توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثربخشی دوره آموزش حین خدمت بر نگرش آموزگاران مدارس عادی نسبت به آموزش فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره آموزش حین خدمت فراگیر بر نگرش آموزگاران مدارس عادی نسبت به آموزش فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی است. روش: روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل50 نفر (25 نفر آزمایش و 25 نفر گواه) از آموزگاران پذیرای دانش آموزان آسیب دیده شنوایی شهر تبریز انتخاب و پس از جایگزینی بدون انتصاب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرایند طرح، گروه آزمایشی تحت آموزش حین خدمت فراگیر قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که نگرش کلی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به طور چشمگیری تغییر کرده و مثبت تر شده است (p<0.01)، به دیگر سخن، برگزاری دوره آموزشی حین خدمت سبب مثبت تر شدن کل نگرش آموزگاران شده است. همچنین تحلیل یافته ها نشان دادند که نگرش گروه آزمایشی در حیطه های باور به فلسفه فراگیرسازی، احساس شایستگی خود، تامین پشتیبانیهای لازم، روابط دانش آموزان عادی و آسیب دیده شنوایی و نتایج حاصل از فراگیرسازی نسبت به گروه گواه به طور چشمگیری مثبت تر شده و در حیطه جو یادگیری در کلاس و مدرسه فراگیر تفاوت قابل توجهی نداشته است (p<0.01). نتیجه گیری: برگزاری دوره آموزشی حین خدمت فراگیر احتمالا می تواند نگرش کلی و نگرش در حیطه های باور به فلسفه فراگیرسازی، احساس شایستگی خود، تامین پشتیبانیهای لازم، روابط دانش آموزان عادی و آسیب دیده شنوایی و نتایج حاصل از فراگیرسازی آموزگاران پذیرای دانش آموزان آسیب دیده شنوایی را نسبت به فراگیرسازی مدارس برای این دانش آموزان مثبت تر کند. اما در حیطه نگرش به جو یادگیری در کلاس و مدرسه فراگیر، تغییری ایجاد نمی کند.

۲کاستی های روش شناسی در پژوهش های مربوط به آموزش تلفیقی و فرگیرسازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تعليم و تربيت استثنايي، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۳تفاوت های فردی در آموزش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، سال
تعداد صفحات: ۴

۴چه کسی از حقوق مصرف کننده حمایت می کند؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه خدمات پس از فروش، سوم،شماره۱۶، ارديبهشت ، سال
تعداد صفحات: ۲

۵آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی رایانه ای در شبکه جهانی رایانه ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه تعليم و تربيت استثنايي، ،شماره۶-۷، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳

۶گزارش برگزاری دومین اجلاس منطقه ای وزرا و کارشناسان آموزش و پرورش اصفهان ، 3–6 تیرماه 1385
اطلاعات انتشار: نشريه تعليم و تربيت استثنايي، شماره۵۹، آبان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۷تنوع در برنامه درسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه