توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نظریه کنش گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ق‍ب‍س‍ات‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۲واقع نمایی گزاره های قرآنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ق‍ب‍س‍ات‌، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۳عنوان فارسی: هستی شناسی معنا (عنوان عربی: أنطولوجیة المعنی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: معرفت فلسفي، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۲۹
چکیده فارسی:حقیقت معنا چیست؟ مقوله ای ذهنی است یا خارجی؟ و یا امری متفاوت با آن دو؟ چه رابطه ای است میان معنا و کاربرد؟ اینها برخی از پرسش های کلیدی در باب هستی شناسی معنایند. شناخت حقیقت معنا، گامی بنیادین برای تحلیل انواع گزاره هاست. در تبیین ماهیت معنا، آرای متفاوتی میان فیلسوفان به ویژه فلاسفه زبان در غرب مطرح است. برخی معنا را همان مصداق، و برخی آن را رابطه میان لفظ و مصداق می دانند. جمعی از جمله جان لاک، معنا را تصور یا نوعی ایده ذهنی برمی شمارند. کسانی نیز حقیقت معنا را در واکنش های رفتاری و خارجی افراد به کلمات جست وجو می کنند. ویتگنشتاین در مرحله اولیه زیست فلسفی خود بر «نظریه تصویری معنا» تکیه داشت؛ اما بعدها دیدگاه کاربردی یا ابزاری معنا را مطرح کرد. جان آستین نیز همچون ویتگنشتاین تکیه خود برای تحلیل معنا را بر کاربرد قرار داد. در میان اندیشمندان اسلامی، علمای اصول، اغلب در بحث از حقیقت وضع و رابطه آن با موضوع له به این مساله پرداخته اند.در نوشتار پیش رو پس از تبیین و ارزیابی دیدگاه ها، نظر برگزیده را بیان می کنیم. بر این اساس، معنا همان صورت ذهنی است، بدون لحاظ ذهنیت. به عبارت دیگر، معنا مساوی محکی یا معلوم بالذات است که در برابر مفهوم (حاکی) و مصداق (معلوم بالعرض) است. چکیده عربی:ماهی حقیقة المعنی؟ و هل هو من المقولة الذهنیة أو الخارجیة؟ أو أمر آخر یختلف عنهما؟ و ماهی العلاقة بین المعنی و التطبیق؟ هذه بعض الأسئلة الرئیسیة التی تتعلق بأنطولوجیة المعنی. و یعد التعرف علی حقیقة المعنی خطوة أساسیة فی تحلیل القضایا. و قد طرحت فی الغرب آراء مختلفة من قبل الفلاسفة و خاصة فلاسفة اللغة حول هذه المسألة، فالبعض ذهب إلی القول بأن المعنی هو المصداق عینه، و البعض الآخر یعتقد بأنه العلاقة بین اللفظ و المصداق. و هناک طائفة من الفلاسفة و من جملتهم (جان لوک) یعتبر المعنی بأنه تصور أو فکرة عقلیة. فی حین یتجه آخرون إلی البحث فی ردود الأفعال السلوکیة للأفراد من استخدام الألفاظ. و قد اعتمد ویتجنشتاین علی النظریة التصویریة للمعنی فی المرحلة الأولی من حیاته الفلسفیة و لکنه عدل عنها إلی طرح النظریة التطبیقیة للمعنی فیما بعد. و هکذا جان آستین نحی نفس منحی ویتنجشتاین فی الاعتماد علی التطبیق فی تحلیل المعنی. و أما فی العالم الإسلامی فلقد تعرض علماء الأصول خاصة من بین العلماء الاسلامیین إلی هذه المسألة غالبا من خلال البحث فی حقیقة الوضع و علاقته بالموضوع له.

۴وحی شناسی مسیحی با گذری بر وحی قرآن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ق‍ب‍س‍ات‌، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۵عنوان فارسی: بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر (عنوان عربی: دراسة نقدیة لهرمنوطیقا غادامر)
اطلاعات انتشار: كلام اسلامي، بهار, دوره  ۲۲ , شماره  ۱ (پياپي ۸۵)، سال
تعداد صفحات: ۲۵
لطفا برای مشاهده متن چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

۶عنوان فارسی: دین و مدرنیته؛ بررسی رویکرد فروکاهشی به دین در نسبت با مدرنیته (عنوان عربی: الدین والحداثة، دراسة الرؤیة التنازلیة للدین فی نسبته إلی الحداثة)
اطلاعات انتشار: معرفت كلامي، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پياپي ۱۰)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.چکیده عربی:لو کان هناک تعارض بین الدین والحداثة فی العصر الحدیث، فیا تری کیف یمکن رفعه؟ فهناک من یرجح الدین وهناک من یرجح الثقافة الحدیثة، کما أن البعض یتبعون طریقا وسطا. حسب رؤیة السید ملکیان فإن الدین یطلق علی النصوص الدینیة وکذلک علی استنتاجات الإنسان من هذه النصوص وأیضا یطلق علی أعمال المتدینین. الفهم التقلیدی للدین هو فهم أساسی ویستند إلی التأریخ حیث لا ینسجم مع الحداثة، لذلک فقد طرح السید ملکیان المعنویة بصفتها دین عقلانی وطرح التفسیر الحدیث للدین بدل الفهم التقلیدی، الفهم التقلیدی للدین لا ینسجم مع بعض عوامل الحداثة، وبما أن هذه العوامل لا یمکن اجتنابها فلا بد من طرح فهم للدین یزیل عدم انسجامه مع الحداثة. ولنقد هذه الرؤیة یجب القول أولا إن بعض العوامل الموجودة فی الدین الذی یدعیه والتی تتعارض مع الحداثة هی فی الأصل غیر موجودة فی الأدیان أو علی أقل تقدیر غیر موجودة فی الإسلام وبعض العوامل الأخری التی هی جزء من الدین الذی یدعیه لها خلفیة عقلیة ومعرفیة. أما منهج البحث الذی اتبعه الباحثان فی هذه المقالة فهو تفصیلی– تحلیلی.

۷خانواده و مدیریت الگوپذیری نوجوان
اطلاعات انتشار: اسلام و پژوهش هاي تربيتي، بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پي در پي ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۲۴
این نوشتار به یکی از مسائل اجتماعی معاصر اشاره دارد. الگوپذیری نوجوان مساله ای است که در قالب مدگرایی، ارتباط با گروه های نابهنجار اجتماعی، گرایش به هنجارهای زودگذر و سستی روابط خانوادگی بروز می یابد. واکنش های ابتدایی والدین در دو طیف افراط و تفریط قرار دارد. آنان، گاهی سخت گیر می شوند و طرد بی حساب را در پیش می گیرند و گاهی تسلیم می شوند و در قبال سرنوشت نوجوان به گونه ای خنثا عمل می کنند. وضعیت مطلوب آن است که والدین با در نظر داشتن شرایط سنی و اجتماعی نوجوان و با استفاده از راهبردهای تربیتی موثر، الگوپذیری نوجوان را مدیریت و سامان دهی کنند. راهبردهای پیشنهادی مقاله حاضر در قالب دو راهبرد کلان «مدیریت الگوپذیری از طریق معاشرت» و «مدیریت الگوپذیری از طریق هم اندیشی با نوجوان» جای می گیرد. این راهبردها با استفاده از آیات و روایات و با توجه به شرایط و ظرفیت های زندگی خانوادگی مطرح گردیده است.

۸موانع تربیت اجتماعی کودکان در خانواده‏های امروزی
اطلاعات انتشار: معرفت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
خانواده، مهم‏ترین کانون تربیت اجتماعی و جامعه‏پذیری است که در تربیت و اجتماعی کردن کودکان، به‏ویژه در سال‏های آغازین زندگی نقش مهمی دارد. در این میان، گاه موانع و آسیب‏هایی سد راه تاثیر خانواده در تربیت اجتماعی کودکان می‏شوند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و اسنادی و با استناد به متون دینی و یافته‏های علوم جدید، به بررسی موانع و آسیب‏هایی می‏پردازد که به نحوی در مسیر نقش‏آفرینی نهاد خانواده در تربیت اجتماعی کودکان اخلال ایجاد می‏کند. فرسایش سرمایه اجتماعی کودکان در خانواده، گسیختگی نظام خانواده و طلاق، افراط و تفریط در جامعه‏پذیری نقش‏های جنسیتی، ناهماهنگی میان خانواده و دیگر عوامل تربیت اجتماعی و ضعف نظارت خانواده بر فرزندان، در خانواده‏های امروزی از مسایلی است که می‏تواند در مسیر تربیت اجتماعی مطلوب کودکان در محیط خانواده، مانع ایجاد کند. هدف این نوشتار دستیابی به شاخص‏هایی است که در درون خانواده، موانع تربیت اجتماعی را بازتاب می‏دهند.

۹تاثیر دما بر روی سطح مقطع تابش القایی طول موج 649 نانومتر کریستال لیزرری :YAG3+Nd پمپ شده توسط فلش لامپ
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در این تحقیق وابستگی دمایی سطح مقطع تابش القایی کریستال :YAG3+Nd مورد مطالعه قرار گرفته است با افزایش دما بین ، تا 06 درجه سانتیگراد سطح مقطع طول موج 640 نانومتر کاهش می یابد علت این فرآیند را می توان افزایش درکمیتهایی همچون جمعی گرمایی 2 پهن شدگی و جابجایی خطوط را عنوان کرد این پژوهش می تواند سهم بسزایی در پیشرفت طراحی لیزر داشته باشد

۱۰رویاانگاری وحی؛ نقدی بر آرای دکتر سروش
اطلاعات انتشار: معرفت كلامي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
یکی از فرضیاتی که به تازگی برخی نویسندگان مطرح کرده اند، رویاانگاری وحی قرآنی و جای گزین کردن «تفسیر قران» با «تعبیر قرآن» است. در این فرضیه وحی مصداقی از رویا شمرده می شود و درنتیجه فهم محتوای آن تنها با خواب گزاری میسر است. به ادعای دکتر عبدالکریم سروش این فرضیه از شواهد درون متنی و تاریخی کافی برخوردار است. مقاله پیش رو به بررسی و نقد ادله و شواهد این فرضیه می پردازد و با نگاهی پدیدارشناختی، مراجعه به خود وحی و حالات و سخنان دریافت کننده وحی و نزدیک ترین افراد به وی را معیاری برای قضاوت در این باره قرار می دهد. این نوشتار، ادله وی برای نفی ارتباط کلامی بین خالق و مخلوق در وحی را کانون مناقشه قرار می دهد و در ادامه شواهد تحقق وحی در حالت بیداری را ارایه می کند. در خاتمه بحث اثبات می شود که وحی حتی اگر در رویا هم باشد، نیاز به تعبیر و خواب گزاری ندارد. در این نوشتار روش مطالعه، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیلی نقدی است.

۱۱قرآن و روش‌های انگیزشی توحیدباوری
اطلاعات انتشار: اسلام و پژوهش هاي تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تربیت دارای ساحت‎های گوناگون شناختی، عاطفی و رفتاری است. یکی از ابعاد شناختی، ناظر به معارف اعتقادی است. «اعتقاد یا باور»، شناخت تثبیت‌شده‌ای است که می‌تواند بیش از شناخت سطحی، عواطف و رفتارهای فرد را تحت تاثیر قرار دهد. برداشتن چه گام‎هایی در مسیر تقویت باور به توحید ضروری است؟ این هدف می‌تواند با روش‎های شناختی یا عاطفی محقق شود. این مقاله با روش «کتاب‎خانه‌ای» و با تمرکز بر راهکارهای انگیزشی و با نگاه به قرآن و روایات، در پی تربیت باورهای توحیدی است. چگونه مربّی می‌تواند متربّی را به اعتقاد توحیدی علاقه‎مند سازد؟ کدام موانع گرایشی متربّی را از خداباوری و یگانه‌انگاری خالق هستی بازمی‌دارد؟ بر اساس این تحقیق، برای ایجاد انگیزه خداباوری، افزون بر به‎کارگیری روش‎های انگیزشی، و موانع گرایشی اعتقاد به خدا نیز باید برطرف شود. در‌ گام اول، با طرح ایده احتمال و محتمل و نیز محبوب‌سازی خدای متعال قابل تحقق است. رفع موانعی همچون فرار از عیوب خود، حالت دفاعی و جدلی گرفتن متربّی، و میل به ثبات عقیدتی، برای گام دوم ضروری است.

۱۲هستی‏شناسی معنا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: معرفت فلسفي، سال
تعداد صفحات: ۲۹
حقیقت معنا چیست؟ مقوله‏ای ذهنی است یا خارجی؟ و یا امری متفاوت با آن دو؟ چه رابطه‏ای است میان معنا و کاربرد؟ اینها برخی از پرسش‏های کلیدی در باب هستی‏شناسی معنایند. شناخت حقیقت معنا، گامی بنیادین برای تحلیل انواع گزاره‏هاست. در تبیین ماهیت معنا، آرای متفاوتی میان فیلسوفان به ویژه فلاسفه زبان در غرب مطرح است. برخی معنا را همان مصداق، و برخی آن را رابطه میان لفظ و مصداق می‏دانند. جمعی از جمله جان لاک، معنا را تصور یا نوعی ایده ذهنی برمی‏شمارند. کسانی نیز حقیقت معنا را در واکنش‏های رفتاری و خارجی افراد به کلمات جست‏وجو می‏کنند. ویتگنشتاین در مرحله اولیه زیست فلسفی خود بر «نظریه تصویری معنا» تکیه داشت؛ اما بعدها دیدگاه کاربردی یا ابزاری معنا را مطرح کرد. جان آستین نیز همچون ویتگنشتاین تکیه خود برای تحلیل معنا را بر کاربرد قرار داد. در میان اندیشمندان اسلامی، علمای اصول، اغلب در بحث از حقیقت وضع و رابطه آن با موضوعٌ‏له به این مسیله پرداخته‏اند. در نوشتار پیش‏رو پس از تبیین و ارزیابی دیدگاه‏ها، نظر برگزیده را بیان می‏کنیم. بر این اساس، معنا همان صورت ذهنی است، بدون لحاظ ذهنیت. به عبارت دیگر، معنا مساوی محکی یا معلوم بالذات است که در برابر مفهوم (حاکی) و مصداق (معلوم بالعرض) است.

۱۳رویکردهای رایج به تربیت ارزش‌های دینی و مقایسه آنها با رویکرد اسلامی
اطلاعات انتشار: اسلام و پژوهش هاي تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۲۳
این پژوهش، با روش توصیفی – تحلیلی درصدد واکاوی نقادانه رویکردهای جهانی رایج در تربیت ارزش‌ها، مقایسه آنها با مبانی و مقاصد تربیت اسلامی و ترسیم رویکرد جامعی برای بنا نهادن «الگوی اسلامی تربیت ارزش‌های دینی» است. رویکردهای رایج دینی و فلسفی فضیلت‌مدار، بر آموزش سیرت شایسته و تربیت منش مطلوب تکیه کرده‌اند؛ ولی رویکردهای رایج غیردینی، بر خودشکوفایی و خودتبیینی ارزش‌ها اصرار می‌ورزند. مطالعه خاستگاه و واکاوی ذهنیت سکولار حاکم بر این رویکردها، تفاوت کلی نگرش آنها با رویکرد اسلام به‌دین را به خوبی روشن می‌سازد. رویکرد تلفیقی اسلام به تربیت هم‌زمان؛ ارزش‌های عقلی و دینی، و امکان، بلکه وقوع هماهنگی تربیت دینی و عقلانی، تفاوت کلیدی رویکرد اسلامی به تربیت ارزش‌ها با رویکردهای دینی رایج است که به تعامل کامل عقل و دین در هندسه معرفتی اسلام برمی‌گردد. ارزش‌های دینی در رویکرد اسلامی، جامع همه ارزش‌های انسانی، اعم از فردی و اجتماعی است؛ درحالی‌که همت اصلی الگوهای دینی و فضیلت‌گرای رایج، وقف تربیت ارزش‌های اخلاقی و آموزش سیرت نیکو بوده، قلمرو تربیت ارزش‌ها در آنها به حوزه‌های فردی و شخصی محدود می‌شود.

۱۴فلسفه دین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه قبسات، دهم،شماره۳۹-۴۰، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
عصر حاضر پرسش های پرشماری فراروی دین پژوهان نهاده که جمع قابل توجهی از آن ها حول محور فلسفه دین گرد آمده اند. نوشتار پیش روی، چیستی فلسفه دین را می کاود. نیل بدین مقصود بدون رجوع به خاستگاه و مفاهیم مشابه و متقارب ممکن نیست؛ بدین جهت، نگاه به واژه هایی چون الاهیات و کلام فلسفی و طبیعی، دین پژوهی، کلام قدیم و جدید ضرورت دارد. در این میان واژه ای که بیش از دیگران به فلسفه دین نزدیک و با آن متداخل است و به ویژه در آثار نویسندگان داخلی مشاهده می شود، کلام، به ویژه با وصف جدید است؛ پس این مقاله در جهت تبیین مفاهیم متقارب به فلسفه دین، توجه بیشتری به تعیین مرز آن با کلام جدید کرده است. کشف این مرز در گرو پرده برداری از سیمای کلام جدید است. در این زمینه پس از اشاره مختصر به چیستی کلام قدیم، آرای طرح شده در تیین کلام جدید به دو دسته حامیان و نافیان تقسیم و ارزیابی شده است؛ سپس بر مبنای نظر برگزیده، وجوه تمایز فلسفه دین و کلام جدید آمده است. در نهایت، مسائل فلسفه دین و امکان طرح رویکرد اسلامی، محور سخن در این نوشتار است.

۱۵قرآن و زبان انگیزشی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه معرفت كلامي، هفتم،شماره۱(پياپي ۱۶)، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در زمینه زبان قرآن نظریاتی ارائه شده که اهم آنها نظریه «زبان فطرت»، «زبان عرف عام» و «زبان ویژگی محور و هدایت» است. از آنجا که هر یک از این آراء فقط بیانگر یکی از صفات زبان قرآن هستند، برخی اندیشمندان نظریه «زبان تالیفی» را ارائه دادند. با پذیرش این مبنا می توان یکی از عناصر زبانی قرآن را عنصر انگیزش نامید. در این نوشتار برآنیم از دو طریق: (1) الهام گیری از اوصاف عام قرآن همچون اعجاز، ذکر و موعظه بودن و (2) از طریق تحلیل گزاره های قرآنی در دو قالب گزارهای خبری و انشایی، مولفه انگیزش را به عنوان مولفه ای جدایی ناپذیر از زبان آن معرفی کنیم. دراین میان گزاره های انشایی از آن جهت که در محاورات عرفی نیز نوعاً برای ایجاد انگیزه به کار گرفته می شوند و اساساً کارکردی اینچنین دارند، از تفصیل بی نیازند؛ اما بعد انگیزشی در گزاره های خبری قرآنی دست کم از چهار طریق بررسی می شود که عبارت اند از متکلم بودن خدا (منشا الهی گزاره ها)، انگیزشی بودن نفس خبر و مفاد آن، سیاق انگیزشی بیان اخبار و همراهی این گزاره ها با ادات انگیزشی. در ادامه معرفت بخشی زبان انگیزشی قرآن در تقابل با نظریه ابرازگرا و احساس انگاری زبان دین نیز تبیین می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه