توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش و رتبه‌بندی استان‌های خرسان بزرگ (رضوی – جنوبی – شمالی) در پتانسیل های صنعت و معدن در توسعه کشور
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بررسی جنبه‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی ، محیطی و غیره مناطق و تحلیل آن‌ها به طور نسبی، بیان‌گر میزان برخورداری، سطح رفاه و توسعه یافتگی ان‌ها است. تفاوت در سطوح برخوراری مناطق، تحت تأثیر توان‌های محیطی، روحیه‌کار و تلاشع ویژگی‌های و گسست‌های تاریخی، درجه مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش‌های حاکم و غیره همواره وجود داشته است. به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران یکی ازمهمترین عوامل و بخشهای موثر در تمرکز جمعیت و سطح توسعه یافتگی که همراه با آن تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نرخ شهرنشینی بالاتری پدید می‌اید. بخش صنعت و فعالیت‌های مرتبط با آن است. بخش صنعت در استان خراسان بزرگ به دلیل محدودیت‌های طبیعی، اقلیمی و عدم امکان گسترش فعالیت‌های کشاورزی،همواره یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت محسوب شده است. طبق یافته‌های تحقیق، استان خراسان بزرگ با قرار گرفتن در رده ششم، جزء استان‌های برخوردار محسوب می‌شود. هم‌چنین با توجه به عوامل استخراجی در روش تحلیل عاملی، این استان به ترتیب در عوامل کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (عامل اول)، نیروی انسانی (عامل دوم) معدن (عامل سوم)، بهره‌‌وری نیروی کار، بهره‌دهی انرژی (عامل جهارم) و کنترل آلودگی صنعتی (عامل پنجم) در رده‌های 3، 20، 2، 11 و 21 کشور قرار دارد.

۲بررسی و تحلیل نقش عوامل جغرافیایی برحمل و نقل و ترافیک منطقه مرکزی شهر سبزوار
اطلاعات انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۶
افزایش روزافزون مالکیت خودروهای شخصی و تمایل استفاده از آن در شهرها سبب بوجود آمدن مشکلات فراوان، از جمله تاخیر، تراکم، مسائل زیست محیطی، مشکلات عصبی و روانی گردیده است، که نتیجه آن تحمیل هزینه های گزاف به عاملان سیستم حمل و نقل و استفاده کنندگان آن است. با وجود تردد 53000 وسیله نقلیه سبک و 90000 موتور سیکلت در شهر سبزوار و همچنین استقرار کاربری های عمده جاذب سفر نظیر واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ادارات مختلف، مساجد، بیمارستانها و ... در منطقه مرکزی شهر سبزوار، باعث گردیده است که معابر بافت مرکزی کشش و توان عبور این حجم عظیم وسایل نقلیه را در خود نداشته باشد. لذا در این مقاله سعی گردیده است ابتدا با مطالعه وضع موجود، کاربری های جاذب سفر را شناسایی و سپس با اراته راه حلهای مختلف از جمله انتقال برخی از ادارات از این بافت و یا رواج پیاده روی که به عنوان یکی از مهمترین روش های جابجایی افراد در داخل شهرهاست، به کاهش تراکم ترافیک در این منطقه کمک و به این طریق به یک ترافیک راحت و روان دست پیدا نماییم.

۳برخی تنگناهای طبیعی وانسانی در برنامه ریزی ومدیریت توسعه کالبدی شهر وحومه(باتأکید برشهر صفی آباد)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه بام وصفی آباد درجنوب شرقی شهرستان اسفراین بامختصات58–57،30 طول جغرافیایی و37–36،30 عرض جغرافیایی قرار دارد.امروزه این منطقه دستخوش تحولات گسترش شهر ونوسازی کالبدی شهر است.وجود بعضی چالش ها وتنگناهای طبیعی وانسانی درمنطقه باعث شده است که این منطقه با پیشینه درخشان تاریخی وجغرافیایی نتواند جایگاه واقعی خود را درزمینه شهری پیدا کندو محدودیت هایی ازقبیل نبود آب،زمین کشاورزی،پوشش گیاهی،آب وهوای نامساعد و... دربحث جغرافیای طبیعی و بن بست بودن راه های ارتباطی،نبود نیروی انسانی وامکانات رفاهی دربحث جغرافیای انسانی از جمله ی این عوامل عقب ماندگی ها است.حالا که تکاپوی شهری وشهرستانی بودن این منطقه در محافل سیاسی واجتماعی مورد بحث می باشد این نکته ضروری به نظر می رسد که با ادامه گسترش آن و درنظر نگرفتن این مشکلات،به چالش هایی مواجه می شویم که حل آن نیاز به صرف هزینه زیادی می شود.لذا ضروری به نظر می رسد که برنامه ریزان شهری بایستی این تنگناها را درنظر گرفته و باتوجه به امکانات موجود این منطقه دست به برنامه ریزی بزنند.

۴بررسی کمیسیون ماده 100شهرداری مدیریت شهری برای توسعه ی پایدار
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
شهرها همواره تحت تأثیر نیروها وعوامل گوناگونی شکل گرفته وگسترش می یابد.باتحولات اجتماعی،جابجایی های جمعیتی،تغییرات اقتصادی و نوآوری های فن شناختی،دگرگون می شوند وباافزایش جمعیت نیز فعالیت وسرمایه گذاری به شدت توسعه می یابد ونظام وسازمان کالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می شود،مهمترین اثر پدیده های افزایش جمعیت وشهرنشینی تغییرات چشم انداز است که این تغییرات ناشی از یکسری مشکلات محیطی می شود.تحولات ساختاری وکارکردی نظام های اجتماعی وسیاسی باعث ایجاد بسترهای متفاوتی در اداره امور شهرها شده است.باتوجه به اینکه در شهرهای مانند شهر بجنورد که دارای جمعیتی حدود 180هزار نفر بوده وشهر بزرگی محسوب نمی گردد وازنظر طبیعی ازجمله کوهستانی بودن آن وهمچنین عدم مشارکت مردم وشهرداری شهر بامحدودیت توسعه افقی روبرو است شهرداری فروش تراکم را درنقاط پرتراکم شهری در قالب کمیسیون ماده 100که ظرفیت آن تکمیل است سوق داده است این مطالعه به شیوه توصیفی وتحلیلی به انجام رسیده است و درپی آن است که نشان دهد عدم مدیریت درست وکارآمد واجرا کردن طرح ها به صورت آزمون وخطا در شهر بجنورد باعث به هدر رفتن بودجه شهرداری شده و درنهایت شهرداری با کمبود بودجه مواجه می گردد و بااستفاده از کمیسیون ماده 100 کمتر به فکر راه دیگر بری تأمین بودجه بودجه اش می افتد وآسانترین واصلی ترین راه برای تأمین منابع مالی خود را فروش تراکم انتخاب می کند.

۵واکاوی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای طبس – خراسان رضوی – خوشاب)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
گردشگری اگر به درستی در راهبردهای توسعه کشور جای گیرد می تواند اساس نظام های مولدی با هدف ریشه کنی فقر و همپیوند سازی کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. امروزه استفاده از ظرفیتهای نهفته در مناطق و نواحی روستایی با هدف کمک به اعتلا و توسعه این نواحی و تسریع روند توسعه درونزای مناطق از ابزارهای اساسی برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی به شمار می رود. از مقوله گردشگری روستایی به عنوان رهیافت جایگزین برای نیل به توسعه پایدار روستای یاد می شود. در این میان روستای طبس یکی از روستاهای دارای پتانسیل ها و توانمندی های زیادی برای گردشگری در شهرستان خوشاب سبزوار که هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است که به دلیل فقدان برنامه ریزی اصولی و ضعف وسرگرمی مدیریت از فرصتهای موجود در این ناحیه در زمینه گردشگری و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی آن، بدرستی استفاده نشده است. جاذبه های تاریخی و چشم اندازهای طبیعی و بکر روستا دستخوش دگرگونی و تخریب واقع شدند. هویت، اصالت فرهنگی، سنت ها و فرهنگ بومی ساکنین این روستا به شدت مورد دگرگونی وتباهی اند.اینها اساس پتانسیل های توسعه گردشگری(یعنی آنچه دیگران برای بازدیدشان به این مقصد می آیند) را تشکیل می دهند شناسایی، معرفی و حفاظت از این پتانسیل ها ضرورت توسعه پایدار گردشگری است با برنامه ریزی و بهره برداری مناسب از فرصتها و ظرفیتهای گردشگری این روستا می توان گام های موثری بسمت توسعه پایدار روستای طبس و منطقه برداشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه