توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی رازیانه در کشت مخلوط یونجه و رازیانه
اطلاعات انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی اثر کود و کشت درکشت مخلوط یونجه Medicago sativa L. و رازیانه Foeniculum ،vulgare L.آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه شاهد اجرا گردید. نظامهای کودی بعنوان پلات اصلی در 2 سطح شامل: کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کود زیستی نیتروکسین و فسفر بارور 2 + 50 % کود شیمیایی توصیه شده (سوپرفسفات تریپل) و نظامهای کشت به عنوان پلات فرعی در چهار سطح شامل: خالص یونجه(یونجه 00 % خالص رازیانه رازیانه رازیانه100٪ مخلوط افزایشی یونجه 100٪ +رازیانه 50٪ و مخلوط افزایشی یونجه 100٪ + مشخص شدند. بیشترین ارتفاع رازیانه در کشت خالص به دست آمد. بیشترین ارتفاع، تعداد چتر و شاخه فرعی در کود زیستی+ %50 کود شیمیایی مشاهده شد. در اثر متقابل کود و کشت ، بیشترین شاخه فرعی در کشت مخلوط یونجه 100٪+ کود شیمیایی و بیشترین تعداد گره در کشت مخلوط یونجه 100٪ + رازیانه %100 %100 رازیانه در کود زیستی+ 50 ٪ کود شیمیایی به دست آمد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه