توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم وضعیت ماهواره
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله به مسأله ی کنترل وضعیت ماهواره در حضور اغتشاشات محیطی، نامعینی در ماتریس ممان اینرسی و همچنین محدودیت روی سرعت زاویهای ماهواره پرداخته شده است. بدین منظور یک قانون کنترل مقاوم در برابر اغتشاشات خارجی متغیربازمان دارای یک کران محدود بر حسب خطای کواترنیون ارائه شده است. این قانون کنترل طی شدن مسیر کوتاهتر برای رسیدن به وضعیت مطلوب را تضمین کرده و پایداری مجانبی آن به روش لیاپانوف اثبات شده است. پس از آن، با استفاده از رویکرد مدل چندگانه در کنترل تطبیقی به بهبود پاسخ گذرای سیستم در حضور نامعینیبزرگ در ماتریس ممان اینرسی پرداخته شده است. بدین منظور، با تقسیم فضای پارامتر ماتریس ممان اینرسی به تعداد مناسبی زیرفضا، مجموعه ای از جفتهای مدل\کنترلکننده بدست آمده است. برای هر جفت مدل\کنترلکننده یک شاخص هزینه که هم عملکرد لحظهای و هم عملکرد متوسط جفت را نشان میدهد در نظر گرفته شده است. در نهایت سیگنال کنترل اعمالی به سیستم با استفاده از یک ترکیب محدب از سیگنال کنترل تمامی کنترل کننده ها بدست آمده است. عملکرد الگوریتم کنترل ارائه شده با استفاده از شبیه سازی نشان داده شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه