توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱جایگاه مبلمان شهری در سیمای شهر اسلامی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۷
مبلمان شهری به دلیل تنوع، تعدد و حضور پررنگی که در جای جای شهر دارد، درفضاسازی شهری نقش موثری را ایفا می کند. مبلمان شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام از این عناصر، از حیطه طراحی شهری، در راستای هویت شهر وسیمای آن گام بر می دارد و آینه ای از فرهنگ شهر است. هدف این پژوهش توجه به نمادها، هنر و فرهنگ ایرانی– اسلامی در طراحی عناصر مبلمان شهری و عدم پیروی کورکورانه از طراحی های غربی در طراحی شهری ما می باشد. چنینرویه ای منجر به شکل گیری فضاهای شهری است که با فرهنگ بومی شهروندان خود تناسب دارد. پژوهش حاضر با روشتوصیفی– تحلیلی و بهره گیری از شیوه اسنادی جهت گردآوری مفاهیم پژوهش، به بررسی نقش عناصر مبلمان شهری در افزایش کیفیت بصری سیمای شهری و هویت بخشی به فضاهای شهری می پردازد، و با توجه به نقش و اهمیت مبلمانخیابانی در سیمای شهر، لزوم بهره گیری از هنر و شاخصه های طراحی بومی را در طراحی عناصر مبلمان شهری در راستای دستیابی به مبلمانی که ضمن حفظ کارایی، باعث افزایش زیبایی بصری محیط پیرامون خود گردیده و تداعی کننده ارزش های بومی باشد را به عنوان راهکاری مناسب در جهت هویت بخشی به عناصر مبلمان شهری و فضاهای شهری نتیجه گیری می کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه