توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدل سازی سرطان پستان متاستازی در موش BALB\c با استفاده از رده سلولی موشی و نشاندار نمودن پایدار رده سلولی با وکتور لنتی ویروسی
اطلاعات انتشار: بيماريهاي پستان ايران، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱-۲، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: متاستاز، عامل اصلی مرگ های با منشا سرطان پستان است که علیرغم پیشرفت های علمی اخیر، تغییرات ژنتیکی و مکانیسم های مولکولی درگیر در متاستاز سرطان پستان هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. مدل های حیوانی مناسبی نیز برای بررسی مسیرهای سلولی و ژن هایی که به طور اختصاصی در جریان متاستاز سرطان نقش دارند، وجود ندارند. در مطالعه اخیر، مدل متاستازی سرطان پستان موشی با استفاده از رده سلولی 4T1 ایجاد شد. همچنین این رده سلولی با ساخت و وارد نمودن وکتور لنتی ویروسی، نشاندار و به موش تزریق شد که می تواند در تحقیقات آینده به کار برده شود.روش بررسی: رده سلولی 4T1 (CRL–2539) از بانک سلولی گرفته شد. تست تشکیل کلونی در آگار برای تایید مهاجم بودن سلول ها انجام شد. سلول ها پس از یک شبانه روز کشت اولیه در محیط DMEM حاوی 10 درصد سرم جنین گوساله، تریپسینه و شمارش شدند. دو گروه موش به عنوان شاهد و مورد انتخاب شدند. به 3 موش گروه مورد تزریق درون رگی و به 3 موش دیگر تزریق در ناحیه نزدیک پستان (fadpad#8) انجام شد و به گروه شاهد فقط آب مقطر استریل تزریق گردید. موش ها به صورت روزانه از نظر سلامت جسمانی مورد بررسی قرار گرفتند تا اینکه در روز 28 قربانی شدند و بافت های مورد نظر برای تهیه لام و بررسی پاتولوژی فرستاده شدند. سلول های این رده با استفاده از لنتی ویروس حاوی پلاسمید PL–RGFP به صورت پایدار نشاندار شدند و دوباره به موش BALB\c ماده تزریق شدند. بررسی مدل زنده با استفاده ازinvivo imaging  انجام شد.یافته ها: از میان دو گروه مورد بررسی، علایم عصبی و عضلانی – استخوانی نشان دهنده متاستاز سلول های سرطانی در موش هایی که تزریق درون رگی شده بودند، زودتر مشاهده شد و بررسی های پاتولوژی نیز درگیری وسیع بافت ها توسط سلول های سرطانی را تایید کرد.نتیجه گیری: رده سلولی 4T1 می تواند مدل موشی مرحله متاستازی سرطان پستان را به خوبی بازسازی نماید. رده سلولی نشاندار شده پایدار با وکتور لنتی ویروسی می تواند برای ردیابی سلول های سرطانی و کارهای تحقیقاتی آینده به خوبی به کار گرفته شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه