توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی بر چگونگی ساخت سدهای نگهدارنده پساب
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
سدهای نگهدارنده پساب به منظورحفاظت از محیط زیست در مقابل پخش گسترده مواد زائد حاصل از استخراج معادن و همچنین نگهداری منابع ارزشمند آب ساخته می شوند. افزایش روز به روز ظرفیت معادن در حال استخراج، مهندسان را مجبور به بلند سازی این گونه سدها می کند. در این تحقیق، سد معدن مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته و به منظور ترفیع سد با استفاده از روش هیدروسیکلون مواد زائد در پائین دست، طرحی ارائه گردیده است. خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح اولیه پساب و مصالح به دست آمده ازفرایند هیدروسیکلون شامل دانه بندی، حدود اتربرگ، وزن مخصوص، چگالی حداکثر، پارامترهای مقاومت برشی، ضریب تحکیم و ضریب هدایت هیدرولیکی بررسی و با دیگر معادن مس دنیا مقایسه گردیده است. ضریب چسبندگی مناسب طراحی مصالح اولیه برابر (kg\cm2)15\0 و مصالح هیدروسیکلون شده بدون چسبندگی به دست آمده اند. مقدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی مصالح اولیه پساب، حدوداً (30 حاصل شده است. افزایش تنش کل در آزمایش تحکیم در بارگذاری های اولیه باعث افزایش 50 برابر ضریب هدایت هیدرولیکی خواهد شد

۲تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
مطالعات شکست سد در تحقیقات دانشگاهی، برنامهریزی دولت و سرمایهگذاری در پایاب سدها اهمیت دارد. در این مقاله با استفاده از دادههای مربوط به 142 سد خاکی شکسته شده در جهان، روابط جدیدی برای تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی(حداکثر دبی خروجی و زمان شکست) ارائه شدهاست. عدم قطعیت روابط ارائه شده بررسی و محدوده اطمینان آنها بصورت احتمالی ارائه گردیدهاست. با استفاده از روابط تجربی و مدلهای کامپیوتری BREACH و FLDWAV شکست سد خاکی آیدوغموش و پهنهبندی سیلاب ناشی از آن مورد بررسی و ارزیابی واقع گردیدهاست. استفاده از شرایط ژئوتکنیکی در تعیین زمان ریزش لوله ایجاد شده در بدنه سد، در مدل فرسایشی BREACH نتایج بهتری را را با توجه به سدهای واقعی شکسته شده در جهان بدست میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده، مناطق مسکونی و تاسیسات مهم در پایاب سد فوقالذکر در معرض خطر سیلاب شکست سد قرار میگیرند

۳شبیه سازی ماندگار شبکه های سیالات مختلف شامل آب، گاز و نفت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در اکثر موارد معادلات اجزاء آبرسانی یک دسته معادلات غیر خطی می‌باشند و بنابراین لازم است تا از روشهای آنالیز عددی برای حل معادلات غیر خطی استفاده شود. از نرم‌افزارهای موجود صرفاً به منظورتحلیل شبکه‌های آبرسانی در مرحله طراحی و در شرایط ایده‌آل استفاده می‌شود. در حالی که بسیاری از مسائل و مشکلات آبرسانی در زمان بهره‌برداری و در شرایط غیر طبیعی اتفاق می‌افتد . از این رو وجود نرم‌افزاری مناسب که بتواند در شرایط بحرانی شبکه سیالات مختلف(آب،گاز و نفت) را در زمان بهره‌برداری همانند زمان از کار افتادن پمپها، شکستگی لوله‌ها، خروج مخزن از شبکه و غیره بصورت واقعی تحلیل نماید، ضروری می‌باشد. از نرم‌افزار شبیه‌ساز (Hydro–Pasha) توسعه داده شده در این تحقیق می‌توان یک شبکه آبرسانی(همچنین یک شبکه متشکل از سایر سیالات از قبیل نفت، گاز و غیره) را به آسانی بر روی کامپیوتر ترسیم نمود و اطلاعات و پارامترها مدل‌های فوق را به صورت Interactive وارد نرم‌افزار کرد. در شرایط جریان ماندگار می‌توان نتایج برنامه را بر روی دیاگرام مشخص ترسیم و بصورت Interactive مشاهده کرد . استفاده کننده قادر خواهد بود تا نتایج خروجی اجزاء و یا نتایج حاصل از تغییر شرایط بهره‌برداری را بر روی کامپیوتر اعمال نماید و خروجی‌های حاصله را مشاهده کند. در نتیجه طراح یا بهره‌بردار قادر خواهد بود تا تحلیلهای مناسب را در شرایط مختلف طراحی یا بهره‌برداری برای خود تجزیه و تحلیل کند و در نتیجه تصمیم‌گیری لازم را برای طراحی مناسب و یا بهر‌ه‌برداری بهینه اتخاذ نماید. با این برنامه، آنالیز شبکه‌های دارای 2290 لوله و 9000 گره امکان‌پذیر می‌باشد. بعنوان مطالعات کاربردی، در پایان با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز (Hydro–Pasha) تهیه شده در این تحقیق، شبکه آبرسانی شهر کاشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و افت بار کل شبکه 90\98 متر می باشد.

۴بهره برداری از سدهای لاستیکی با توجه به شرایط هیدرولیکی این سازه ها
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سدهای لاستیکی از پدیده های نسبتا نو در مهندسی و صنعت آب بوده و کاربرد آنها گسترده می باشد. از سدهای لاستیکی می توان به عنوان سدهای انحرافی ، به منظور کنترل سیلاب ، کنترل جذر و مد و غیره استفاده کرد. برای بررسی شرایط هیدرولیکی این سدها و به منظور بهره بردای بهینه از آنها لازم است تا مقدار دبی عبوری از آنها تعیین شود. برای محاسبه دبی لازم است تا ضریب جریان تعیین شود. در این تحقق برای تعیین ضریب جریان در سدهای لاستیکی مدل فیزیکی سد لاستیکی از نوع پر شده با هوا ساخته شده است. وتاثیر پارامترهای موثر بر این ضریب مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که : ضریب جریان در سدهای لاستیکی متاثر: از ارتفاع تیغه آب روی تاج سرریز به ارتفاع سد لاستیکی ((p می باشد. در شرایط کاملا متورم سد لاستیکی اگر از 05\0 تا 37\0 تغییر کند ، ضریب جریان از 63\0 تا 48\0 کاهش می یابد. همچنین وقتی شیب کانال بالادست از 005\0 تا 02\0 افزایش می یابد، مقدار ضریب جریان 02\0 کاهش پیدا میکند و با افزایش ارتفاع سد لاستیکی از 29 تا 41 سانتی متر ضریب جریان 37 درصد افزایش می یابد. ضریب جریان در این سدها برای حالتی که سطح بدنه بدون زبری است 05\0 بیشتر از حالتی است که ارتفاع زبری 5 میلی متر می باشد. این زبری بوسیله دانه های شن با دانه بندی یکنواخت ایجاد شده است.ایجاد زائده بر روی سطح سد لاستیکی برای جلوگیری از ارتعاش بدنه سد نیز باعث کاهش ضریب جریان می گردد، ولی در دبی های زیاد ایجاد زائده تاثیر محسوسی بر روی ضریب جریان ندارد

۵اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تلفات ناشی از اعضای غیرسازه ای هنگام زلزله
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تخریب لوازم الحاقی از جمله تزئینات و تاسیسات مکانیکی و برقی، در زمان زلزله باعث افزایش تلفات می گردد علاوه بر این بخش عظیمی از انرژی امداد رسانها نیز هنگام وقوع زلزله برای جمع آوری اجزای غیرسازه ای صرف می شود. برخی از آسیبهای غیرسازه ای سریع و برخی دیگر تدریجی می باشند. تاثیرهای سریع در واژگونی و شکست اعضا نمایان می گردند. علاوه بر این با بروز ترک در لوله های گاز و فاضلاب در دراز مدت نیز اثرهای تخریبی به سازه اعمال می گردد. مقاوم سازی برای اعضای غیرسازه ای از جمله چراغهای آویز، واحدهای تهویه، کانالهای انتقال هوا، تابلوهای برق و تاسیسات مکانیکی، باید مد نظر قرارگیرد. برای مقاوم سازی تجهیزات سنگین از بستها و نگهدارنده های مناسب استفاده می گردد. برای میرا نمودن انرژی، استفاده از بستها کافی نمی باشد در این حالت برای قطعات الحاقی حساس و گرانقیمت از مستهلک کننده های هیدرولیکی یا اصطحکاکی استفاده می گردد. متاسفانه تا کنون استاندارد یا مقررات جامعی راجع به این مساله در کشور تدوین نشده است. برای کاهش تلفات ، هنگام وقوع زلزله باید امکاناتی برای وارد نمودن یا ساخت وسائل محافظ در برابر ارتعاش ناشی از زلزله فراهم گردد. استفاده مناسب از این دستگاهها اغلب کم هزینه بوده و بسیاری از تلفات جانی را کاهش می دهد. این ابزار تاسیسات مکانیکی و برقی گرانقیمت را نیز در هنگام وقوع زلزله محافظت می نمایند. برای یک مطالعه موردی، نتایج تحلیل یک منبع ایستاده آب در موتورخانه ارائه شده است. نتایج تحلیل نشان می دهند که برای اتصال صلب و در صورتیکه تجهیزات هنگام وقوع زلزله هیچ نوع حرکتی نداشته باشد، روش استاتیکی دارای دقت مناسب می باشد.

۶مقاوم سازی لرزه ای تونلهای انتقال آب با استفاده از مدل اندر کنش خاک و نگهدارنده
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله با استفاده از روشهای عددی ابتدا ناحیه پلاستیک تونل محاسبه شده سپس روش مقاوم سازی ارائه شده است تنشها و تغییر مکانها در سنگ اطراف تونل نه تنها به خواص تودة سنگ و تن شهای در محل بلکه به نوع و سختی نگهدارنده و زمان اجرای آن بستگی دارد. اثرات متقابل این پارامترهای مختلف توسط منحنی مشخصه زمین و خط عکس العمل حائل در منحنی اندرکنش نمایش داده م یشود. هنگامی که سنگ موجود در محل تونل حفاری م یشود، تغییر مکانهایی در سنگ اطراف تونل حادث می گردد و این عمل باعث توزیع تنش می گردد. دیاگرام اندرکنش (تداخلی) گهدارندة زمین کمک بزرگی در جهت درک رفتار مکانیکی مسائل تونل میباشد. همچنین از این دیاگرام برای انتخاب نوع و ابعاد نگهدارندة تونل بصورت کیفی بهره گرفته می شود. محاسبه و ترسیم منحنی پاسخ زمین برای یک تودة مشخص سنگ، تنش موجود و هندسة تونل ضروری می باشد. در ادبیات فنی روشهای مختلفی برای ترسیم این منحنی ارائه گردیده است. در اغلب این روشها از روند حل بسته برای یک هندسة ساده با تنش هیدوراستاتیک استفاده گردیده است. اما در برخی از روشهای عددی حالت پیچیده تر هندسی و تنشهای محلی مختلف بهره گرفته شده است. در تمام حالات به هر حال لازم است که فرضیات مهمی در مورد رفتار تنش– کرنش و معیار مقاومت و شکست برای تودة سنگ پذیرفته شود.با استفاده از روش حل بسته و حلقوی یک تونل به عنوان مطالعه موردی مد نظر قرار گرفته است با استفاده از مدل عددی ریاضی نوشته شده در محیط MATLAB انجام کار شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که حل حلقوی نتایج واقعی تری نسبت به روش حل بسته ارائه می نماید. با تعیین منطقه پلاستیک و الاستوپلاستیک می توان ناحیه مورد مقاوم سازی را محاسبه و در محاسبات وارد نمود.

۷بهینه سازی پارا مترهای لایه آبدار با الگوریتم ژنتیک در قیاس با روش تایس و هنتوش در تفسیر نتایج آزمون پمپاژ
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برآورد مشخصه های لایه های آبدار برای مدیریت آب های زیرزمینی حیاتی است. تحقیق حاضر از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای برآورد مشخصه های هیدرولیکی لایه آبدار مانند: قابلیت انتقال، هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره و... استفاده می کند. برنامه ای نیز با نرم افزار MATLAB برای اینکار تهیه شده است که از این برنامه برای حداقل ساختن خطا درتخمین این پارامترها با استفاده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. این برنامه با 12 سری از داده های آزمایش پمپاژ سنجیده شد و سپس همین داده ها توسط برنامه BGSPT با استفاده از روش های تطابق گرافیکی پردازش شد، بررسی نتایج نشان میدهد که روش الگوریتم ژنتیک خطای مجموع مربع انحرافات کمتری نسبت به روش های گرافیکی دارد و نتایج به دست آمده برتری روش الگوریتم ژنتیک را نسبت به روش های دیگر برای تخمین پارامترهای لایه های آبدار مختلف نشان می دهد. بخصوص در مواردی که به عللی روش گرافیکی تایس و هنتوش در تطابق به مشکل بر خورد کنند ویا شرایط ویژه هیدرولیکی بر لایه حاکم باشد. برآورد کارایی برنامه های الگوریتم ژنتیک نشان میدهد که مجموع مربعات خطا در بهترین نقطه از یک جمعیت با افزایش نسل ها یا افزایش جمعیت، کاهش پیدا خواهد کرد. در تحلیل حساسیت پارامترها نیز الگوریتم ژنتیک در لایه آبدارآزاد، تحت فشار ونشتی به جواب یکسانی همگرا شد.

۸برنامه ریزی آبیاری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه مدل بهینه سازی چندمنظوره برنامه ریزی آرمانی ( Goal Programming) با افق دیـد برنامـه ریـزی یـک سـاله و پریودهای ماهانه، جهت برنامه ریزی آبیاری ار اضی پایاب سد مخزنی و شبکه آبیاری دشت مهاباد، که بخشی از حوزه آبریز دریاچـه ارومیه است، ارائه شده است . در این مدل , اهداف حداکثرکردن سود خالص طرح، حداکثرنمودن سطح زیر کـشت، حـداکثرنمودن بکارگیری نیروی کار انسانی و حداکثرسازی تولید نیروی برق آبی که بیشتر اوقات سیاستهای مغایر همدیگر را دنبال میکنند، در نظر گرفته شده است . مدل , استفاده تو أم از منابع آب سطحی و زیرزمینی را مـدنظر قـرار میدهـد . بـه منظـور تـأثیردادن طبیعـت تـصادفی جریانهای ورود ی به مخزن سد از ق یدهای تصادفی استفاده شده است، جهت تبدیل قیدهای تصادفی به قید قطعی معادل، تـابع توزیـع تجمعی برای ماههای مختلف استخراج شده است،مدل برای سطوح مختلف قابلیت اعتماد ( 20 % ، 50 % ،80 %) جریان ورودی به مخزن سد حل گردید، اثر کم آبیاری روی اهداف سیستم و سیاستهای بهره برداری در سه سطح کاربرد آب آبیاری ( آبیاری کامل، 20 % کم آبیاری و50 % کم آبیاری ) اعمال و 10 سناریوی طرح آبیاری تهیه شد . جهت اولویت بندی سـناریوهای طـرح آبیـاری از روش چنـد معیاره برنامه ریزی توافقی (Compromise Programming) استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصل از مدل با وضعیت موجود، نشان می دهد که با استفاده از مدل تهیه شده برنامه ریزی آبیاری , می توان اهداف سیستم را به نحو چشمگیری افزایش داد . نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که در همه شرایط , اعمال 20 درصد کم آبیاری
می تواند سیاستهای بهره برداری سیستم را بهبود بخشد .

۹کاربرد مدل تحلیل چند معیاره جهت برنامه ریزی بخش آبیاری ( مطالعه موردی اراضی پایاب سد مخزنی مهاباد)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
افزایش تقاضای آب جهت مصارف متعدد و آلودگی منابع آب ناشی از فعالیت های بشر , باعث کمبود منابع آب و نهایتاً کاهش سهم آب قابل استحصال بخش آبیاری شده است , لذا برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از آب آبیاری ضروری به نظر می رسد . در این مطالعه یک مدل برنامه ریزی چند منظوره آبیاری با اهداف حداکثرکردن سود بخش کشاورزی , حداکثر نمودن سطح زیر کشت , حداکثر نمودن اشتغال و حداکثر نمودن تولید انرژ ی برق آب ی و محدودیت هایی همانند ظرفیت مخـزن سـطح ی , برداشـت آب زیرزمینی , ظرفیت سیستم انتقال آب ( کانال ها و ایستگاه های پمپاژ ), سطح زیر کشت و غیره که روی سیستم اثر گذار هستند , به منظور بهینه کردن برنامه ریز ی آبیار ی اراض ی پایاب سد مخزن ی مهابادکه بخش ی از حوزه آبریز دریاچه ارومیه است , استخراج شـده است . نخست با استفاده از روش حدی (Constraint method) سناریو های متعدد طرح آبیاری تهیه شده است , سپس با استفاده از روش چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP , Analytical Hierarchy Process) سناریوهای متعـدد طـرح آبیـار ی بـه لحاظ محدودیت منابع آب اولویت بندی شده اند و مناسب ترین طرح آبیاری انتخاب شده است . مقایسه نتایج حاصل از مدل با وضعیت موجود نشان می دهد که استفاده از مدل می تواند جهت افزایش اهداف سیستم، موثر واقع گردد و مدیران منابع آب را در تصمیم گیری کمک نماید .

۱۰مشخصات هیدرولیکی، ساختار جریان و پروفیل سرعت در جریان چگال
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
جریانهای گل آلود (Turbidity Currents) جزء دسته جریان هائی می باشند که در اثر اختلاف چگالی بین دو سیال مجاور بوجود می آیند . این جریانها در گروه جریانهای ثقلی یا جریانهای چگال قرار دارند . جریانهای گل آلود عامل عمده و مهم انتقال رسوبات بداخل مخازن سدها، دریاها و اقیانوسها می ب اشند . شناخت دینامیک این جریانها به منظور پروسه های رسوبگذاری و فرسایش
بسیار مهم واساسی می باشد . اندازه گیری میدانی این جریانها بسیار مشکل بوده، لذا مطالعۀ آزمایشگاهی بهترین روش شناخت این جریانها می باشد . در سالهای اخیر استفاده از تکنولوژیها و ابزارهای جدید اندازه گیری امکان رفتار نگاری دقیق جریانهای گل آلود را مهیا ساخته است . یکی از این ابزارها و وسایل اندازه گیری که با موفقیت در جریانهای حاوی رسوبات مورداستفاده واقع شده است،دستگاه سرعت سنج صوتی(Acoustic Doppler Velocimeter) می باشد . در این تحقیق با استفاد ه ازدستگاه ADV توزیع سرعت در بدنۀ جریانهای گل آلود آزمایشگاهی اندازه گیری شد و پروفیل سرعت بدست آمد . نتایج نشان می دهند پروفیل سرعت در قسمت پائینی جریان از یک رابطۀ لگاریتمی ( یک رابطه توانی ) و در قسمت بالائی جریان از یک توزیعGussian پیروی می کند .

۱۱ارائه مدل های فرکتالی به منظور پیش بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه بررسی محیط زیست به منظور حفاظت از آن یکی از مهمترین پروژه های تحقیقاتی در دنیا به شمار می آید. مواد آلاینده تولید شده توسط کارخانجات و دیگر مراکز تولیدی شامل پسماندها و زهاب ها ی کشاورزری و صنعتی، انتقال این آلاینده ها به خاک و منابع آب زیرزمینی مشکلات عدیده زیست محیطی را به همراه داشته است. در این راستا استفاده از مدلهایی به منظور بررسی انتقال آب و املاح در خاک امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه با استفاده از تئوری های بوردین ( ۱۹۵۳ ) و معلم ( ۱۹۷۶ )، 4 مدل به منظورپیش بینی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک ارائه شدند. برای بررسی دقت معادلات توسعه یافته از ۲۰ نمونه خاک و برای مقایسه عملکرد مدل ها از ضریب آکائیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای ۴۰ و ۳۵ درصد کل داده ها به ترتیب مدل ( ۲) با ضریب 2 و مدل ( ۱) با 1 بهترین پیش بینی ها را انجام داده اند. در حالت کلی اختلاف قابل توجهی بین نتایج بدست آمده از مدل ( ۴) و مدل ( ۲) با ضریب 1 وجود ندارد وعملکرد دو مدل مشابه یکدیگر می باشد.

۱۲تحلیل افت سطح ایستابی در لایه های آبدار افقی و شیب دار در حالت غیر ماندگار
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
برای به دست آوردن معادله سطح ایستابی بین دو زهکش در لایه های آبدار در حالت افقی و شیب دار روش های تحلیلی –تجربی فراوانی ارائه شده است. اغلب این روش ها به دلیل ساده سازی های انجام شده برای حل معادله دیفرانسیلی حاکم (معادله بوزینسک) چندان دقیق نمی باشند. امروزه با در دسترس قرار گرفتن کامپیوترهای با سرعت محاسباتی بالا، استفاده از روش های عددی برای تحلیل دینامیکی سیستم های زهکشی به طور گسترد های متداول گردیده است. در این مقاله ارتفاع سطح ایستابی بین دو زهکش در لایه آبدار افقی و شیب دار در فواصل زمانی مشخص، با استفاده از دو روش تحلیلی بومن و ورنر و همچنین روش عددی المان محدود به دست آمده است و نتایج به دست آمده از روش های فوق با داده های تجربی به دست آمده از مدل فیزیکی هله –شاو مقایسه گردیده اند. برای تحلیل نتایج از دو شاخص ماکزیمم اختلاف با داده های مدل فیزیکی و میانگین اختلاف با داده های مدل فیزیکی استفاده گردید. پس از تحلیل نتایج مشاهده شد که روش عددی المان محدود بهترین انطباق را با داده های آزمایشگاهی دارد و پس از آن به ترتیب روش های ورنر و بومن از دقت بالاتری برخوردارند.

۱۳بهره برداری بهینه از مخازن سد های چند منظوره با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی چند منظوره
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در تعیین سیاستهای بهره برداری از مخازن سدها، تصمیم گیران با اهداف متعددی مواجه هستند که ممکن است سیاست های مغایر همدیگر را دنبال کنند. اینگونه از مسائل در چهارچوب مدلهای تصمیمگیری چند معیاره مورد بررسی قرار میگیرند. یکی از این مدلها که از نظر محاسباتی، ساده و دارای کارائی مطلوبی است، مدل برنامه ریزی خطی فازی چند منظوره (MOFLP) می باشد. در این تحقیق به منظور بهره برداری بهینه از سد چندمنظوره ی مهاباد، مدل برنامه ریزی خطی فازی چندمنظوره با افق دید برنامه ریزی یکساله و پریودهای ماهانه مورد استفاده قرار گرفته و برای حل آن از یک اسلوب تکراری استفاده شده است. در این مدل، اهداف حداکثر نمودن تخصیص آب آبیاری و حداکثر کردن تولید نیروی برق آبی و محدویت هایی نظیر ظرفیت مخزن سد، ظرفیت نیروگاه، ظرفیت تصفیه خانه آب شرب شهری، ظرفیت کانال های شبکه آبیاری،سطح اراضی و غیره در نظر گرفته شده اند. مبنای مدل استخراج شده، روش مصالحه فازی وو و جیو می باشدکه در مقایسه با روش عملگر max–min از کارائی مطلوبتر ی برخورداراست. توابع هدف مدل فازی و پارامترهای مدل Crisp در نظر گرفته شدهاند. به منظور فازی کردن اهداف مدل از تابع عضویت خطی استفاده شده است. با استفاده از مدل MOFLP سیاستهای بهره برداری بهینه از مخزن سد برای سناریوهای مختلف جریان ورودی که مبین سالهای نسبتاً نرمال، خشک و مرطوب هستند، استخراج شده است. استفاده از مدل، مدیر مخزن را قادر میسازد که بتواند برای شرایط مختلف همانند تر سالیها و خشکسالیها برنامه ریزی بهینه ای داشته باشد.

۱۴تعیین مسیر خط انتقال آب به کمک GISو تصاویر ماهواره ای با در نظر گرفتن اهداف فنی–اقتصادی و زیست محیطی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
انتخاب مسیر بهینه خط انتقال آب مستلزم مطالعات کافی و در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر می باشد تا بتواند هزینه های ساخت را کاهش دهد. در این تحقیق بخشی از پروژه خط انتقال آب سد آیدوغموش واقع در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با انجام مطالعات عوامل مؤثر شناسائی شده و در دو گروه اهداف کمی (فنی–اقتصادی) و اهداف کیفی (زیست محیطی) قرار داده شده است. اهداف کمی شامل شیب، راه، تأسیسات زیربنائی، گسل و جنس خاک می باشند. اهداف کیفی شامل ملاحظات زیست محیطی، کاربری و پوشش زمین هستند. به کمک تصاویر ماهواره IRS نقشه های کاربری و پوشش زمین تهیه شده و پس از تشکیل و ترکیب عوامل کمی و کیفی در محیط نرم افزار ArcGIS، مسیر بهینه در سناریوهای مختلف تعیین گردیده است. بررسی این مسیرها نشان می دهد که با در نظر گرفتن تنها درصد کمی از اهداف زیست محیطی، خسارت های وارده به محیط زیست را می توان به میزان قابل توجهی کاهش داد.

۱۵طرح بهینه سر ریز اطمینان با استفاده از مدل کامپیوتری
اطلاعات انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به اهمیت سرریز اطمینان به عنوان یکی از سازه های مورد استفاده در طرح های آبرسانی و آبیاری، تاکنون تحقیقات مختلفی به صورت تجربی و پارمتری به منظور بررسی این نوع سازه ها صورت گرفته ولی استفاده از مدلهای عددی در این زمینه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد تا با استفاده از مدل عددی بریچ که به روش تفاضل محدود، به حل معادلات هیدرولیک و انتقال رسوب می پردازد، زمان شستشوی سرریزهای اطمینان متشکل از بدنه خاکی(با هسته رسی قائم ومایل) محاسبه گردد. در این مطالعه نمودارهای مورد نیاز برای محاسبه زمان شستشوی سرریز اطمینان با هسته رسی قائم و مایل ترسیم شده و بهترین نوع سرریز اطمینان به صورت سرریزی با شیب هسته 120 درجه و نسبت m\h برابر با 4% (mضخامت هسته و H ارتفاع خاکریز)، انتخاب شده است. به کمک مدلهای عددی مورد استفاده، درصد تراکم بهینه برای بدنه سرریز اطمینان برابر با 84% به دست آمده است. همچنین نتایج نشان داده است که پوشش سنگچین در محافظت دامنه پایین دست سرریز اطمینان نسبت به پوشش گیاهی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

۱۶کاربرد مصالح ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در ساختمان های آبی
اطلاعات انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۹
علی رغم توسعه کاربرد مصالح ژئوتکستایل در ساختمانهای آبی از جمله کانالهای آبیاری، متأسفانه اطلاعات کمی در مورد رفتار این مصالح تحت اثر شرائط مرزی متفاوت وجود دارد. در این راستا تکنیک های آزمایشگاهی متفاوتی جهت تعیین مشخصات هیدرولیکی مصالح ژئوتکستایل بکار گرفته شده است که از اهمیت بالایی در طراحی زهکش ها و فیلترها برخوردارند. با استفاده از اینگونه مصالح ژئوتکستایل بکار گرفته شده است که از اهمیت بالایی در طراحی زهکش ها و فیلترها برخوردارند. با استفاده از اینگونه مصالح به عنوان فیلتر، حفظ خاک محل با اجازه آزاد عبور آب از خاک، منع عبور ذرات خاک محلول در آب و توزیع فشار هیدرو استاتیک مورد توجه خواهد بود. می توان گفت ژئوتکستایل نقش مهمی را در توسعه منطقه فیلتری خاک بازی می کند و جریان آب را بطور چشمگیری کنترل می کند. ژئوتکستایل فیلتری در کاربردهای زیرزمینی موجب حفظ زهکش و عملکرد آن و متعاقباَ موجب افزایش عمر مفید سازه می شود. در مقایسه با فیلترهای خاکی سنتی، ژئوتکستایل با ایجاد یک فیلتراسیون پیوسته و کارآمد، مزایایی را فراهم می کند. در گذشته، استفاده از فیلترهای سنگریزه ای موثر شناخته شده بود. با این وجود، دسترسی آسان و نصب آن اغلب مشکل ساز بوده و ژئوتکستایل فیلتری جایگزین مناسبی از لحاظ آسانی نصب، کاهش هزینه و مهمتر از همه کارایی بالا می باشد. با توجه به اینکه استفاده از روابط و کنترل های تجربی ممکن است در شرائط خاص اجرای ژئوتکستایل ها در موارد مختلف، مطلوب و جوابگو نباشد، در این مقاله سعی خواهد شد با ارائه مدل فیزیکی مناسب و با آزمایشات گرادیان هیدرولیکی و در نظر گرفتن پارامترهای موثر بر اینگونه مصالح، تأثیر فاکتورهای موثر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

۱۷ارزیابی سیستمهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی درکاهش آبگرفتگی و سیلاب شهری (منطقه مورد مطالعه: رشت)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب، سال
تعداد صفحات: ۹
سطوح روکش شده، پشت بام ساختمانها، سطوح خیابانها و امثال آنها در شهرها همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک و تغذیه سفره آب زیرزمینی عمل میکنند و سبب میشوند که بخش بیشتری از بارندگی به رواناب سطحی وسیلاب تبدیل شوند. جمعآوری و کنترل آبهای سطحی شهرها مانند آبهای پشت بامها، خیابانها و سطوح غیرر اابرل نفوذ میتوانند بر روی کنترل و جمعآوری آبهای سطحی شهری تأثیر گذار باشد و از دبی رواناب در جویها و کانالهایشهرها به مقدار قابل توجهی بکاهد. سیستمهای استحصال آب باران با کاهش دادن آبهای سطحی، خسارات ناشی از سیل و آبگرفتگیها را به حداقل میرسانند. در این تحقیق به تحلیل و بررسی سیستم سطوح آبگیر باران در مناطق مسکونی در کنترل و کراهش آب های سطحی و رواناب در هنگام بارندگیها پرداخته شد. برای مدلسازی و شبیهسازی سیستم استحصال آب باران از سطح پشت بام ، ساختمانهای مسکونی، از سه نوع الگو بارندگی زیاد، نرمال و کم برای 4 سطح پشت بام 100و150و200و250 مترمربع برای تعداد نفرات 4 و 6 نفر در شهر رشت از سال 0335 تا 0336 مورد استفاده قرار داده شد. با توجه به نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت اگر حجم مخازن و نیاز غیر شرب روزانه ساکنان بر اساس شرایط فیزیکی ساختمان وشرایط هیدرولوژیکی محاسبه شوند، ذخیرهسازی آب باران در مخازن به حداکثر رسیده و در سالهای کم باران حد اکثر %01 و برای سالهای پر باران حداال 41 % کاهش آبهای سطحی ناشی از سطح پشت بام های مناطق مسکونی را خواهیم داشت.

۱۸تخمین تلفات انتقال در رودخانه زنگمار
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در رودخانه ها بویژه در رودخانه های فصلی هنگام سیلاب به دلیل تلفات انتقال در مسیر جریان، حجم آب در پایین دست کاهش می یابد. از اینرو مدل سازی چنین فرایندی در مدیریت منابع آب و مهندسی رودخانه حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن، تلفات انتقال در مسیر رودخانه فصلی زنگمار واقع در شمالغرب ایران بر اساس هیدروگراف های ورودی و خروجی مشاهداتی در فاصله بین ایستگاه های ماکو و پلدشت مورد بررسی قرار گرفته است. پس ا ز اعمال ورودی های مختلف و عملگر های متداول برنامه ریزی بیان ژن هیدروگراف خروجی در ایستگاه پایین دست شبیه سازی گردید.بررسی شاخص های آماری نشان داد که عملکرد مدل برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی هیدروگراف خروجی قابل قبول بوده به طوری که برآورد تلفات انتقال در مقایسه با مقادیر مشاهداتی حدود 4\7% تخمین زده شده است.

۱۹الزام بکارگیری سیستمهای سطوح آبگیر باران در تامین نیاز آبی؛ بخش سوم– استحصال آب باران در مناطق مسکونی
اطلاعات انتشار: ع‍م‍ران‌ آب‌، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۰بررسی تجربی حذف درجای کروم در آب زیرزمینی توسط نانوذرات دوفلزی آهن\نیکل (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: نشريه منابع آب و توسعه، دوم،شماره۳(پياپي ۶)، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این پژوهش نانوذرات دوفلزی آهن\نیکل جهت بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به کروم (VI) به صورت درجا مطالعه شده است. ابتدا نانوذرات آهن\نیکل سنتز و به کمک روکش نشاسته پایدار شده است. سپس آزمایش های ارزیابی واکنش پذیری در دو گروه جریان منقطع و جریان پیوسته انجام گرفته است. آزمایش های پیوسته در مدل ستون شفاف در شرایط آزمایشگاهی و در مدل نیمه صنعتی در شرایط واقعی آب زیرزمینی تکرار شده اند. نتایج آزمایش های منقطع نشان می دهد واکنش حذف کروم به صورت شبه مرتبه دوم و ثابت سرعت واکنش آن متاثر از pH محلول و نسبت استکیومتری بین آهن\کروم در محدوده 001 \0 تا 03\ 0 گرم\میلی گرم\دقیقه قرار دارد. بر اساس آزمایش های جریان پیوسته، سرعت تراوش، مقدار و تازگی نانوذرات آهن\نیکل و نوع دانه های محیط متخلخل، پارامترهای تاثیرگذار در حذف درجای کروم هستند. راندمان بالاتر حذف کروم در مدل نیمه صنعتی با محیط ماسه نسبت به محیط دانه های شیشه ای، نشان گر جذب سطحی بالاتر کروم روی نانوذرات آهن چسبیده به دانه های ماسه است. حداکثر راندمان حذف کروم در آزمایش های منقطع، مدل آزمایشگاهی و مدل نیمه صنعتی به ترتیب %99، %70 و %85 به دست آمده است. در نهایت از مدل نیمه صنعتی با 15 گرم نانوذرات آهن، 118 لیتر آب تصفیه شده با راندمان حذف %80 به دست آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۰ از میان ۲۰ نتیجه