توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع در شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به رقابت شدید و همچنین روند رو به رشد فناوریهای پیشرفته کنونی تغییرات زیادی در صنعت آب و فاضلاب پدید آمده است و روزانه محصولات روشها و سیستمهای جدید ابداع و مورد بهره برداری قرار می گیرد به همین دلیل باید با به کارگیری اخرین روشها جهت انتخاب، خرید و نگهداری و تجهیزات راهی مناسب به منظور حصول اطمینان از منظم بودن فعالیتهای نگهداری انتخاب کرده باشیم تا بتوانیم با حداقل رساندن خرابی ها نسبت به بالا بردن رضایت مشتریان که یکی از وظایف اصلی سازمان می باشد اقدام نموده و هم از هزینه های تلفات کاسته باشیم امروزه یکی از مشکلات آب و فاضلاب که موجب نارضایتی زیاد در زمان قطع آب و افزایش هزینه های بالا ی هزینه تعمیرات می شود سوختن الکتروپمپها می باشد فلذا موضوع مذکور در کمیته مدیریت مصرف انرژی و نگهداری شرکت که متشکل از مدیران ارشد و کارشناسان شرکت می باشد مطرح شد و منجر به اجرای نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور در کل پرسنل مرتبط با موضوع گردید.

۲تاثیرچشمگیرنگهداری وتعمیرات بهره وردرشاخصهای نت درتاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با رشد سریع اتوماسیون و افزایش تعداد ماشین الات و تجهیزات درصنعت نگهداری و تعمیرات درحفظ قابلیت اطمینان کاهش ریسک و افزایش بهره وری تاسیسات سهم بسزایی دارد فلذا به کارگیری تکنیکهای اثربخش نگهداری و تعمیرات موجب افزایش کرایی تاسیسات ابرسانی میگردد درهمین راستا شاخصهای مختلفی جهت اندازه گیری توانایی سیستم نگهداری پیشگیرانه مطرح گردیده اند که طی سه سال ارزیابی و ثبت اطلاعات مربوطبه حوادث و اتفاقات بوجود امده درتاسیسات موردنظر و مقایسه آنها با یکدیگر با استفاده ازدانش نگهداری و تعمیرات بهره ور درصنعت آب و فاضلاب شاهدتاثیرات شگرف وراه گشا درحل مقدارزیادی ازمشکلات این صنعت عظیم ازجمله کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندیدرمصرف کننگان آب شرب می باشیم

۳تاثیر نگهداری و تعمیرات بهره ور در بهبود قابلیت اطمینان تاسیساتشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با رشد سریع اتوماسیون و افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیزات در صنعت؛ نگهداری و تعمیرات در حفظ قابلیت اطمینان ؛ کاهش ریسک و افزایش بهره وریتاسیسات سهم به سزایی دارد فلذا به کارگیری تکنیک های اثر بخش نگهداری و تعمیرات موجب افزایش کارآیی تاسیسات آبرسانی میگردد. در همین راستا شاخص های مختلفی جهت اندازه گیری توانایی سیستم نگهداری پیشگیرانه مطرح گردیده اند.از جمله مهمترین پارامترهای کمی جهت نیل به این هدف قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر پذیری می باشد.

۴استفاده از تکنیک AHP FUZZY جهت تعیین مکان مناسب احداث اردوگاههای اسکان اضطراری برای مقابله با بحران
اطلاعات انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به اینکه هنگام بروز حوادث طبیعی یا حوادث ناشی از فعالیتهای انسانی در مناطق مسکونی تمامی یا بخش اعظمی ازمناطق دچار تخریب شد ه و به علل متعدد غیرقابل استفاده م یگردد.گاهاً مشاهده می شود در حوادث قسمت زیادی و حتی کل تاسیسات زیر بنایی همچون آب ، برق ، حمل و نقل و غیره از بین میروند.. لذا جهت کاهش آسیبهای بیشتر بهترین اقدام دور کردن انسان از منطقه خطر است، زیرا نمیتوان خطر را محدود کرد یا تحت کنترل در آورد.با توجه به مباحث ذکر شده احداث یک منطقه کم خطر و امن برای اسکان و تمرکز آسیب دیدگان در زمان وقوع حادثه بسیار حیاتی بوده و یکی از راهکارهای بسیار مهم در این زمینه استفاده از تجارب خبرگان موضوعات مدیریت بحران و بکارگیری از تکنیکهای مناسب همچون سلسله مراتب فازی جهت الویت بندی احداث اردوگاههای امن قبل از وقوع حوادث در مناطق پر خطر می باشد . که در این مقاله نتایج حاصل از الویت بندی تعیین مکان اردوگاه با توجه به تکنیک مطرح شد ه دریکی از مکانهای زلزله خیز شهرستان بویین زهرا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

۵ارائه مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت انتخاب روش مناسب توانمند سازی نیروی انسانی درسیستم
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان نیازمندند. در این راستا سعی شده است که با توجه به معیارهای مورد نظر در یک سیستم و همچنین گزینه های پیش رو جهت ارتقاء سیستم و بالا بردن بهره وری آن با توجه به امکانات موجود اقدام نمایند. لذا در این مقاله، نخست تلاش شده است تا دیدی کلی در رابطه با معیارها ی مختلف مورد نظر در سیستم و همچنین گزینه های پیش رو با توجه به (( امکانات سیستم )) بدست آید و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان ابزاری قدرتمند درتصمیم گیری یک سیستم برای ردهبندی و انتخاب گزینه مناسب جهت توانمند سازی سیستم به کار گرفته شده است (علی محمدی و همکاران . 1390 .ص 17 )با توجه به اینکه در هنگام تکمیل مقایسات زوجی تعداد زیادی از نخبگان سیستم با اهداف و فرآیند کار آشنا شدند درهنگام اجرای گزینه برترانتخاب شده شاهد همدلی و کمک کلیه نحبگان سیستم در جهت نیل به سمت هدف مورد نظردر سیستم بوده ایم و همین همدلی موجب پیاده سازی آسانتر گزینه برتر در سازمان شده است وشاهد اثرات بسیار خوب آن در سازمان هستیم

۶تاثیر فن آوری اطلاعات در بهره برداری صحیح سیستم ها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه با رشد سریع اتوماسیون و افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیزات در صنعت؛ نگهداری و تعمیرات در حفظ قابلیت اطمینان ؛ کاهش ریسک و افزایش بهره وری تاسیسات سهم به سزایی دارد. در این راستا نحوه جمع آوری ، معماری اطلاعات و همچنین چگونگی ساماندهی و بررسی آنها از موضوعات بسیار مهم می باشد .لذا با توجه به مباحث مطرح شده اقدام به جمع اوری اطلاعات مربوط به نگهداری و بهره برداری تاسیسات در شرکت اب و فاضلاب روستایی قزوین گردید و با بکارگیری معماری اطلاعات مناسب و تحلیل به روی بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده میزان تاثیر گذاری فعالیتهای مذکور به روی تاسیسات مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بسیارجالبی از جمله افزایش بهره وری در تاسیسات مشاهده گردید که در این مقاله مراحل نیل به این اهداف ارائه گردیده است

۷جانشین پروری درسیستم ها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از مسائلی که امروزه بسیار مهم و موثر است انتخاب جانشین توانمند در سیستمها می باشد جانشینهایی که هم توانمند بوده و هم بهره ور تر از مدیران قبلی در سیستم مدیریت نمایند . لذا جهت نیل به این هدف والا می بایست در قدم اول نسبت به اهداف اصلی سیستم آشنایی داشت و انها را مشخص نمود و در قدم دوم با توجه به این اهداف و معیارها نسبت به الویت بندی معیارهی فرعی یعنی همان توانمندیهای لازم جهت مدیران جانشین اقدام نمود .در این تحقیق سعی شده است با توجه به شرایط سیستم و نظر نخبگان آن نسبت به الویت بندی معیارهای انتخاب مدیران جانشین اقدام نمودهو در راستای تقویت آنها درسیستم پیشنهادات لازم را ارائه نماییم تا با توجه به تلفیق تکنیک سلسله مراتب فازی و نظر نخبگان بتوان راهکاری را برای الویت بندی معیارهای مورد نیاز در پرورش مدیران جایگزین در سیستم انجام داد .
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه