توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه ی آب شکن فرعی بر آب شستگی آب شکن اول
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روش های معمول کنترل فرسایش کناری رودخانه ها، استفاده از آب شکن می باشد که در صورت طراحی و اجرای صحیح، علاوه بر کنترل فرسایش کناری، منجر به بازیابی و احیای اراضی با ارزش حاشیه رودخانه می شود. این سازه اغلب برای حفاظت دیواره ی خارجی قوس ها و همچنین طرح های اصلاح مسیر رودخانه، مورد استفاده قرار می شود. یکی از مسائل مهم در طراحی آب شکن ها، پدیده ی آب شستگی موضعی دماغه ی آب شکن می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی به وجود می آید. تحقیق حاضر در فلوم آزمایشگاهی با بستر متحرک با طول 25 متر، و عرض1\3 متر و عمق 0\8 انجام شده است. آب شکن های مورد استفاده صلب، از جنس چوب، مستقیم و غیر مستغرق بوده اند. تعداد 4 آب شکن اصلی با فاصله مساوی 2 برابر طول آب شکن اول و عمود بر دیواره به صورت ثابت استفاده شد و آبشکن فرعی به شکل زاویه دار در بالا دست آب شکن اصلی استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر طول و زاویه ی آب شکن فرعی، 3 دبی مختلف در بستر مصالح ماسه و با شیب ثابت مورد آزمایش قرار گرفت. در تمام آزمایش ها آب شکن فرعی، زاویه دار نسبت به آب شکن اول قرار داده شد. در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی راه های کاهش فرسایش در دماغه ی اولین آب شکن انجام گرفت و چگونگی آب شکن کوتاه (فرعی) در بالادست اولین آب شکن مورد بررسی قرار گرفت.

۲بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۵
آب شکن ها سازه هایی هستند که معمولا در حفاظت دیواره ی خارجی قوس ها و طرح های اصلاح مسیر رودخانه، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مسائل مهم در طراحی آب شکن ها، پدیده آب شستگی موضعی دماغه ی آن ها می باشد که به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی بوجود می آید.
در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی فرسایش در دماغه ی اولین آبشکن با ازای دبی های مختلف در دو نوع دانه بندی مصالح بستر انجام می گیرد. با اندازه گیری طولانی مدت اعماق آبشستگی به مقایسه ی روابط متداول موجود پرداخته شده است. روابط مقایسه ای در اشکال مربوطه ارائه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه