توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱یک لبه یاب فازی جدید با استفاده از توابع عضویت پویا
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله با استفاده از مفاهیم مجموعه های فازی، روشی برای لبه یابی استفاده میشود. در روش پیشنهادی، یک ماسک 3 *3 روی تصویر لغزانده میشود. برای هر بلوک، ابتدا 6 دسته نقاط که هر کدام از دو مجموعه غیرهمپوشان تشکلیل شدهاند، تعریف میشود. سپس، برای هر دسته با اطلاعات شدت روشنایی نقاط مجموعه اول یک تابع عضویت فازی طراحی میشود. در نهایت میزان درجه عضویت میانگین شدت روشنایی مجموعه نقاط دوم به این تابع عضویت سنجیده و محاسبه میشود. مقایسه درجه عضویت مجموعه دوم با یک حد آستانه از پیش تعریف شده، مشخص میکنده که نقطه مرکزی ماسک لبه یا غیر لبه است. روش مذکور روی تعداد زیادی از تصاویر استاندارد پیاده سازی و نتایج آن با لبه یابهای متداول مقایسه شده است. نتایج آزمایشها نشان دهنده آن است که روش پیشنهادی از توانایی بالایی در لبه یابی برخوردار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه