توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی کارایی پودر گل گیاه تلخه در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی
اطلاعات انتشار: طلوع بهداشت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: فاضلاب‌های رنگی صنایع نساجی معمولاً حاوی مواد سمی و پایدار در محیط‌ زیست می‌باشند. لذا در طی سال های گذشته کاربرد روش های متعددی در حذف آنها بررسی شده است. رنگ راکتیو قرمز198 از نظر ساختار جز رنگ های منو آزو است که در حال حاضر در صنایع نساجی داخل کشورکاربرد بسیار گسترده ای دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی پودر گل گیاه تلخه در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی است. روش‌ بررسی: این مطالعه بصورت تجربی و آزمایشگاهی انجام و در آن اثر pH محلول، غلظت رنگ، دوز جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه غلظت رنگ به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 518 نانومتر تعیین گردید. میزان مطابقت داده‌ها با ایزوترم‌های لانگمیر، فروندلیچ و تمکین نیز بررسی شده است. یافته ها: نتایج بیانگر افزایش راندمان حذف رنگ با کاهش pH، افزایش دوز جاذب و افزایش زمان می‌باشد.افزایش غلظت رنگ از 10 به 50 میلی‌گرم در لیتر در حضور 8\0 گرم در 100 میلی لیتر جاذب، 4=pH و زمان تماس 120 دقیقه منجر به کاهش راندمان حذف از 89\67% به 16\47% گردید. به علاوه ایزوترم فروندلیچ تطابق بهتری با داده‌های جذب مطالعه حاضر داشت. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که پودر گل گیاه تلخه دارای راندمان بالایی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 است. این جاذب آماده سازی آسان و هزینه کمی را دربردارد و به دلیل توانایی جذب خوب، می توان آن را برای حذف سایر آلاینده های زیست محیطی نیز استفاده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه