توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه سازی جداکننده های مشتقاتنفتی از آب به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
جداسازی مشتقات نفتی از آب درحفاظ محیط زیست نقش مهمی دارد بسیاری از صنایع فاضلاب الوده به مشتقات نفتی را تولید می کنند مشتقاتنفتی تخلیه شده در محیط زیست موجب پخش متابولیسمی سموم کاهش اکسیژن مورد نیاز آبزیان و آلودگی سفره های آب زیرزمینی می گردند درتحقیق حاضر بهینه سازی جداکننده مشتقات نفتی از آب به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مورد توجه قرارگرفته است ترکیب جریان ورودی شامل 80% آب و 20% نفت بود در راستای ارتقای راندمان جداسازی تغییرات در ارتفاع سرریز محل قرار گیری سرریز قطر خروجی فاز سبک نفت و محل قرارگیری خروجی فاز سنگین آبی و حضور صفحه سوراخدار مورد بررسی قرارگرفت. همچنین جداکننده قائم نیز با ابعاد مشابه تولید و مورد ارزیابی قرارگرفت. مدل بهینه جداکننده براساس موثرترین تغییراتدر افزایش راندمان تولید شد نتایج شبیه سازی ارتقای راندمان جداسازی بخوبی ران شان داد که می تواند در شرایط عملیاتی استانداردهای لازم دراین خصوص را کسب نماید.

۲شبیه سازی جریان دو فازی درجداکننده مشتقات نفتی از آب
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
جداکننده های گرانشی افقی برای جدا کردن نفت خام از آب و سایر ترکیبات موجود در چاه نفت به کار می رود دراین کار فرایند جداسازی دو فازی نفت خام از آب به کمک روشهایدینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شد. جداکننده گرانشی تحت بررسی 0.875 متر طول و 0.25 متر عمق مدل دو بعدی جداکننده گرانشی به کار گرفته شده در میدان نفتی دریای شمالی انگلستان بود در شبیه سازی از مدل چند فازی Mixture و مدل تبادل مومنتوم بین فازی Morsi–alexander و مدل آشفتگی k– e استفاده شد ترکیب جریان ورودی شامل 20 در صدنفت خام و 80 درصد آب بود نتایج شبیه سازی با مدل آزمایشگاهی مقایسه و اثبات شد که مدلهای به کارگرفته شده در شبیه سازی عددی جداکننده گرانشی روشی مناسبی برای ارزیابی راندمان و عملکرد جداکننده گرانشی هستند. راندمان جداسازی در حضور صفحات سوراخدار با سطح آزاد 5 ، 10 و 15 و 20 درصد اندازهگیری شد و مطابق با نتایج آزمایشگاهی بهترین راندمان جداسازی با وجود صفحه سوراخدار با سطح آزاد 10% حاصل گردید.

۳بهینه سازی جداکننده های چربی از آب به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
جداسازی چربی از آب در سیستم فاضلاب به کمک جداکننده چربی گرانشی صورت می گیرد. هندسه سیستم از زمان اولین استفاده در سال 1800میلادی همچنان بدون تغییر مانده است. در راستای ارزیابی لحظه ایی عملکرد سیستم و بهبود راندمان جداسازی می توان از شبیه سازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی بهره گرفت. یکی از موثرترین عوامل در افزایش راندمان جداسازی تغییر در شکل و محل قرار گیری دیواره آرامکننده است. در این تحقیق اثرات هندسه ها و شکلهای مختلف و همچنین اثرات تخلخل این دیواره ها بررسی شده و بهترین هندسه ممکن پیشنهاد شده است. علاوه بر این تغییر در هندسه ورودی نیز بررسی شده و نتایج شبیه سازی لزوم تغییر در هندسه ورودی را ایجاب می کنند
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه