توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل فرهنگی فمینیسم در رمانهای پست مدرن فارسی
اطلاعات انتشار: فصلنامه فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده، هفتم،شماره۲۱، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۷
زنان، نیمی از ترکیب جمعیتی جوامع را تشکیل می دهند که با داشتن توانمندی های ذات گرایانه خود، نقشی اساسی در تکامل مرد، تربیت نسل، مدیریت عاطفی کانون خانواده و پویایی فرهنگ جامعه ایفا می نمایند. این قشر عظیم در گفتمان غالب عصر حاضر، حقوق و مطالبات خود را در گفتمان جنسیت و گرایش های فمنیستی دنبال می نمایند. فمنیسم، جنبشی است که با رویکرد سیاسی و حقوقی به دنبال دست یابی به حقوق از دست رفته زنان، رفع تبعیض جنسیت و مبارزه با گفتمان مرد محور و جلوه های تفکر مردسالاری، توانسته است، ایده ها و مطالبات خود را به عنوان یک گفتمان جهان شمول، به سایر جوامع، بسط و انتشار دهد. امروزه فمنیسم، پویاترین و گسترده ترین شکل خود را در پیوند با پست مدرنیسم ارائه داده است. فمنیست ها برای بسط ایده های خود، از ظرفیت هنری و ادبی رمان به عنوان موثرترین ابزار و رسانه استفاده نموده اند. در ایران نیز برخی از رمان های پست مدرن فارسی به مسئله و موضوع زنان پرداخته اند، یافته های این تحقیق با تحلیل محتوای برخی از رمان های پست مدرن فارسی، بیانگر وجود مفاهیم و مولفه های اساسی فمنیسم شامل: عقب ماندگی زنان، مظلومیت، ستم بر آنان، حقوق زنان، آزادی زنان و نابرابری اجتماعی، در نگرش نویسندگان می باشد که آن نیز به نوبه خود، گویای وجود برخی از واقعیت های اجتماعی جامعه ایران در دوره معاصر در نوع نگاه به زنان بوده است و تا زمانی که این نگرش ها به عنوان یک واقعیت، در عین و ذهن (باور و ساختار) جامعه وجود داشته باشد، رویکرد رادیکالی فمنیسم و گرایش افراطی به گفتمان جنسیت، به تشدید این دیدگاه و انعکاس آن در رمان های فارسی و بروز برخی پیامدهای فرهنگی و تربیتی در جامعه منجرخواهد شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه