توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف نیتروژن
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی تأثیر کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 در شهرستان جلفا به اجرا درآمد. تیمارها شامل دو رقم گلرنگ اراک 2811 و گلدشت، و کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح صفر(شاهد)، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با استفاده از منبع اوره و کود زیستی نیتروکسین در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد. بیشترین عملکرد گلبرگ 119\2 کیلوگرم در هکتار از تیمار کاربرد کود زیستی در شرایط مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. بیشترین عملکرد بیولوژیک ، مربوط به شرایط مصرف کود زیستی در سطح مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه( 1609 کیلوگرم درهکتار) در اثر نیتروژن از مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و رقم اراک 2811 حاصل گردید. بیشترین درصد روغن (34\5) از تیمارکاربرد کود زیستی در شرایط عدم مصرف کود نیتروژن از رقم اراک 2811 بدست آمد. با توجه به برتری رقم اراک 2811 در عملکردهای گلبرگ، بیولوژیک، دانه و درصد روغن به نظر می رسد استفاده از این رقم در منطقه جلفا مناسب تر باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه