توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر عوامل بیوگرافیکی عمومی با سطح رضایت شغلی حسابداران رسمی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش بررسی رضایت شغلی حسابداران رسمی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی همچون (سن، جنسیت، سطح تحصیلات و حقوق) می‌باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است و برای ارزیابی رضایت شغلی از دو معیار شاخص تشریحی رضایت شغلی و شاخص شغل به طور کلی استفاده شده است. جامعه آماری کلیه حسابداران رسمی ایران می باشند که طبق آمار سایت جامعه حسابداران رسمی، تعداد آنان در زمان این تحقیق 1611 نفر بوده و از این تعداد 98 نفر به عنوان افراد مورد مطالعه (نمونه) انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در سطح خطای 5% هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، سطح تحصیلات و حقوق با شاخص کلی رضایت شغلی رابطه معنی‌داری ندارد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه