توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری و مقایسه میزان جیوه در دو گونه کفشک زبان گاوی(Cynoglossus arel و گل خورک (Periophthalmus waltoni در دو منطقه بندر امام خمینی و بندر عباس
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر در تابستان 1387 به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان جیوه در بافت عضله ماهی گل خورکPeriophthalmus waltoni)و ماهی کفشک زبان گاویCynoglossus arel صید شده از مناطق صیادی بندر امام خمینی و بندرعباس انجام شد . از ماهی گل خورک و کفشک زبان گاوی به عنوان اندیکاتور زیستی برای نشان دادن تاثیر جیوه پساب پتروشیمی بندر امام خمینی در گونه های این منطقه و مقایسه آن با منطقه بندرعباس استفاده شد . 4 تیمار آزمایشی هر یک با 5 تکرار استفاده گردید . میانگین میزان جیوه در بافت عضله کفشک زبان گاوی صید شده از بندر امام خمینی 0\68 و در کفشک صید شده از بندرعباس 0\14 میلی گرم بر کیلوگرم بود که اختلافمعنی داری بین آنها وجود داشت P< 0.05میزان جیوه در ماهی گل خورک صید شده از بندر امام خمینی 0\81 و درماهی گل خورک صید شده از بندر عباس 0\07 میلی گرم بر کیلوگرم بود که اختلاف معنی داری بین آنها وجودداشتP< 0.05 میزان جیوه در بافت کفشک زبان گاوی با ماهی گل خورک صید شده از بندر امام خمینی و همچنین ماهی کفشک زبان گاوی با ماهی گل خورک صید شده از بندرعباس اختلاف معنی داری داشتP< 0.05
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه