توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طراحی اتوپایلوت برای پایدار سازی یک ماهواره بر انعطاف پذیر
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در ماهواره برها برای افزایش قابلیت از دیدگاه انرژی (افزایش جرم محموله) و وجود محدودیتهای ساختی (افزایش قطر) و همچنین وجود مشکل تلاطم در مخازن، ناگزیر طول جسم پرنده افزایش می یابد. افزایش نسبت طول به قطر سبب می گردد ارتعاشات خمشی سازه افزایش یافته، فرکانس ارتعاشات کاهش یابد و باعث ناپایداری و خستگی سازه گردد. چرا که فرکانس ارتعاشات سازه با افزایش طول کاهش یافته و اثر آن وارد محدوده سیستم کنارل یم شود. در این مقاله پس از استخراج مدل خطی صلب و مدل خمش سازه در کانال فراز، فرای آن اتوپایلوت طراحی گردیده تا پایداری مناسب را تامین کند. لازم به ذکر است که اتوپایلوت از فیلترهای درجه اول و دوم و جبرانساز فاز تشکیل شده است. پس از آن مشخصات حلقه بسته این کانال نشان داده می شود و در نهایت نتایج شبیه سازی شش درجه ازادی غیر خطی و تست سخت افزار در حلقه اورده می شود.

۲تاثیر تلاطم سیال در مخازن حاملهای ماهواره ای بر وضعیت آن
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
تلاطم سیال در سیستمهای حاوی مایع ازجمله ماهواره بر های سوخت مایع به عنوان یک عامل تاثیر گذار ارتعاشی مطرح می باشد. در این مقاله اثر پدیده فوق در مخازن موشک حامل ماهواره بر روی پارامترهای پروازی مورد بررس قرار گرفته و با توجه به پیچیدکی مدلسازی پدیده های سیالاتی از مدلهای مکانیکی برای سهولت کار استفاده شده است. مدل آونگ از مدل های مکانیکی مطر در این زمینه است. از این رو با بدست آوردن معادلات حرکت درصفحه با وجود یک مخزن دارای تلاطم اثر این پدیده در وضعیت موشک حامل بررسی شد و تحلیلی از حوزه پایداری برای استخراج ضریب میرایی مناسب ارائه شده است.

۳بررس تاثیر مدلهای مختلف گرانش بر پارامترهای مداری یک ماهواره مدار پایین نمونه
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
زمین به شکل یک کره پخ شده است که قطر آن در استوا حدود 20 کیلومتر بیشتر از قطر آن در قطب می باشد. این فشردگی (پخی) کم زمین برای ماهواره نقش یک اغتشاش را بازی می کند. با توجه به مومنتم زاویه ای ماهواره، رفتار مداری، شبیه به یک ژیروسکوپ است و با انجام یک حرکت تقدیمی صفحه مداری، واکنش نشان می دهد و جابجایی خط نودها تا چند درجه در روز را نیز باعث می شود. جدا از اغتشاشات سکولار صفحه مداری، غیر کروی بودن زمین یک تنوع اغتشاشی بیشتری را که بر پارامترهای مداری اثر می گذارد، موجب می شود و بیشترین تاثیر را نیز بر ماهواره های نزدیک به زمین و کم ارتفاع خواهد داشت. تاکنون با استفاده از روشهای مختلف، میدان جاذبه زمین و اثر ناهمگن بودن آن بر مسیر ماهواره ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر غیر کروی بودن زمین (با ظهور در مدلهای مختلف ژئوئید) بر مسیر حرکتی و پارامترهای مداری مربوط به یک ماهواره نمونه بررسی خواهد شد. با استفاده از روشهای مختلفی از جمله اندازه گیری های زمینی و نقشه برداری و همچنین بررسی حرکت ماهواره ها در مدارهای مربوطه، می توان جذبه (ژئوئید) زمین را مدل کرد. دقت مدلهای مختلف ژئوئید باعث ایجاد تغییرات در مسیر حرکت شبیه سازی شده اجسام پرنده می شود. در این تحقیق سعی شده تا با شبیه سازی دینامیکی یک ماهواره مدار پایین اثر مدلهای مختلف جاذبه بر این شبیه سازی بررسی شود. در ابتدا روابط مربوط به مدلسازی میدان جاذبه بررسی شده و در ادامه با استفاده از مدلهای مختلف ژئوئید و ضرایب ژئوپتانسیل متفاوت، تغییر مسیر حرکت ماهواره در صفحه مداری (تغییر پارامترهای مداری) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در پایان نیز برای اطمینان از نحوه عملکرد برنامه شبیه ساز مداری، نتایج بدست آمده با این برنامه با نتایج نرم افزار STK برای ماهواره نمونه مورد نظر مقایسه خواهد شد.

۴مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی جامع ارتعاشی یک ماهواره بر آیروالاستیک
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
مدلسازی دینامیکی سیستمهای پیچیده هوافضایی با استفاده از ابزارهای دینامیک تحلیلی صورت می گیرد. تا کنون در این زمینه به طور جداگانه فعالیتهای زیادی صورت گرفته است. در این مقاله با استفاده از ابزار دینامیک تحلیلی، مدل جامع دینامیکی ارتعاشی یک ماهواره بر شامل خمش و پیچش سازه، آیرودینامیک غیر صلب، تلاطم سوخت مایع و اغتشاشات ارتعاشی محیطی استخراج شده و پس از شبیه سازی رفتار ارتعاشی سیستم خروجیهای مورد نظر بررسی شده است. تحلیل ارتعاشی این سامانه شامل چند جسم انعطاف پذیر و صلب به دلیل طیف وسیع فرکانسی از دیدگاه تداخل فرکانسهای زیر سیستم ها یکی از موضوعات مهم و اساسی می باشد که در نتایج این مقاله به آن اشاره شده است.

۵مدلسازی و بررسی پایداری یک هواپیمای سمپاش در کانال چرخش با وجود تلاطم در مخزن آن
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله با توجه به اهمیت فراوان مدلسازی صحیح وسایل پرنده برای استفاده در طراحی به بررسی پدیده تلاطم (Sloshing) در مخزن هواپیما پرداخته شده است. با توجه به اینکه هرچه مخزن سیال حجیم تر باشد و سیال در آن قابلیت جابجایی بیشتری داشته باشد، تلاطم بیشتری خواهد داشت، لذا در بین وسایل پرنده، هواپیمای سمپاش که داری مخزن بزرگی است جهت مطالعه تلاطم انتخاب گردیده است. جهت سهولت در بررسی ها و ساده تر شدن معادلات اثر این پدیده تنها در کانال چرخش (Roll) بررسی شده است. برای این منظور ابتدا برای حالت صلب معادلات دینامیک حرکت هواپیما در کانال چرخش استخراج شده و سپس با لحاظ اثر تلاطم این معادلات اصلاح گردید. در ادامه توابع تبدیل کانال چرخش برای هر دو حالت بدست آورده شد. در نهایت پاسخ سیستم برای وضعیتهای مختلف تلاطم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پاسخ سیستم نشان داد که اثر تلاطم سیال در مخزن بر دینامیک حرکت هواپیمای سمپاش نمونه قابل توجه است و در صورت عدم مدلسازی و نادیده گرفتن این پدیده می تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد هواپیما داشته باشد. از آنجاییکه بین شکل، موجگیرهای داخلی و محل نصب مخزن و پارامترهایی چون جرم، فرکانس و میرایی تلاطم رابطه مستقیمی وجود دارد، لذا اثر این پارامترها در پایداری کانال چرخش هواپیما نمونه بررسی گردید و نشان داده شد که طراحی مناسب شکل و موجگیرهای مخزن و انتخاب محل نصب صحیح می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد پایداری داشته باشد و در نتیجه می توان گفت برای حذف ارتعاشات تلاطم علاوه بر اصلاح الگوریتم کنترلی، می توان از روش فوق نیز استفاده کرد.

۶شبیه سازی گرافیکی پرواز موشک های حامل و بالستیک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از ابزارهای مهم در شبیه سازی فرایند نمایش سه بعدی آن شبیه ساز ی است زیرا به جای به کار بردن نمودار های دوبعدی و سه بعدی می توان در یک نگاه چندین مشخصه فیزیکی شبیه ساز ی را ملاحظه کرد . ازطرف دیگر، هدف شبیه سازها نزدیک شدن به واقعیت بدون در بر داشتن هزینه ها و خطرات ناشی از تست واقعی است که شبیه سازی گرافیک موشک ها حامل و ب الستیک نیز در واقع گا می در این جهت است . نرم افزارشبیه سازی گرافیکی به زبان C++ Builder 6 و با استفاده از واسط OpenGL نوشته شده است که شامل مدل های گرافیکی سه بعدی زمین براساس پارامترهای ،WGS– 84 اتمسفر، مرزهای جغرافیای کشورها و دریاها، موشک های بالستیک و حامل است و می تواند حرکت شش درجه آزادی موشک را در فضا نشان دهد . در مورد موشک بالستیک، می توان آن را در لحظه بلند شدن از سکوی پرتاب تا لحظه برخورد به هدف از زوایا و فواصل مختلف مشاهده کرد و در مورد موشکهای حامل نیز همین امکانات موجود است ولی به جای لحظه برخورد می توان آن را تا لحظه قرارگیری محموله در مدار و در صورت لزوم تا هر زمانی که نیاز به تعقیب ماهواره باشد مشاهده کرد.

۷مدلسازی اثر متقابل خمشو تلاطم در حاملهای ماهواره
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
خمش سازه و ارتعاشات ناشی از آن میتواند در سیستم ناوبری، هدایت وکنترل ماهوارهبر اثر بگذارد. این اثر میتواند در شرایط تشدید و یا افزایش دامنه خمش، موجب ناپایداری ماهوارهبر و انحراف آن از مسیر تعیین شده گردد. همچنین پدیده تلاطم در اثر جابجایی سیال درون مخازن باعث بروز اختلالاتی در بخش هدایت و کنترل ماهوارهبر میگردد. این اختلالات میتواند منجر به ناپایداری شود. بررسی اثر تلاطم در طراحی کنترل و سپس در رفتار حرکتی ماهوارهبر ضروری میباشد. در این مقاله به بررسی اثر تلاطم و خمش سازه در پارامترهای کنترلی و مسیر پرداخته شده است.

۸صحت سنجی معادلات دینامیکی ارتعاشی سیستمهای پیچیده هوافضایی بابکارگیری همزمان نرم افزارهای ADAMS و ANSYS
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مدلسازی سیستمهای پیچیده هوافضایی که شامل زیربخشهای انعطافپذیر و ارتعاشی می باشد به دلیل پیچیدگی روند استخراج و نیز حجم انبوه معادلات به دست آمده همیشه با چالش صحت سنجی مواجه می باشد بهعبارت دیگر اگر روند عملیات و تئوری به کارگرفته شده هم کاملا صحیح باشد امکان اشتباهات وخطاهای عمومی وجود دارد لذا وجود یک عملیات صحت سنجی برای چنین سیستمهایی اجتناب ناپذیر می باشد دراین مقاله روند کلی و معادلات نهایی دینامیکی یک سیستمحامل ماهواره انعطاف پذیر که دارای کلاسترهای انعطاف پذیر میب اشد استخراج شده است پس از آن برای مساله صحت سنجی معادلات از قابلیت های جدید دو نرم افزار المان محدود و دینامیک یعنی ADAMS و ANSYS برای تحلیل همزمان ارتعاشات و دینامیک بهره گرفته شده به گونه ای که تحلیل دینامیک پرواز سیستم و ارتعاشات زیرسیستم های آن بطور همزمان صورت پذیرد. درنهایت نتایج حاصل شده از مقایسه خروجیهای دو مدلسازی انجام شده معادلات پایه و نرم افزار پایه به ازای ورودی های یکسان نشان میدهد کههر دو مدل رفتار یکسانی ران شان میدهند که این موضوع نشاندهنده صحت استراتژی دینامیکی به کارگرفته شده و نیز معادلات نهایی می باشد.

۹تدوین نرم افزار شبیه سازی آماری ارتعاش موشک روی سکوی پرتاب
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مقاله با توجه به اهمیت اطلاعات اولیه لازم برای پرتاب دقیق حاملهای ماهواره بخصوص درمورد ادوات ناوبری نرم افزار شبیه سازی آماری ارتعاش موشک روی سکو در اثر تحریک باد جانبی سطحی تدوین شدها ست اطلاعات سینوپتیک باد اطلاعات سازه ای نظیر شکل مود و فرکانس طبیعی موشک و اطلاعات آئرودینامیکی نظیر ضرایب آئرودینامیکی ورودیهای نرم افزار را تشکیل میدهند از آنجا که شبیه سازی آماری ارتعاش موشک مدنظر است برحسب نوع ورودیها توزیع خطای مناسب برای انها لحاظ می گردد و درنهایت پارامترهای ارتعاشی نظیر خیز و دوران و مشتقات آن به صورت خروجی یک تحلیل آماری قابل مشاهده و بررسی خواهند بود

۱۰تخمین ناحیه پخشاجسام بازگشتی بدون کنترل به روشمونت کارلو
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
همواره یکی از دغدغه های پرتابگران موشکها و ماهوارهبرها تخمین منطقه فرود بدنه راکتها(Rocket Bodyیا مراحل فوقانی ماهوارهبرهاUpperStage با لحاظ اثر شکستها یا انفجارهایی که ممکن است در حین فاز ورود به جو ایجاد شود، میباشد. در این مقاله عوامل مهم در شکست و توزیع قطعات مدولهای غیر کنترل شونده Uncontrolled) در فاز ورود به جو معرفی گشته و سپس به بیان روشها و نرمافزارهای متفاوت در این زمینه پرداخته شود. در ادامه نیز با استفاده از مسیر نام ی و شبیهسازی آماری بعنوان شرایط اولیهبرای معادلات 3 درجه آزادی تصادفی در دستگاه افق محلی، به روش مونت کارلو تخمینی نسبتاً دقیق و سریع، از ناحیه پخش قطعاتی که احتمال فرار Survivability) آنها از جو وجود دارد، ایجاد گردد

۱۱تحلیل جانمایی موقعیت سنسورهای ناوبری اینرسی متصل به بدنه بر خطای تزریق ماهواره در مدار وخطای برخورد یکپرتابه بالستیک
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
با توجه به اینکه سنسورهای ناوبری از مرکز ثقل موشک فاصله دارند، اثر این جانمایی سنسورها در نهایت باعث ایجاد خطایی در پارامترهای مداری در هنگام تزریق ماهواره و همچنین موقعیت ماهواره در مدار در حال چرخش میشود. این اثر همچنین برای پرتابههای بالستیک نیز میتواند باعث ایجاد خطای برخورد سرجنگی با زمین شود. در این گزارش سعی خواهد شد تا اثر جانمایی سنسورهای اینرسی متصل به بدنه در تزریق به مدار و برخورد سرجنگی با زمین مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا مدلسازی انتقال مرکز جرم به محل سنسورهای ناوبریIMU) انجام شده و سپس با انجام شبیهسازی نامی 6 درجه آزادی، اثر این جانمایی مورد بررسی قرار میگیرد
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه