزگذاری احراز اصالت شده (AE)، محرمانگی و احراز اصالت پیام را به طور هم زمان تامین می کنند. این طرح ها دو مولفه اصلی دارند که عبارتند از شیوه عملکرد و اولیه رمزنگاری که به صورت تکراری در شیوه عملکرد به کار می رود. طرح Artemia خانواده ای از طرح های AE است که از شیوه عملکرد JHAE و جایگشت های ساده مبتنی بر ساختار SPN استفاده می کند. امنیت جایگشت های این طرح در برابر تحلیل های تفاضلی و خطی، با توجه به شمارش حداقل تعداد جعبه های جانشینی فعال در آن ها صورت گرفته است. هدف از این مقاله بهبود امنیت این جایگشت ها در برابر تحلیل های ذکر شده می باشد. برای این منظور با تغییراتی در برخی از لایه های انتشار به کار رفته در این جایگشت ها، تعداد حداقل جعبه های جانشینی فعال برای Artemia–256 و Artemia–512 افزایش داده شده است. در نتیجه پیچیدگی حملات تفاضلی و خطی افزایش یافته است. برای استفاده از هر مشخصه تفاضلی و خطی چهار دوری، پیچیدگی حمله را برای جایگشت Artemia–512 از 2540 به 2756 و برای جایگشت Artemia–256 از 2420 به 2540 افزایش داده ایم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهبود امنیت جایگشت های طرح رمزگذاری احراز اصالت شده Artemia در برابر تحلیل های تفاضلی وخطی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۵۰۰ تومان