توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری میزان آلودگی عناصر سمی و سنگین در آب کشاورزی شهر همدان با استفاده از روش استخراج فاز جامد (SPE
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق کاربرد روش استخراج فاز جامد بعنوان یک تکنیک سریع و آسان برای پیش تغلیظ سرب و مس قبل از اندازه گیری با اسپکتروسکوپی جذب اتمی ارائه گردیده است و با استفاده از مشتقی از 8– هیدروکسی کینولین بنام گلی اکسال بیس 2– هیدروکسی آنیل( (GBHA بعنوان عامل کی لیت کننده فلزات Cu2+ وPb2+ و جاذب پلیمری XAD–4 می باشد.عوامل موثر بر استخراج، نظیر pH ، حجم نمونه، غلظت و مقدار لیگاند، میزان جاذب مصرفی و سرعت عبور نمونه از کارتریج XAD–4 بهینه سازی شد، که مطابق نتایج، pH بهینه برای سرب 8 و برای مس5\6 می باشد . سرعت بهینه ای نمونهml\min 6 بدست آمد و با ml5 اسید نیتریک mol\l2 عمل واجذب انجام شد. انحراف استاندارد نسبی برای هر دو فلز زیر %7 (5n= ( و حد تشخیص روش g\lµ 0\05 بدست آمد. روش پیشنهادی در تعیین مقادیر کم یونهای Cu2+ و Pb2+ در نمونه آب کشاورزی شهر همدان با کسب بازیابی تقریبا98% با موفقیت انجام شد که تاییدی بر صحت روش می باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه