توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عملکرد سیستمها ی پیشرفته مکانیابی خودکار وسایل نقلیه در بخش مدیریت و تعیین شاخصهای لازم به منظور اجرا در سیستم حمل و نقل کشور ایران
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله سیستمهای هوشمن د خودکار مکا ن یابی وسایل نقلیه ، ویژگیها ، مزا ی ا و اهداف ب ه کارگیری آنها در حمل و نقل زمینی معرفی می شوند.سیستم های خودکار مکان یابی یکی از مولف ههای مهم سیستم های حمل ونقل هوشمند؛ از قبیل : سیستم حمل و نقل عمومی پیشرفته و سیست م مدیریت بحران اس ت که بطور روزافزونی در سازمانهای مختلف بکار گرفته م ی شود . در ایران ب ه دلایل مختلف ،سیستمهای حمل و نقل هوشمند کمتر از سایر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته اس ت و یکی از مهمترین دلای ل این ام ر ، انجام نشدن مطالعات امکان سنجی در مورد ب ه کارگیری آنهاست . بدیهی است بررسی و آنالیز بکارگیری گزین ه های مختلف این روش در ایر ان وصنعت حمل و نقل کشور و با توجه به در نظر گرفتن شرایط و محدودیتها،گام بزرگی در جهت افزایش رونق و بکارگیری سیستمهای هوشمند درحمل و نقل زمینی کشورمان خواهد بود . اگر چه در ابتد ا بکارگیری هر یک از این تکنولوژیها نیازمند انجام سرمای ه گذاری و صرف هزینه می باشد؛اما درصورتیکه مطالعات لازم در خصوص انتخاب نوع تکنولوژی و نحوه بکارگیری آن انجام شده باشد منافع اقتصادی فراوانی را درپی خواهد داش ت .در این مقاله سعی شده است با معرفی این دسته از سیستمهای هوشمند و بررسی کارایی آنها در دنیای حمل و نقل لزوم وشرایط استفاده از آن در حمل و نقل کشور بررسی گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه