توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر کلرباقیمانده، کدورت و دما بر روی کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی روستاهای تربت حیدریه – سال 1386
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۵
آب برای تداوم حیات بشر ضروری بوده و باید منابع مناسبی از آن در دسترس مصرف کنندگان قرار داشته باشد و هر تلاشی در جهت دسترسی به آب با کیفیت بالا تا حد امکان صورت پذیرد . حفاظت از منابع آب در برابر آلودگیها درخط اول این جبهه تلاش قرار دارد . امروزه استفاده از آب سالم و بهداشتی در جوامع به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح می باشد . مهمترین واختصاصی ترین روش ارزیابی کیفیت بهداشتی آب آزمایشهای مکرر شاخصهای کلی فرمی است که این شاخص به عنوان عامل تعیین کننده آب سالم و بهداشتی انتخاب گردیده است، بدین منظور تعداد 851 نمونه آب از روستاهای اطراف شهرستان تربت حیدریه بر اساس روشهای استاندارد در بازه زمانی 10 ماهه تهیه شد و بر روی نمونه ها، آزمایشهای تخمیر چند لوله ای، کدورت وکلر باقیمانده صورت گرفت . سپس داده های بدست آمده در محیط SAS بر اساس فراوانی نمونه های ارسالی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت . نتایج بدست امده نشان دادکه حضور کلی فرمها با میزان کلر آزاد باقیمانده نسبت مستقیم دارد . داده های آماری نشان میدهد که در کدورت بالاتر ازاستاندارد ارتباط معنی داری بین کدورت و میزان رشد باکتریهای کلی فرم وجود دارد . ( P<0.05).

۲بررسی مقایسه کارایی کیت های آزمایش باکتریایی آب آشامیدنی (bactslyde , chechnsee ) با روشهای استاندارد
اطلاعات انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به این که وجود آب سالم برای تداوم حیات ضروری است بنابراین باید منبع مناسبی از آن در دسترس مصرف کنندگان قرار داشته باشد. از اینرو برای کنترل منابع و شبکه توزیع آب آشامیدنی نیاز به انجام آزمایشهای شیمیایی و میکروبی می باشد . استفاده از کیتهای ازمایشگاهی در نقاط دور دست و صعب العبور که دسترسی سریع به آزمایشگاه برای آنها اسان نیست می تواند گامی مهم در جهت تامین آب شرب سالم باشد . همچنین تدوین استاندارد و رهنمودهایی که بر پایه سلامت مصرف کنندگان می باشد می تواند به نحوه مطلوبی عوارض ناشی از مصرف آب آلوده را کنترل کند. هدف از این پروژه ، مقایسه کارایی کیت های آزمایش باکتری های آّ آشامیدنی (bactslyde , chechnsee ) با روش های استاندارد باکتریایی آب بود. بدین منظور 40 نمونه آب شرب به طور تصادفی از روستاهای تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی جمع آوری گردید و آزمایشگاهای استاندارد تخمیر چند لوله ای برای شمارش کلی فرمها ، لی فرمهای مدفوعی ،شمارش بشقابی هتروتروف و P\A بر روی آنها انجام شد. همچنین همزمان با روشهای استاندارد از کیت chechnsee برای شناسایی فرمها و از کیت bactslyde برای شمارش کلی فرمهای مدفوعی و باکتریهای هتروتروف استفاده شد. سپس داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. کیت های میکروبی اختراعی جدید هستند که دارای مزایای بسیاری می باشند .ولی با وجود تمام این مزایا استفاده از آنها فقط در شرایط اضطراری و نیاز توصیه می شود به علت اینکه نتایج آنهاقابل مقایسه با روشهای استاندارد آزمایشهای میکروبیولوژی آّ نمی باشد و از دقت بالایی برخوردار نیستند.طبق بررسی های که انجام شد نتایج حاصل از کیت chechnsee نسبت به bactslyde دقیق تر بود. با توجه به آنالیز های آماری اختلاف معنی داری میان نتایج بدست آمده از کیت bactslyde و نتایج آزمایش های MTF وP\A وجود دارد بنابراین توصیه می شود از این کیت ها استفاده نشود . با توجه به نمودارهای 1 و 3 اختلاف زیادی بین نتایج بدست آمده از کیت bactslyde و نتایج آزمایشات EC) MTF) و HPC وجود دارد بنابراینمی توان گفت که این کیت نمی تواند روش مناسبی برای تعین کیفیت میکروبی آب باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه