توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزشیابی پروژه های عملی با استفاده از AHP فازی
اطلاعات انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این نوشتار، از تئوری فازی جهت ارزیابی پروژه های عملی ارائه شده جهت ساخت، در حال ساخت و یا ساخته شده نهادها، وزارت جهاد، سازمان ها، جشنواره ها، همایش ها و مسابقات استفاده می کنیم. به خصوص آنکه ارزشگذاری پروژه های عملی از این دست، به کمک اعداد قطعی و به روش سنتی آسان به نظر نمی رسد. علیرغم کاربرد وسیع این روش در سایر ارگانهای ذکر شده، در این مقاله به کاربرد خاص آن در مسایل آموزشی و اثر مثبت آن بر رویکرد یاددهی – یادگیری، پرداخته شده است. نقص های مربوط به روش سنتی از قبیل تغییر طرحواره ذهنی ارزشیابی کننده از ابتدا تا انتهای ارزشیابی و همچنین عدم مشارکت ارزشیابی شونده ها در روند ارزشیابی و عدم رخداد پدیده یادگیری در روند ارزشیابی، اصلاح شذه است. در این روش .وزن ها و اولویت های نهایی به صورت فازی نبوده و لذا نیازی به رتبه بندی فازی نیست. حل مساله AHP فازی در نهایت منجر به حل یک مساله برنامه ریزی غیر خطی خواهد شد. شاخص λ به عنوان شاخص سازگاری قضاوت های تصمیم گیرنده جزو نتایج حل مساله برنامه ریزی خطی خواهد بود. یک مثال عددی روش مذکور را روشن می سازد.

۲تعمیم روش کنترل با ناظر برای سیستم های چندسطحی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله روشی جدید به منظور توسعه ی طراحی سیستم های کنترل چندسطحی بررسی می شود به گونه ای که امکان طراحی سیستم کنترل چندسطحی که در اینجا بیشتر برای سیستم های دوسطحی کنترل باناظر بیان شده از یک چارچوب و قالب خاص برای صورت کلی معادلات دینامیک آن خارج می کند و به طراح این امکان را می دهد که بدون توجه به شکل کلی معادلات دینامیک طراحی را انجام دهد این روش قابلیت تعمیم به سیستم های چندسطحی را نیز دارد .

۳بکارگیری رؤیت گر شبکه عصبی در تخمین بلادرنگ پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون مبتنی بر یک استخراج ویژگی فازی از اطلاعات بهره برداری
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مقاله روشی نو را برای بکار گیری رؤیت گر شبکه عصبی در شناسایی پارامترها ی دینامیک ی ژنراتوره ای سنکرون با استفاده از اندازه گیری های بعمل آمده در حوزه زمان ارائه می دهد. داده های آموزشی مورد نیاز بر ای آموزش شبکه عصبی از طریق شبیه سازی های بعمل آمده در محیط یک ژنراتور متصل به شین بینهایت بدست آمده است . مولفه های بهینه الگوها بوسیله الگوریتم خوشه بند ی شهیاط و یک شاخص بهینه سازی فازی از میان تعداد زیاد ی الگوی آموزشی تفکیک شده اند. مقادیر نامی ماشینهای سنکرون نیز در این مسیر به عنوان یک شاخص انحراف بکار گرفته شده اند. شبکه عصبی آموزش دیده با استفاده از اندازه گیری ها ی بلادرنگ شبیه سازی شده و در جهت شناسا یی پارامترها ی دینامیکی ژنراتورهای سنکرون تست شده است.

۴کاربرد تئوری اندازه در ردیابی مقاوم
اطلاعات انتشار: مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷

۵ارائه یک راه کار جدید در بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی با استفاده از منطق فازی و عملگر جهش
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
الگوریتم بهینه سازی گرانشی از سری الگوریتم های بهینه یابی است که با الهام از قانون جاذبه و مفهوم جرم شکل یافته و عاملهای جستجوگر در آن مجموعه ای از اجرام می باشند مشکل اصلی این مدل که در بسیاری از مسائل به ویژه مسائل چند قله ای بروز می کند مساله گیرافتادن در بهینه های محلی است دراین مقاله یک راه کار جدید براساس GSA به نام MGSA که در آن از یک کنترل کننده منطقی فازی برای تنظیم پارامترهای کنترل کننده سرعت و یک ضریب وزنی برای تاثیر گذاری هدفمند در تنظیم اجرام گرانشی معرفی شده و از یک عملگر جهش برای برقراری موازنه بین جستجوی سراسری و جستجوی محلی استفاده میشود نتایج آزمایشات برروی توابع محک نمونه نشان داده اند که روش ارائه شده از عملکرد بهتری در مقایسه با مدل GSA استاندارد برخوردا ر است.

۶کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون با دو روش RBF,SVM مبتنی بر یک استخراج ویژگی فازی از اطلاعات حوزه زمان
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله روشی نو برای بکارگیری شبکه های کلاسیفایر RBF,SVM درطبقه بندی انواع اغتشاشات وارده بر ژنراتورهای سنکرون درحوزه بهره برداری را با استفاده از اندازه گیری های بعمل آمده در حوزه زمان ارائه میدهد مولفه های بهینه الگو ها بوسیله الگوریتم خوشه بندی شهیاط و یک شاخص بهینه سازی فازی ا زمیان تعداد زیادی الگوی آموزشی تفکیک شده اند مقادیر نامی ماشین های سنکرون نیز دراین مسیر به عنوان یک شاخص انحراف بکارگرفته شده اند شبکه آموزش دیده با استفاده از اندازه گیری های بلادرنگ شبیه سازی شده و در جهت طبقه بندی اغتشاشات وارده بر ژنراتور تست شده است لازم به ذکر است الگوهای بکاررفته دراین مسیر تعدادی ژنراتور هستند که از حیث پارامترهای دینامیکی از یکدیگر متمایز شده اند در پایان عملکرد شبکه های RBF,SVM در شناسایی بلادرنگ حوزه خطا با یکدیگر مقایسه شده اند.

۷کنترل فازی – خطی بازوی ماهر ربات اسکارا به همراه دینامیک محرکه ها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله روش کنترلی استفاده شده یک روش کنترل فازی خطی است که موقعیت ربات را در فضای فازی خطی در یک محیط غیرساختاری با وجود عدم قطعیت کنترل می کند این روش از توانایی روش کنترل فازی برای عدم قطعیت و کنترل رفتار غیرخطی بهره مند است و پس از کنترل خطا و اطمینان از کوچک بودن آن سیستم کنترل خطی برای حذف خطای حالت ماندگار بکار می رود در کنترل موقعیت کنترل ربات با روش مفصل مستقل انجام می شود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این سیستم از هر دو ویژگی تعقیب و دفع آشوب برخوردار است وخطای حالت ماندگار را به اندازه قابل قبولی کاهش میدهد در صورت بروز هرگونه اغتشاش که موجب افزایش خطا و خروج از محدوده تعریف شده باشد سیستم بطور خودکار توسط کنترل فازی به وضعیت مطلوب برگردانده می شود.

۸مدلسازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله مدل هایبرید برای مبدل باک بوست با استفاده از قواعد مدلسازی تکه ای خطی PWA( بررسی شده است سیستم هایبرید خودکار بدست آمده و محدوده تغییر متغیرهای حالت تعیین می شود و همچنین دقت مدل بررسی میگردد مدل میانگین فضای حالت مبدل باک بوست پیوسته لیکن غیرخطی است تحلیل و طراحی براساس مدل غیرخطی بسیار دشوار است از این رو تقریب تکه ای خطی دینامیک های غیرخطی به عنوان یک راه حل مناسب مطرح می شود نتایج شبیه سازی قدرت تقریب خطی را در پیش بینی رفتار سیستم نشان میدهد

۹تنظیم سطح گلوکز خون با استفاده از کنترل کننده های هوشمند
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
برخی از بیماریهای از ناتوانی سیستم کنترل طبیعی بدن در تنظیم یک یا چند پارامتر حیاتی ناشی می شود درصد بالایی از این گونه بیماریها قابل درمان نیستند بنابراین طراحی یک سیستم برای کنترل دقیق و پایدار این پارامتر حیاتی برای کنترل این گونه بیماریها غیرقابل درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی ازاین پارامترهای حیاتی سطح گلوکز خون در افرادمبتلا به بیماری دیابت است دراین مقاله از الگوریتم PID و همچنین الگوریتم کنترلی هوشمند منطق فازی برای تنظیم موثر و پایدار سطح گلوکز خون در بیمار دیابتی استفاده می شود نتایج شبیه سازی عملکردمناسب هر دو کنترل کننده را در تنظیم موثر و پایدار سطح گلوکز خون در حضور اغتشاش های ناگهانی در مدل نشان میدهند.

۱۰جایابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان با استفاده از الگوریتم قورباغه بهبود یافته
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
این مقاله الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم قورباغه بهبود یافته جهت یافتن تعداد و محل بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان UPFC در سیستمهای قدرت ارائه می دهد کنترل کننده های یکپارچه توان به جهت آنکه می توانند توان اکتیو راکتیو خط و ولتاژ شین ها راهمزمان کنترل کنند از اهمیت خاصی برخوردار هستند و انعطاف پذیری بالایی در شبکه دارند دراینم قاله ازمدل مجزای کنترل کننده یکپارچه توان جهت حداکثر کردن ظرفیت بارگذاری خطوط انتقال استفاده می شود در ضمن محدودیت ظرفیت خطوط انتقال و سطح ولتاژ معین به عنوان قیود درنظر گرفته می شود جایابی بهینه UPFC توسط الگوریتم قورباغه بهبود یافته منجر به پروفیل ولتاژی صاف و افزایش ظرفیت و پایداری خطوط انتقال توان می گردد. درانتها نیز به شبیه سازی و بررسی نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت .

۱۱طراحی کنترلر فازی بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک برای یک مدل بیماری HIV
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به اینکه در طراحی کنترلر فازی بیشتر برمبنای سعی و خطا کنترلر طراحی میش ود دراین مقاله بکمک الگوریتم ژنتیک یککنترلر فازی بهینه برای یک مدل بیماری HIV طراحی می شود که تعداد سلولهای سالم T و تعداد ویروسV بعنوان ورودیهای کنترلر و مقدار دوز دو دارو برای این بیماران بعنوان خروجی های کنترلر در نظر گرفته می شود برای هر ورودی یا خروجی سه تابع تعلق کم متوسط و زیاد بترتیب ذوزنقه ای مثلثی و ذوزنقه ای درنظرگرفته میشود که درمجموع این سه تابع تعلق دارای سه نقطه مشخص برای هر ورودی یا خروجی می باشد که با n,m,p مشخص می شود که جمعا دوازدهنقطه دارد و 9 قاعده برای کنترلر در نظر گرفته می شود و محدودیت های هرمرحله الگوریتم ژنتیک توضیح داده شده و درنهایت کارایی این کنترلر ترسیم می شود.

۱۲بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از SVC فازی درحضور PSS
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هموارهپایداری گذرا یکی از مهمترینموضوعات قابل بحث در سیستم قدرت بوده است جبران کننده استاتیکی ولتاژ SVC یکی از پرکاربردترین ادوات انتقال انعطاف پذیر جریان متناوب FACTS می باشد که برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو درسیستم قدرت استفاده می شود دراین مقاله از جبران کننده استاتیکی ولتاژ فازی FLSVC درحضور پایدارساز سیستم قدرت PSS برای بهبود پایداری گذرا و کنترل ولتاژ درسیستم قدرت دو ماشینه استفاده شده است در سیستم فازی انحراف سرعت زاویه ای رتور و توان خروجی ژنراتور به عنوان متغیرهای ورودی درنظرگرفته شدها ند در قسمت شبیه سازی انواع خطاهای احتمالی تک فاز و سه فاز در دو حالت استفاده از FLSVC, SVC روی سیستم دو ماشینه سه باسه مورد آزمایش قرارگرفته است.

۱۳پیش بینی بازار ارز با استفاده از شبکه های چند جمله ای عصبی – فازی مرکب و توسعه آن توسط تجزیه اطلاعات و الگوریتم جستجوی گرانشی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله ما به شرح ساختار یک شبکه عصبی پیشخور به نام شبکه های چند جمله ای عصبی – فازی مرکب HFSPNNs که ترکیبی ناهمگن از شبکه های عصبی پیشخور از قبیل شبکه های عصبی چند جمله ای PNNs و شبکه های عصبی چند جمله ای فازی می باشد FSPNNs می پردازیم همچنین برای یک طراحی مناسب و جامع از الگوریتم جدید جستجوی گرانشی باینری بهبود یافته MBGSA و مبحث جزئی سازی اطلاعات IG استفاده می کنیم تفسیر IG در HFSPNN به بهره برداری از تکنولوژی های بنیادی در هوش محاسباتی از قبیل مجموعه های فازی شبکه های عصبی و الگوریتم های ابتکاری برمیگردد. معمارئی که از IG مشق می شود با استفادها ز الگوریتم MBGSA به بهبود HFSPNN می پردازد HFSPNN از ترکیب نرونهای FSPNs با نرونهای PNs در لایه های بالاتر تشکیل می شود.

۱۴پیش بینی جریان ترافیک توسط ANFIS با یک روش ا بتکاری در انتخاب ورودی ها
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
داشتن پیش بینی درستی از جریان ترافیکی یک مسئله مهمدر سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS به شمار می آید به دلیل اینکه جریان ترافیکی تحت تاثیر عوامل مختلف غیرخطی از جمله رفتار رانندگان وسایل نقلیه و ... قرار می گیرد یک سیستم غیرخطی قوی را تشکیل میدهد که با زمان تغییر م یکند در این مقاله سیستم ترافیکی حاکم بر یک مسیر با 5 تقاطع درشهر مشهد درنظر گرفته شده و داده های واقعی برای سالهای 2009 و 2010 از سیستم SCATS جمع آوری شده است از انجایی که ANFIS یک سیستم فازی – عصبی تطبیقی است لذا با قابلیت خود آموزشی که دارد می تواند یک کنترلر بهینه باشد چرا که تعداد پارامترهای بیشتری برای تنظیم در اختیار سیستم قرار میدهد و با آموزش دیدن تنظیم خوبی از شرایط حاکم بدست می آورد

۱۵کاربرد کنترل کننده عصبی پیش بین در سیستمهای دینامیکی غیرخطی یک متغیره و چندمتغیره
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله روشی جهت کنترل سیستم های غیرخطی ساختار ثابت همراه اغتشاش پله ای با دامنه زیاد ارائه می شود این الگوریتم با تلفیق مناسبی از کنترل پیش بین و شبکه عصبی عملکردی مطلوب در ردیابی مرجع پله ای نشان میدهد الگوریتم ارایه شده توانایی کنترل مطلوب سیستمهای غیرخطی متغیر با زمان و نیز حذف اغتشاش دراین سیستم را داشته و قابلیت تعمیم به سیستم های چند متغیره را نیز دارد.

۱۶مسائل کنترل بهینه گسسته غیرخطی با افق بینهایت
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله روش جدیدی برای حل مسائل کنترل بهینه غیرخطی گسسته با افق زمانی بی نهایت به کمک تئوری اندازه ارایه می شود با استفاده از تئوری اندازه دسته وسیعی از مسائل بهینه سازی را می توان بصورت تقریبی به یک مساله برنامه ریزی خطی تبدیل کرد نکات مهمی درحل مسائل کنترل بهینه گسسته وجود دارد که باعث تغییرات بنیادی درمقایسه با حالت پیوسته میشود تبدیل مساله برنامه ریزی خطی فوق به مساله برنامه ریزی با اعداد صحیح دراین مساله برنامهر یزی صفرویک یکی از این نکات است طرفی با توجه به عدم امکان وجود جواب دراین حالت از توابع عضویت فازی جهت رفع این مشکل و تعیین قانون کنترل بهینه استفاده شده است از طرف دیگر بعلت بی نهایت بودن افق زمانی حالت نهایی آزاد بوده که برای رفع ان با بیان یک قضیه حل مساله با تقریببسیار خ وبی به حل یک مساله با افق زمانی محدود تبدیل می شود.

۱۷پارک هوشمند اتومبیل همراه با موانع ثابت و متحرک
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
طراحی مسیر حرکت رو به عقب اتومبیل در بین موانع ثابت و متحرک به شکل بهینه یکی از پیچیده ترین مسایل در حیطه مهندسی است که با توجه به جنس، شکل، و نوع حرکت اتومبیل و همچنین محدودیت زمانی در دستیابی به هدف،پیچیدگی های آن افزایش می یابد . در این مقاله با استفاده از جدول جستجو برای طراحی سیستم های فازی از روی داده های ورودی خروجی به کمک استلزام ممدانی حرکت رو به عقب اتومبیل شبیه سازی شده است. پس از شبیه سازی حرکترو به عقب اتومبیل، این کار با قرار دادن یک سری موانع در مسیر حرکت اتومبیل توسعه داده شده است. در ابتدا فرض شده که موانع ثابت باشند و مسیر یابی با موانع ثابت صورت پذیرفته است. در ادامه موانع را به صورت متحرک در نظر گرفته و سعی شده است که اتومبیل بتواند محل پارک اصلی خود را با عبور از بین موانع ثابت و متحرک بیابد. این کار به گونه ای صورت گرفته است که تعداد موانع می تواند نا محدود و حرکت موانع هم می تواند به صورت کامل تصادفی تعریف شود. در هر صورت اتومبیل برای یافتن جایگاه پارک، باید حرکت خود را با موانع چه ثابت و چه متحرک وفق دهد که همان طور که در نتایج مشاهده می کنید این کار به خوبی صورت پذیرفته است.

۱۸جایابی بهینه BTSبا استفاده ازAHP فازی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مخابرات سیار به نوعی از انتقال داده ها می پردازد که به کاربر امکان ارتباط برقرار کردن با سایر کاربران را هم درهنگام حرکت و هم در مواقعی که کاربر در مکان نامعلومی به سر م یبرد را م یدهد. در طی عملیات طراحی شبک ههای سلولیطبق محاسبات انجام شده تعداد محدودی سایت برای پوشش یک ناحیه در نظر گرفته می شود. در نتیجه جایگذاری صحیح این تعداد محدود در سطح منطقه باعث کاهش هزین هها چه از نظر پوشش و چه از نظر گسترش شبکه در مراحل بعدی خواهد شد. در این مقاله جایابی سایت را با استفاده ازFAHPروش تحلیل سلسله مراتبی فازی) انجام م یدهیم. مسأله FAHP منجر به حل یک مسأله برنام هریزی غیر خطی خواهد شد که شاخصλ به عنوان شاخص سازگاری قضاوتهای تصمی مگیرنده جزء نتایج حل برنامه ریزی غیر خطی خواهد بود

۱۹بررسی پایداری سیستم های فازی دینامیکی با استفاده از TSK غیر خطی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
بر اساس روش های مؤثر در حوزه فرکانس، هدف این مقاله استفاده از فرآیندی سیستماتیک، برای پیش بینی چرخه حدی سیستم های کنترل فازی TSKغیر خطی و مقایسه نتایج به دست آمده با سیستم های کنترل فازی دینامیکی است. سیستم کنترل TSK غیر خطی با استفاده از تابع توصیف کننده خطی می شود. بر طبق روش کلاسیک Parameter plane، پایداری سیستم خطی شده با پارامترهای قابل تنظیم بررسی می شود. با استفاده از TSK غیر خطی این فرآیند ممکن است با تعداد قوانین کمتری انجام گیرد. شبیه سازی های کامپیوتری تأثیرات این رویکرد را نشان می دهند.

۲۰کنترل مد لغزشی فازی با سطح لغزش غیر خطی متغیر با زمان برای سیستم آشوبی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله کنترلر مد لغزشی فازی با سطح لغزش غیر خطی متغییر با زمان برای سیستم دافینگ هلمز آشوبی پیشنهاد می شود. سطح لغزش متغییر با زمان غیر خطی باعث بهبود سرعت سیستم می شود. کنترل فازی لغزشی جایگزین بخش گسسته قانون کنترل مد لغزش کلاسیک اعمال می شود. پدیده چترینگ ذاتی به دلیل وجود عبارت کنترل گسسته در کنترل مدلغزشی است را به شکل مؤثری کاهش می دهد.

۲۱کنترل مود لغزشی مقاوم ربات دوبازو
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله یک روش کنترل مود لغزشی تطبیقی جدید بر اساس قضیه پایداری لیاپانوف برای کنترل بازوهای ماهر مکانیکی معرفی شده است. مکانیزم طراحی به این صورت است که معادلات بازوی ماهر به دو بخش نامی و عدم قطعیت ها تقسیم می شود. قانون کنترل طراحی شده شامل یک بخض متغیر است که با توجه به شرایط سیستم تغییر می کند و یک بخش ثابت قانون کنترل مود لغزشی تشکیل شده است. بخش متغیر این قانون کنترل بمنظور مهار عدم قطعیت ها طراحی شده است. قانون کنترل مود لغزشی نیز خطای ردگیری را به سمت صفر می کشاند. متد طراحی علاوه بر مقاومت بسیار بالا در برابر عدم قطعیت ها مشکل لرزش کنترل را نیز حل می کند. این کنترل کننده قابل اعمال به هر نوع بازوی مکانیکی بوده و نتایج شبیه سازی ها توانایی و عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی را نشان می دهد.

۲۲کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از یک مدل فازی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
افزایش روز افزون وسایل نقلیه به یکی از معضلات شهر نشینی به خصوص در شهر های بزرگ تبدیل شده است از این رو جمع آوری و مطالعه اطلاعات در مورد عواملی که در وضعیت ترافیک یک مسیر و یا شبکه ای از مسیرها مؤثرند بسیار حائز اهمیت می باشد و در این میان چراغ راهنمایی، بدون شک از آشناترین و مهم ترین وسایل کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش ایمنی در تقاطع ها می باشد. در این مقاله از معادلات فضای حالت به منظور تنظیم نمودن زمان تءخیر و طول صف وسایل نقلیه در یک کنترلر زمان ثابت استفاده شده است و در ادامه با استفاده از Fuzzy Logic Tool Box نرم افزار متلب یک کنترلر هوشمند فازی به منظور بهینه سازی و کنترل هماهنگ جریان ترافیک در طول دو تقاطع ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که کنترلر هوشمند ارائه شده دارای عملکرد بهتری نسبت به کنترلر زمان ثابت در کاهش طول صف و زمان تأخیر تحت، شرایط نرمال و بحرانی می باشد.

۲۳کنترل فازی با رفرکانس سیستم قدرت با مدل غیر خطی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله از کنترل کننده FPID برای کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه ای استفاده می شود. در کاربردهای صنعتی معمولاً از کنترل کنده PID که پارامترهای آن با آزمون و خطا بدست می آید، استفاده می شود. از نقایص این کنترل کننده می توان به ناکارآمدی در برابر تغییر شرایط کاری و در نتیجه تغییر پارامترها، عوامل غیر خطی و مشکلات تنظیم پارامترها در سیستم های پیچیده و چند متغیر اشاره نمود. از طرفی کنترل کننده فازی برای طراحی کنترل رضایت بخش به مدل های دینامیکی و تابع تبدیل سیستم نیاز ندارد. در نتیجه عملکرد آن نسبت به PID مطلوب تر می باشد. شایان ذکر است با توجه به رفتار غیر خطی بعضی از عناصر سیستم قدرت در شبیه سازی ها از مدل غیر خطی توربین و گاورنر سیستم قدرت استفاده می شود تا نتایج به واقعیت نزدیک تر باشد. در انتها عملکرد کنترل کننده FPID و PID کلاسیک از نظر پاسخ گذرا و ماندگار مورد مقایسه قرار می دهیم. نتایج شبیه سازی عملکرد مطلوب تر کنترل کننده FPID نشان می دهد.

۲۴حذف پدیده زنو دریک سیستمها ی برید خاص
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سیستم های هایبرید، دسته ای از سیستم های دینامیکی اند که هر دو دینامیک پیوسته و گسسته را در بر می گیرند و سیستم هایبرید، خودکار به سیستم های هایبرید بدون ورودی اشاره دارد. اجرای زنو در یک سیستم هایبرید خودکار، به اجرایی گفته می شود که تعداد بی نهایت گذار گسسته را در یک زمان محدود به همراه دارد. سیستم مورد مطالعه در این مقاله سیستم تانک آبی دوگانه است که برای این سیستم، هنگامی که رابطه سرعت آب ورودی به تنکها (v) و آب خروجی از آنها (v(1), v(2) به صورت (max{v(1),v(2)≤v≤v(1)+v(2 باشد، حتماً اجرای زنو رخ خواهد داد. در این مقاله قصد داریم با استفاده از روش قسمت بندی سوئیچینگ و ترکیب آن با چهار روش کنترلی PID,FUZZY,ANN.ANFIS سیستم را از رسیدن به حالت زنو نگاه داری کنیم. نتایج بدست آمده نان می دهد در میان روهای بررسی شده HY–ANN بهترین کارایی را از خود نشان می دهد.

۲۵بررسی و مقایسه روش های کنترل هایبرید سیستم تانک آبی دوگانه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سیستم های هایبرید، دسته ای از سیستم های دینامیکی اند که در آنها رفتار دینامیکی سیستم، ترکیبی از دینامیکهای پیوسته و دینامیکهای گسسته پیشامد است. سیستم هایبرید مورد مقاله، تانک آبی دوگانه است که از دو تانک آب تشکیل شده و هر کدام از تانکها آب را با سرعت ثابتی خارج می کنند. همواره آب در سرعتهای ثابتی به وسیله یک لوله به یکی از تانکها ریخته می شود. موضوع کنترل، نگهداری سطح آب هر دو تانک بالای سطح تعیین شده است. کنترل کننده لوله را برای تغذیه تانک، زمانی که سطح آب آن تانک به سمت نقطه مرجع کاهش پیدا می کند سوئیچ می کند. در این مقاله قصد داریم به منظور نگه داری سطح آب تانک ها روی مقادیر مرجع دلخواه، از روش قسمت بندی سوئیچینگ و ترکیب آن با چهار روش کنترلی مختلف (PID,FUZZY.ANN.ANFIS) استفاده نمائیم. طبق نتایج بدست آمده کمترین خطا مربوط به کنترلر هایبرید فازی و بیشترین آن مربوط به کنترل کننده هایبرید عصبی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۳ نتیجه