توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات راهبردي، نوزدهم،شماره۱(پياپي ۷۱)، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
بنیادگرایی یهودی امروزه در سه گونه اصلی در ساختار سیاسی– اجتماعی اسرائیل حضور دارد، که عبارتند از بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عمل گرا و بنیادگرایی موعودباور. نکته قابل تامل در همه انواع یاد شده، این است که تمامی آنان ریشه های خود را در کتاب و منابع مقدس یهود می دانند و دارای اهداف غایی یکسانی هستند، اما از حیث انتخاب ابزار و راهبرد اختلافاتی دارند. مبنای اصلی این اختلاف نیز ریشه در تفسیر این آموزه دینی دارد که یهودیت در دوران تبعید است یا رستگاری. بنیادگرایان امروزه می کوشند با استفاده از ابزارهای حزبی، حضور فعالی در عرصه سیاست داشته باشند و اهداف خود را پیگیری کنند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه