توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت بهبود و تحول، تابستان و پاييز, دوره  ۲۰ , شماره  ۶۲، سال
تعداد صفحات: ۲۸
هدف این پژوهش بررسی کشورگرایی مصرف کننده و همچنین بررسی تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر نگرش آنها نسبت به محصولات وارداتی و به دنبال آن قصد خرید آن محصولات می باشد. روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و تصادفی، تعداد 284 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و انجام تحلیل های آماری از قبیل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که افراد جامعه از کشورگرایی نسبتا پایینی برخوردارند و ضرورت درک شده محصول، تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر نگرش نسبت به واردات را تعدیل می کند و نگرش نسبت به واردات بر قصد خرید کالاهای وارداتی تاثیر می گذارد.

۲بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی مصرف کننده
اطلاعات انتشار: چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت))، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۱۱ (پياپي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۲۵

۳کاربرد میراگرهای نامتقارن غیرخطی در طراحی بهینه پارامترهای سیستم تعلیق غیرفعال خودرو تحت تحریک اتفاقی جاده
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سیستم تعلیق غیرفعال به دلیل مصرف پایین انرژی و هزینه کمتر در اکثر خودروها استفاده می شود. بنابراین امروزه چالشی در ادبیات فن، در جهت افزایش قابلیت های آن وجود دارد. هدف از این تحقیق، ارایه روشی جدید برای طراحی بهینه چندهدفه سیستم تعلیق خودرو بر اساس استفاده از میراگرهای نامتقارن (غیرخطی) است. از این‌رو نشان داده می شود که استفاده از این نوع میراگرها با قدرت انتخاب دو نوع ضریب ویسکوز یکی در هنگام فشردگی و دیگری در هنگام باز شوندگی سبب ارایه طرحی بهینه نسبت به طرح‌های موجود در ادبیات فن که بر مبنای میراگرهای متقارن است، خواهد شد. به این منظور خودرو به‌صورت یک مدل کامل یازده درجه آزادی که تحت ناهمواری های اتفاقی جاده قرار دارد، مدل شده است. سپس از آنجا که وظایف سیستم تعلیق، کاهش دادن شتاب‌های عمودی وارد بر سرنشینان، محدودیت حرکت کله زنی، افزایش جاده پذیری و کاهش تغییرات فضای کاری چهار چرخ خودرو است، مساله به‌صورت یک مساله بهینه سازی چندهدفه با اهداف متضاد فرمول بندی شده و با الگوریتم NSGA–II حل می‌شود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از میراگرهای نامتقارن سبب ارایه طرحی بهینه تر نسبت به روش های بهینه سازی که در آن‌ها از میراگرهای متقارن استفاده شده است، می‌شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه