توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدیریت تغییر (CHANGE MANAGEMENT)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از مدیریت دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد.در عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریت تغییر یکی از مشکل ترین وظائف مدیران پیشرو است. نوشتار حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت تغییرو ارائه مدلهایی از مدیریت تغییر به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازی در سازمانها،مشکلات عمده مدیریت تغییر و راهکارهای غلبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تغییرات سازمانی بپردازد .
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه