توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدلسازی المان محدود شروع و رشد جدایش بین لایه ای در نمونه هایDCB
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
این مقاله مدلسازی المان محدود جدایش بین لایه ای مدI براساس مکانیک خرابی برای لایه های کامپوزیتی می باشد. دراین تحقیق مدلسازی FE شکست بین لایه ای با رویکردهای مکانیک شکست و مکانیک خرابی قابل بررسی است رو شهای مبتنی بر مکانیک شکست مانند روش VCCT عموماً فقط قابلیت مدلسازی رشد جدایش بین لایه ای را دارند.این درحالی است که پروژه حاضر با تمرکز بر روش ناحیه چسبنده به مدلسازی المان محدود شروع و رشد جدایش بین لایه ای می پردازد. برای مدلسازی، فصلمشترک بین لایه ای به صورت المان هایی با رفتار چسبنده در نظر گرفته می شود. با اعمال نیرو و تنش، فصلمشترک بین لایه ای تضعیف و خراب می شود. رفتار چسبنده مبتنی بر معیارهایی برای شروع خرابی و تکامل خرابی است. المان های بین لایه ای پس از رسیدن به معیار شروع خرابی و تکامل خرابی شکسته و به منظور تکمیل پروسه رشد، جدایش بین لایه ای با تکنیک حذف المان، حذف می شوند. مدلسازی به کمک بسته کد المان محدود آباکوس نسخه 6.9 انجام شد. نتایج حاصل از مدلسازی انطباق مناسبی با نتایج حاصل از آزمایش تجربی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه