توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پرداخت های الکترونیکی و نگرش مردم درمورد آنها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تجارت الکترونیکی جایگاه ویژه ای یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیات بانکی، مالی و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، افزوده می شود. در این میان دریافت و پرداخت قبوض و امکاناتی ز جمله اشتراک آب، برق، گاز ، تلفن ، خدمات بیمه ای و غیره نیز رفته رفته به قلمرو عملیات الکترومیکی و بانک های اینترنتی پا گذاشته است. بررسی های انجام شده در ایالات متحده نشان داده است که در سال 2004 درحدود 40 درصد از مصرف کنندگان قبوض به صورت Online پرداخت نموده اند.
این درحالی است که پیش بینی می شود درسال 2007، بالغ بر 65 میلیون مشترک آمریکایی قبوض خود را از طریق روش های الکترونیکی و مدل تجمع بانکی (شبکه های بین بانکی) پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 95 درصد خواهد رسید.
این مقاله با بررسی روش های پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان ویژگی های هر یک از روش های پرداخت، نظرات مردم و میزان آشنایی آنها با هر یک از رو شها و میزان استفاده آنها از امکانات وزیر ساخت های مرتبط را بررسی می کند. چرا که اولین گام در راه موفقیت استقرار سیستمهای جدید پرداخت، آشنایی مردم با امکانات این سیستمها و نگرش مناسب مردم به آنهاست.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا روش های مختلف پرداخت بویژه روش های پرداخت الکتریکی و ویژگی های آنها تشریح شده است، سپس مشکلات عمده روش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیان شده است. و در نهایت امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیری روش های نوین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها با روش های نوین پرداخت بر اساس نظر سنجی از مشترکین خدمات عمومی بررسی شده است.
روش سنتی پرداخت دارای مشکلاتی می باشد که سبب شده است سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی به سمت روش های مختلف پرداخت روی آورند. این روش ها مزایا متعددی دارند. اما مهمترین عامل موثر بر این روش ها، میزان آشنایی و تمایل و فرهنگ مشترکین در استفاده از این روش هاست.
شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی جهت آشنایی و استقبال مشترکین از شیوه های جدید پرداخت قبوض، لازم است تمهیداتی بیندیشند. از بین شیوه های تبلیغاتی مرسوم، روش هایی پیشنهاد میشود که می تواند در کنار تبلیغات بانک ها و شرکت های خدمات انفورماتیک ، پرداخت قبوض به وسیله این سیستم ها را مورد تاکید و تشویق قرار دهد.
1. شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی می توان بر روی قبوض صادر شده ، پیام های مبتنی بر اطلاع رسانی نسبت به خدمات جدید و دعوت مشترکین به استفاده از این روش ها ، منتشر نماید.
2. چاپ بروشور آموزشی و تبلیغاتی و ارسال آنها به همراه قبوض ، برای مشترکین
3. پخش پیام های تبلیغاتی در خصوص پرداخت الکتورنیکی قبوض در رسانه ها اعم از رادیو، تلویزیون، و رونامه ها و مجلات محلی
4. نصب بیل بوورد و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح شهر
5. تبلیغات نیزاطلاع رسانی در خصوص جزئیات این سیستم ها در وب سایت شرکت ارائه دهنده خدمات عمومی
6. نصب تراکت های تبلیغاتی در اماکن عمومی

۲بررسی فناوری های پرداخت قبوض و امکان سنجی بهترین شیوه پرداخت الکترونیکی برای واحدهای تجاری
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۵
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، دریافت و پرداخت قبوض اعم از آب، برق، گاز، تلفن و ... به قلمرو عملیات الکترونیکی و بان کهای اینترنتی پا گذاشته است.
درحال حاضر 60 درصد از موارد مراجعه به بانکها برای قبوض و دریافت و پرداخت است. امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از 400 میلیون برگ قبض در کشور صادر می کنند،: رق محاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است . حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این در حال یاست که استفاده از خدمات بانکدار یالکترونیکی و پرداخت "آن لای نتنها یک [ درصد هزین ههای فعلی را شامل م یشود. [ 1
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از شرکتهای ارای هدهنده خدمات عمومی جهت دریافت وجه خدمات خود، از روشها ی در حال حرکت هستند. اما در این میان آنچه اهمیت دارد این نکته است که این IT سنتی به سمت استفاده از تکنولوژیهای حرکت باید سمت و سوی مناسبی داشته باشد و با فکر، اندیشه و آیند هنگری توام باشد، در غیر ای ن صورت با انتخاب روش نامناسب صدمات جبرا نناپذیری بر بدنه این شرکتها وارد خواهد شد. این مقاله حاصل پژوهش در زمینه مطالعه روش های مختلف پرداخت الکترونیکی در کشور برای واحدهای تجاری و انتخاب برترین روش پرداخت جهت شرکت نمونه ارائ هدهنده خدمات عمومی م یباشد. در این مقاله ابتدا رو شهای پرداختی که امکان استقرار آنها در کشور ایران وجود دارد مورد مطالعه قرار گرفت . سپ س شاخ ص های موثر در انتخاب بهترین روش شامل : استقبال مشترکین، منافع شرکت خدمات دهنده، منافع شرکت های واسطه و بانک ها و زیر شاخ ص های مربوط به هریک از شاخص ها و ارتباط آنها در یک ساختار درختی مورد مطالعه قرار گرفت و درانتها با استفاده از رو شهای تحلیل سلسله مر اتبی (AHP) و تاکسونومی با استفاده از شاخص های تعریف شده، رو شهای برتر به ترتیب اولویت ب همنظور پرداخت قبوض توسط مشترکین تعیین گردید. مطابق مطالعات صورت گرفته برترین رو شهای پرداخت برای مشترکین تجاری بترتیب عبارتند از: –1 تلف نبانک 2– خودپرداز –3 پیا مکوتاه 4– اینترنت –5 روش فعلی 6– پایان هفروش –7 بان کپرداخت 8– خوددریافت

۳طراحی مدل 1 VMI برای تامین و توزیع محصولات رایانه، الکترونیک و ارتباطات
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به زبان ساده VMI مکانیزمی است که تامین کننده، خود سفارشات خرید را بر مبنای اطلاعات مربوط به تقاضای مشتریان برای بنگاه اقتصادی انجام می دهد . مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) اولین بار در اواسط دهه 80 گسترش پیدا کرد و به عنوان یک پدیده نمونه عملیاتی شد اما مفهوم VMI بصورت جدی در دهه 90 توسعه یافت . با توجه به توسعه استفاده از محصولات رایانه، الکترونیک و ارتباطات و نیاز به شناسایی و انتخاب محصولات برتر و وجود ویژگیهای این محصولات برای استقرار موفق VMI و تجربیات موفق در این حیطه در کشورهایی نظیر تایوان، مدلی به منظور تامین و توزیع این محصولات طراحی گردید . در این مقاله، هدف ارایه مدلی است که موجب ساماندهی وضعیت تامین و عرضه کالاهای مرتبط با رایانه، الکترونیک و ارتباطات از طریق یک سیستم مدیریت موجودی فروشنده ) (VMI می گردد .

۴روش‌های پرداخت الکترونیکی قبض شرکت نمونه و امکان سنجی بهترین شیوه پرداخت الکترونیکی برای مشترکین خانگی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، دریافت و پرداخت قبوض اعم از آب، برق، گاز،‌تلفن و ... به قلمرو عملیات الکترونیکی و بانک های اینترنتی پا گذاشته است. طبق آمار موجود به طور میانگین سالانه در کشور ما، حدود یک میلیارد قبض برای انواع خدمات عمومی نظیر آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه از سوی سازمان های ذیربط صادر و توزیع می شود که 4 میلیارد دقیقه وقت مردم را در صف های صرف می کند، همچنین سالیانه 7 هزار میلیارد تومان اسکناس توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد که 700 میلیون تومان از این اسکناس ها فرسوده می شود و هزینه جایگزینی این اسکناس ها بالغ بر 12 میلیارد تومان است. این مقاله حاصل پژوهش در زمینه مطالعه روش های مختلف پرداخت الکترونیکی در کشور و انتخاب برترین روش پرداخت جهت شرکت نمونه ارائه دهنده خدمات برای مشترکین خانگی می باشد. در این مقاله ابتدا روش های پرداختی که امکان استقرار آنها در کشور ایران وجود دارد مورد مطالعه قرار گرفت. سپس شاخص های مؤثر در انتخاب بهترین روش شامل:‌استقبال مشترکین، منافع شرکت خدمات دهنده، منافع شرکت های واسطه و بانک‌ها و زیر شاخص های مربوط به هر یک از شاخص ها و ارتبا طانها در یک ساختار درختی مورد مطالعه قرار گرفت و در انتها با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاکسونومی با استافده از شاخص های تعریف شده، روش های برتر به ترتیب اولویت به منظور پرداخت قبوض توسط مشترکین تعیین گردید.

۵بررسی اثرات استقرار ایزو ٩٠٠٠ در شرکت برق منطق های یزد
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه بسیاری از شرکت ها برای تولید محصولات و خدمات با استاندارد بالا تلاش می کنند. کیفیت به عنوان موضوع استراتژیک در کسب و کار و به منزله مزیت رقابتی مطرح می شود. یکی از موضوعات اساسی که در کیفیت به آن توجه می شود ایجاد بهبود مستمر در سازمان ها است. ایجاد
بهبود مستمر در هر سیستمی به برنامه ریزی و سپس اندازه گیری میزان دستیابی به آن اهداف بستگی دارد . عدم توجه به این مقوله می تواند باعث ایجاد رکود در سیستم ها شود. پروژه بررسی اثرات استقرار ایزو ٩٠٠٠ در شرکت برق منطق ه ای یزد با هدف تعیین میزان اثربخشی ایزو ٩٠٠٠ در شرکت برق و نیز سنجش فاصله بین وضعیت فع لی و اهداف تعیین شده اجرا گردیده است و نتایج آن می تواند در اصلاح و بهبود عملکرد سیستم مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی سیستم موجود از دو روش ”مصاحبه با مدیران سازمان و دس ت اندرکاران سیستم ” و نیز ”سنجش نظرات پرسنل سازمان“ استفاده شده است. از ویژگ ی های عمده مصاحب ه ها نیم هباز بودن سوالات آن بوده و مصاحبات به صورت انفرادی و توسط فردی خارج از سازمان انجام گرفته است. از نتایج حاصل از مصاحبه برای طراحی پرسشنامه استفاده شده که جم ع آوری اطلاعات پرسشنامه نیز توسط فردی خارج از سازمان بوده و پرسشنام هها با حضور فرد پرسشگر در محل تکمیل گردید هاست. ارائه نتایج با استفاده از آمار توصیفی م یباشد.

۶طراحی و استقرار سیستم مدیریت زمان سازمانی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، سال
تعداد صفحات: ۲۱
دیدگاه انجام این تحقیق، نگرش سیستماتیک به رفتار مدیران، می باشد. این نگرش منجر به طراحی مکانیزمی گردید که فعالیت های مدیران ارشد شرکت را به صورت مستمر ثبت و تحلیل می نماید. در این تحقیق پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات، عوامل و پارامترهای اثر گذار بر نحوه انجام فعالیت در سطح مدیران ارشد شرکت استخراج گردید. با استفاده از تحلیل نتایج حاصل از این اطلاعات، وضعیت جاری اجرای فعالیت ها کاملا شفاف گردید و عوامل و موانع انجام بهینه فعالیت ها و عوامل اتلاف زمان، مشخص شد که براساس این یافته ها، راهکارهایی ارائه گردید.نتایج حاصل از مستند سازی و تحلیل رفتار مدیران، در چارچوب اهداف راهبردی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از اهداف راهبردی برای برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های آینده، به عنوان معیارهای ارزش گذاری، این امکان را به مدیران ارشد می دهد که با مطالعه نحوه انجام کار خود و بررسی گزارشات نحوه صرف زمان در دوره های زمانی گذشته، از مناسب بودن یا مناسب نبودن نحوه انجام فعالیتهای خود، اطلاع حاصل نموده و برای آینده برنامه ریزی نمایند. در مجموع این تحقیق، اثرات مطلوبی بر فعالیت های مدیران شرکت داشته است که عمدتا اهداف استقرار سیستم را برآورده ساخته است. اثرات حاصل از استقرار سیستم به طور خلاصه عبارتند از : – ایجاد امکان تحلیل برای مدیران سازمان در مورد نحوه انجام فعالیت و عوامل اتلاف زمان و تلاش جهت کاهش یا حذف آنها – ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از زمان در سازمان، به ویژه بین مدیران ارشد سازمان – وجود معیاری جهت مدیریت فعالیت های شرکت– برنامه ریزی در راستای اهداف سازمان و اطلاع از میزان انحراف از برنامه ها .

۷طراحی مدلی جهت ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک براساس نظام مدیریت کیفیت
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۹
مطالعاتی که تاکنون به منظور سنجش وب سایتها انجام شده از آنجا که توسط متخصصان رایانه انجام شده کمتر دارای دیدگاه نظام مند مباحث ارزیابی عملکرد با بینش سازمانی و تاثیرگذار روی اهداف سازمان است و عمدتا به مباحث کیفی و سنجش و ارزیابی وب سایت از بعدفنی با دیدگاه متخصصین فنی پرداخته شده است دراین مطالعه ابتدا مطالعات پیشین در خصوص سنجش و ارزیابی وب سایتها بررسی شده است سپس با توجه به مفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت و با توجه به آنچه در مطالعات پیشین از آنها غفلت شده مدلی در راستای مفهوم مدیریت کیفیت جهت ارزیابی وب سایتها، ارایه شده است و در نهایت مدل طراحی شده در یک شرکت برق منطقه ای پیاده سازی و نتایج به دست آمده ارایه شده است.

۸طراحی مکانیزمی جهت سنجش موفقیت یک شرکت برق منطقه ایدرکارکرد مناسب وب سایت آن
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بنابه تعریفی تجارت الکترونیکی به مفهوم خرید و فروش، کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت است. با این تعریف نقش و اهمیت وب سایتها در موفقیت یک سازمان در دنیای تجارت امروز مشخص می شود. این مقاله بر آن است تا مکانیزمی جهت سنجش موفقیت یک شرکت برق منطقه ای در کارکرد موفق وب سایتش ارایه کند . تاکنون در سنجش موفقیت وب سایت تنها به موارد فنی توجه شده است اما در این مطالعه که در قالب یک پروژه تحقیقاتی در شرکت برق منطقه ای نمونه انجام شده است با بررسی آخرین مطالعات علمی در خصوص سنجش و ارزیابی وب سایتها مکانیزمی طراحی شده که علاوه بر سنجش مولفه هایی که مستقیم با وب سایت سر و کار دارند به اهداف وب سایت نیز توجه نموده است

۹اندازه گیری ارزش افزوده به عنوان مبنای محاسبه بهره وری در سازمان های پروژه محور
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مهمترین شاخص های یک سازمان که نشان دهنده عملکرد واقعی آن سازمان است ارزش افزوده یا به عبارتی انتفاع مالی حاصل از فعالیت های سازمان برای ذینفعان آن سازمان شامل سهامداران، کارکنان، پیمانکاران و جامعه می باشد. ازآنجاییکه بهره وری نیروی انسانی با تقسیم ارزش افزوده بر نیروی انسانی سازمان به دست می آید بنابراین محاسبه ارزش افزوده اصلی ترین آیتم در اندازه گیری بهره وری یک سازمان است. باتوجه به اینکه در برخی سازمانها ، هزینه نیروی انسانی ، استهلاک سالیانه و سود سالیانه تقریبا ثابت بوده و نشان دهنده عملکرد واقعی سازمان نیستند محاسبه ارزش افزوده به روشهای مرسوم و در نتیجه بهره وری به دست آمده تقریبا ثابت و غیرواقعی بوده و تابعی از عملکرد سازمان نیست در ضمن باتوجه به پروژه محور بودن سازمان همواره بخش بزرگی از بودجه صرف اجرای پروژه های دردست انجام شده و محاسبه ارزش افزوده با فرمول رایج و بدون درنظرگرفتن پروژه ها به این معنا است که در هر مقطع زمانی بخش بزرگی از سرمایه و نیروی انسانی شرکت که درگیر اجرای پروژه ها می باشد در محاسبه ارزش افزوده درنظر گرفته نمی شوند بنابراین برای اینکه انتفاع واقعی حاصل از عملکرد سازمان به طور کامل محاسبه شود ارزش افزوده حاصل از بهره برداری آینده از پروژه ها هم باید به ارزش افزوده سازمان اضافه شود. در مدل طراحی شده ارزش افزوده به گونه ای محاسبه شده که همه خروجی های سازمان شامل فعالیت های جاری همچنین سرمایه گذاری هایی که در آینده به بهره برداری خواهد رسید را دربرمی گیرد. درنتیجه مقدار به دست آمده انعکاس کاملی از عملکرد سازمان بوده و ارزش افزوده سازمان به طور واقعی محاسبه می شود.

۱۰طراحی مدلی جدید به‌ منظور ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت برق
اطلاعات انتشار: كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مطالعات پیشین در بحث سیستم نگهداری و تعمیرات، به تعیین معیارهای ارزیابی، گروه‌بندی آن‌ها و استفاده از تکنیک‌های مختلف جهت ارزیابی پرداخته‌اند. اما مسیله اصلی این تحقیق، ارتباط معیارهای سنجش با فرآیندها و اهداف به‌کارگیری سیستم نت،به‌منظور استفاده از بازخوردهای ارزیابی در جهت ارتقای سیستم نت و سازمان به‌طور سیستماتیک و شفاف است که در مطالعات پیشین به آن توجه نشده است. تحقیق حاضر، تحقیقی با رویکرد کیفی است که در آن از تجزیه‌وتحلیل متاسنتز و نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده‌شده است. در مرحله اول تحقیق، از روش متاسنتز جهت گردآوری مطالعات کیفی مرتبط با تحقیق، تجزیه‌وتحلیل یافته‌های آن، کشف نکات اساسی و ترکیب و تبدیل آن به یک جایگزین کلی، به‌منظور تعیین ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات پرداخته‌شده است. مرحله بعد، استفاده از روش نظریه برخاسته از داده‌ها برای رسیدن به طراحی مدل اصلی موضوع موردبررسی است. با استفاده از این نظریه، زیرسیستم‌های سیستم نگهداری و تعمیرات تعیین و مدلی با چهار مقوله اصلی شامل؛ بازرسی، سرویس و نگهداری، خرابی مزمن، خرابی حاد و نحوه ارتباط آن‌ها طراحی شد. سپس برای هر یک از مقولات، خصوصیات و ابعاد آن بیان و با استفاده از الگوی پارادایم در کدگذاری محوری زیر مقوله‌ها و ارتباطات آن‌ها مشخص شد. در فاز نهایی طراحی مدل، آنچه سبب می‌شد که دستیابی به شاخص‌های اثربخشی و کارایی سیستم نگهداری و تعمیرات ممکن شود یا نشود در قالب حکایت مشخص گردید. درنهایت مدل ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات طراحی‌شده، از طریق متخصصین صنعت برق و خبرگان دانشگاهی از منظر سادگی،انعطاف‌پذیری و قابل‌درک بودن، اجرایی و کاربردی بودن، توجه به بهبود مستمر و اثربخشی،جامعیت، تمرکز و اولویت‌بندی در ارزیابی، مورد اعتبارسنجی قرارگرفته و تایید شد.

۱۱سنجش سرمایه فکری از طریق اندازه گیری سرمایه های ساختاری، انسانی و ارتباطی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه سازمانها با محیطی روبه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جاری شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها وتوانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دراین پژوهش از اندازه گیری سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی جهت سنجش سرمایه فکری در یک سازمان، با پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه و جمع بندی نتایج مشخص می شود که در ابعاد سرمایه فکری دراین شرکت، وضعیت سرمایه ارتباطی نسبت به بقیه مطلوب تر می باشد. در انتها پیشنهاداتی جهت بهبود ارائه شده است.

۱۲ارزیابی عملکرد مدیر ارشد سازمان از دیدگاه زمان (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: مجله ايراني مطالعات مديريت، هفتم،شماره۲، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این مقاله رفتار مدیری در یک دوره زمانی را ارزیابی می کند. نتایج و تحلیل های مرتبط با اهداف سازمانی نیز بیان شده است. در این راستا، از نرم افزاری برای ثبت فعالیت های روزانه استفاده شده است. به منظور بهبود رفتار مدیر در جهت اهداف سازمان مدل بهبود مدیریت زمان ) TMIM ( طراحی شد. مدل ذکر شده زمان صرف شده مدیر را اندازه گیری و ارزیابی می کند تا روش تخصیص زمان به فعالیت های سازمانی را بهبود بخشد. مدل مذکور زمان صرف شده مدیران برای اهداف سازمانی و هم زمان توجه آنان به بهبود مستمر را بررسی می کند. در این مدل ابتدا فعالیتهای اصلی، فرایندهای کلیدی سازمان، روش ارتباطات و افراد و بخش ها مشخص شده است. سپس، زمانی که مدیر برای اجرای فرایندهای سازمانی در ارتباط با بخش ها و افراد از طریق ارتباط مناسب صرف می کند اندازه گیری شده است. در نهایت، زمان های صرف شده تجزیه و تحلیل شده و راهکارهای مدیریت زمان بیان شده است. مدل طرحی شده در سازمان تامین کننده انرژی الکتریکی با هدف بهبود رفتار مدیریتی از طریق ثبت و تحلیل تجربه چهار ساله زمان صرف شده پیاده سازی شد. قبل از پیاده سازی این مدل تخصیص زمان مدیر ارشد با اهداف و ماموریت سازمان سازگاری کافی نداشت در حالی که پس از اجرای این مدل، تحلیل نتایج و دادن بازخورد، شیوه جدید تخصیص زمان سبب بهبود قابل توجه عملکرد مدیر و اثربخشی مدیریت شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه