توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی در کشورهای منتخبعضو کنفرانس اسلامی OIC
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در طول تاریخ حوادثی مثل بحران مالی 2008 بارها به دلایل مختلفی به وقوع پیوسته که بیشتر کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه را با آن روبرو کرده است. این مطالعه به بررسی ایجاد و بروز بحران مالی با تمرکز بر عدم تقارن اطلاعات و بروز رفتارهایی نظیر رفتار رمه وار (توده وار) که ناشی از عدم تقارن اطلاعات است در ارتباط با کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) پرداخته است.در این رابطه 9 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای بازار سرمایه موفق تری بوده اند در بازه ی زمانی 2010–2000 مورد مطاله قرار گرفته اند.برآورد الگوی ارائه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصاد سنجی، از داده های ترکیبی است و جهت محاسبه نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان متغیر نشان دهنده ی عدم تقارن اطلاعات و رفتار رمه وار از روش فیلتر هادریک و پریسکات (HP) استفاده شده است. برآورد الگوی ارائه شده در این مطالعه نشاندهنده ی اثر معنادار عدم تقارن اطلاعات (رفتار توده وار)بر بروز بحران مالی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی به این صورت است که عدم تقارن اطلاعات باعث بروز مشکلاتی نظیر گزینش نامطلوب و مخاطره اخلاقی شده و منجر به بروز اختلالاتی در بازارهای مالی و در نتیجه بروز بحران مالی میگردد. بنابراین بازارهای مالی قادر نخواهند بود منابع مالی را به شکلی مؤثر به سمت کسانی که بیشترین فرصت سرمایهگذاری تولیدی را دارند هدایت کنند. در واقع میتواند اثرات نامطلوب و جدی بر کل اقتصاد داشته و باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه