توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱امکان سنجی احداث نیروگاه برق بادی در جرندق تاکستان با توجه به پتانسیل جریان باد منطقه
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۶
مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشـور، 500 مگـاوات از برق مصرفی کشور باید از انرژیهای تجدید پـذیر ( نـو ) تولیـد شود ] . [ 1 در حـال حاضـر همگـام بـا پیشـرفتهای جهـانی در صنعت و تکنولوژی ، انرژی برق بادی در ایران نیز بـه مرحلـه صنعتی و کاربردی بودن رسیده است . اما با توجـه بـه فاصـله فراوان کنونی با رقم 500 مگاوات، مـی بایـد منـاطق مناسـب جهت احداث نیروگاههای برق بـادی جدیـد، شناسـایی و بـه علاقه مندان بخش خصوصی و دولتی معرفی شود ] . [ 2 در این مقاله با معرفی روشهای اسـتاندارد و معتبـر جهـانی، پتانسـیل انرژی برق بادی منطقه جرندق تاکسـتان محاسـبه و مشـخص می شود که منطقه بـرای احـداث نیروگـاه بـرق بـادی بسـیار مناسب و مطلوب است . سازمان انرژیهای نو ایران ( سـانا ) نیـز در نظــر دارد در ایــن منطقــه، نیروگــاه بــادی بــه ظرفیــت 60 مگاوات احداث کند .

۲مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه جریانی با استفاده از انرژی جزر و مد
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه، استفاده وسیع از انرژیهای فسیلی باعث ایجاد مسائل ومشکلات زیادی در سطح جهان شده است . از جمله این مسائل موارد زیر را می توان نام برد: شکاف تدریجی در لایه اوزن و اثرات ناشی از تابش پرتوهای مضر خورشید به زمین افزایش CO2 در جو زمین و اثرات گلخانه ای ناشی از آن که باعث گرم شدن کره زمین و آب شدن یخهای قطبی گشته و همچنین آلودگیهای فزاینده در قسمتهای وسیعی از سطح زمین خصوصاً در شهرهای بزرگ که باعث تأثیر سوء بر سلامتی بشر و نابودی جنگلها، کشاورزی و انهدام بسیاری از گیاهان و گونه های جانوری شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه