توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شهرسازی براساس اصول پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهر زابل
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مسئله شهرسازی براساس اصولپدافندغیرعامل و نقش آن درحیات شهرها ازمباحث بنیادین درمطالعات شهرسازی و برنامه ریزی شهری کشور بود هاست باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و تاثیر آن درگسترش سلاح های کشتارجمعی و نیز باتوجه به اینکه کشور ایران دارای اهداف و خط مشی های راهبردی مثل اقتدارگرایی عزت طلبی و حفظ تمامیت ارضی و ... می باشد و ازسوی دیگر اعتقاد به اینکه درهمه حال باید اماده دفاع بود بکارگیری ملاحظات پدافند غیرعامل درساخت شهرها درکشور ایران بسیارمهم است این پژوهش ازنوع کاربردی می باشد و متغیرهای مورد بررسی درآن شامل شناسایی ساختمان های اداری حیاتی حساس و مهم شهرزابل به منظور کاهش خسارت های ناشی ازحملات دشمن می باشد روش جمع اوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای و نیز استفاده ازمطالعات میدانی می باشد دراین مقاله ازروش ماتریسی برای بررسی انطباق مکانی سازمان های اداری زابل با اصول پدافند غیرعامل استفاده شده است دراین مقاله به شناسایی ساختمان های حیاتی حساس و مهم درشهرزابل پرداخته شده است

۲تأثیر اقلیم بر شهرسازی مناطق کویری (مطالعه موردی: شهر زابل)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
همزمان با رشد سریع جمعیت و گسترش و توسعه بیش از حد شهرها، بشر همواره جهت تأمین شرایط آسایش محیطی و امنیتی سعی در ساخت بناهای متعدد داشته است. این ساخت و سازها همواره منجر به تولید انبوه فضاهای معماری و بالطبع سبب پیدایش شهرها نیز شده است. بعضاً این شکل گیری های شهری بدون توجه به مسأله اقلیم بوده که نمونه های آن در بافت ها و محله های احداثی در شهرهای گوناگون معاصر قابل مشاهده است. این بی توجهی ها به اقلیم در روند شکل گیری فضاهای معماری و شهرسازی طراحان و متخصصان را بر آن داشته که با مطالعه جنبه های کالبدی محیطی، اقلیم را بعنوان عاملی مؤثر بر شهرسازی، به خصوص در مناطق کویری، معرفی نمایند. این امر در ایران در هسته های قدیمی شهرها و بناهای سنتی قابل مشاهده است. پژوهش حاضر با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام شده است و به دنبال آن است تا با بررسی و تحلیل ماهیت فرم مجموعه ای از بناهای شهر زابل از جهت فرآیند ساخت و روند شکل گیری و جهت گیری در گستره بافت های شهری به لحاظ محیطی نشان دهد که چگونه اقلیم می تواند به عنوان عاملی مؤثر در شهرسازی مناطق کویری نقش داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزشهای نهفته در معماری و شهرسازی سنتی و تاریخی شهر زابل دارای منابع بسیار غنی جهت اصول شهرسازی اقلیمی است.

۳باز آفرینی بافت های تاریخی شهری با رویکرد استفاده از شاخص های بومی نمونه موردی: متغیر مذهب در محله چهاردرخت بیرجند
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بافت تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزومیراث فرهنگی و تاریخی شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر میباشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. محله چهاردرخت یکی از قدیمی ترین محله های تاریخی و باارزش شهر بیرجند می باشد که تاکنون نه تنها توجهی به آن نشده، بلکه اقدامات صورت پذیرفته در این مجموعه آسیب های جدی بر پیکره آن واردنموده و ارزش های نهفته در این محله را تا حدودی به چالش کشیده است. محله چهاردرخت به واسطه قدمت و وجود عناصر باارزش تاریخی و مذهبی و موقعیت مناسب ارتباطی دارای جایگاه منحصر به فردی در ساختار فضایی و کارکردیشهر بیرجند می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی–تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق گردآوری شده است و سپس با استفاده از روش های میدانی و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه و نقشه های موجود داده های مورد نیاز بدست آمده است. با توجه به موقعیت محله و دسترسیآن، وجود مسجد جامع چهاردرخت، حسینیه امام رضاع، مدرسه علمیه طلاب و سایر فضاهای مذهبی و فرهنگی در بافت، احیای مذهبی بافت از توجیه پذیری بالایی برخوردار می باشد. در این راستا، راهکارهای مناسب برای تزریق کاربری های جدید متناسب با بافت محله چهاردرخت ارائه شده است تا زندگی و حیات کم رنگ شده را به این محله تاریخی باز گرداند
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه