توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی قابلیت های دینی درعرصه هنرسینما
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
فیلم دینی باید برانسان سازی استوار باشد و ازانسانیت انسان اخلاق و دینداری مایه اصلی را دریافت کند بنابراین هرچه گسترش معرفیت دینی با زبان فیلم انجام گیرد نافذتر خواهد بود به همین دلیل فیلم هایی که نسبت به معرفی سبک زندگی اسلامی تلاش می کنند یا آموزه های اسلامی یا وحیانی را با زبان هنر به نمایش می گذارند از تاثیرگذاری بالاتری برخوردارند روحانیون مسیحی از دهه های پنجاه و شصت قرن بیستم به این سو درباره نحوه پیوند کلیسا و سینما و شیوه ارایه دین درفیلم کتابها و مقاله ها پرداخته اند آنان توانسته اند با عبور از مرحله مطالعات بنیادی درزمینه ماهیت رسانه تصویری حاصل مطالعات کاربردی خورد را درباب تفاهم و همزیستی دین و سینما برداشت کنند دراین مقاله به سینما با رویکردی محتوامحور نگریسته شده است رویکردی که دربرابر دودیدگاه متفاوت دیگر رویکرد فناوری محور و رویکرد همگرایانه براین باور است که این رسانه اگرچه زادگاهش غرب بودها ست اما میتواند به خدمت دین درآید سینمای دینی یا معهناگرا دراینجا برسینمایی اطلاق شده که مخاطب را به استعلا و تعالی نفس فرامیخواند و ازطریق اقتباس های دینی گاه به شکل مستقیم و گاه به گونه ای غیرمستقیم بیننده را معنویت پیوند میدهدزمینه های نظری و عرفانی هنراسلامی برای دست یافتن به چنین سینمایی از دیگر مباحث مطرح شده دراین مقاله است.

۲تبیین ماهیت هنراسلامی
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هنراسلامی علیرغم گذشت زمان و درطول گذرتاریخی دارای هویت یکسان که همانا توجه به ذات اقدس باریتعالی بوده و هنرمند مسلمان نیز با این هدف و با توجه به قلبی و خلوص نیت همیشه ودرهرکجا که توانسته بود بوسیله خلق آثارماندگاری هنری درتمامی رشته های مربوط به هنراسلامی متذکر خداوند منان گردیده و درآفرینش آثار هنری خود به این هدف تعالی خود دست یافته بود این اعتقاد به وحدانیت خداوند درتمامی گستره هنر اسلامی و درعرصه هنر اسلامی به وقوع پیوسته بطوریکه تمامی آثار هنری فوق دارای یک وجه مشترک وهویت مخصوص به خود بوده که درادیان دیگر این وجه مشترک دیده نمی شود ازطرفی اعتقاد به دین باوری اسلامی دراوایل شکل گیری اسلام و بیان حرفی نو بوسیله دینی نوظهور نیازمند ابزارهای مختلفی برای این انتقال بوده که هنر و آن هم دریک چهارچوب دینی و با اعتقادات اسلامی که بطور اخص هنر اسلامی نامیده می شود باعث گردید تا هنر اسلامی آرام آرام و با تاثیر از فرهنگهای پیشین درابتدای امرظهور و به مرور با جذب و گزینش این هنرها به یک زبان و بیان مخصوص به خود دست یافته و درنتیجه شکل مناسبی را به خود بگیرد و برای خود هویت پیدا کند.

۳بررسی جایگاه نور و کاربرد آن در فضاهای نمایش آثار موزه ای
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروزه مسئله نور و نورپردازی در موزه ها یک اصل بسیار مهم است، زیرا نور پردازی مناسب برای تشویق و جلب توجه به موضوعات به نمایش درآمده ضروری است و در عین حال عدم کنترل آن ممکن است عاملی برای صدمه زدن به آثار موزه ای محسوب شود. لذا نیازهای نوری باتوجه به نوع و جنس آثار به نمایش در آمده، بطور گسترده ای از موزه ای به موزه دیگر و از بخشی به بخش دیگر در یک موزه واحد متنوع است.نور، و کاربرد آن در موزه ها و تأثیر آن بر آثار و اشیاء موزه ای یکی از مهمترین مباحثی است که همواره برای طراحان موزه و موزه داران اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین قبل از هر چیز می بایست ماهیت و جنس نور و چگونگی تأثیر آن بر آثار و اشیاء موزه ای را مورد مطالعه قرار داد، سپس بهترین و مناسب ترین شیوه های نورپردازی را با توجه به شرایط موزه ای و انواع اشیاء گزینش نمود. همچنین نورپردازی در موزه مقوله ایست که نقش مهمی را در حفظ آثار تعیین می‌کند و بر میزان آمادگی فرد بازدیدکننده و واکنش های وی موثر بوده و می‌توانند از دیدگاه روانشناسی موجب نشاط و یا خستگی وی گردد.هدف این پژوهش دست یابی به اصول و استانداردهای نورپردازی در موزه ها با توجه به نوع آثار موزه ای و همچنین بررسی تاثیر گذاری آن جهت جذب مخاطب موزه می باشد. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی–تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

۴تحلیل کاشیکاری در دوره قاجار ( با نگاهی بر نقوش کاشیهای قاجاری در حرم مطهر امام رضا(ع))
اطلاعات انتشار: همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از عوامل مؤثر در شکوه و زیبایی معماری ایران در دوران اسلامی تزئین و آرایش بناها می باشد. هنر کاشیکاری در قرون اولیه اسلامی در ایران به دلیل افزایش ساخت بناهای مذهبی، نیاز بیشتر به حفاظت و تزئین مناسب برای این بناها بهصورت تزئینات کاشیکاری در مجموعههای مذهبی بزرگی همچون حرم امام رضا(ع) نمایان میشود. معماری حرم مطهر امام رضا به عنوان مرکز مذهبی اصلی شیعیان در دورههای مختلف متأثر از جهان بینی حاکم از لحاظ تزئینات و به خصوص نقوش کاشیکاری حائز اهمیت هستند. توسعه حرم مطهر در طول حیات حکومتهای اسلامی ایران ادامه داشته است و هنوز نیز ادامه دارد. لذا نوع معماری ومتعلقات آن از جمله کاشیکاریها، در طول تاریخ به سبکها و روشهای مختلفی انجام شده است و هر حکومتی که دست به آفرینش هنری در این آستان زده، تمام توان خود را برای خلق بی بدیلترین اثر زمانهاش بهکار برده است. شناخت انواع کاشیکاریو نقوش آنها و ارائه طبقهبندی با توجه به عوامل بصری و دورههای تاریخی این آستان امری مهم و پراهمیت میباشد. بررسی، مطالعه و مقایسه در نقوش کاشیکاری حرم در دوره قاجاریه میتواند باعث بازشناسی هویت فرهنگی معماری حرم در این دوره شود. یافته های تحقیق نشان میدهد که بیشتر تزئینات کاشیکاری به کار رفته در حرم مربوط به دوره قاجار تنوع بیشتری دارد که تحت تأثیر هنرهای تزئینی غرب به صورت طبیعت گرا، غیرانتزاعی و تقلیدی هست؛ نقوشی همچون منظره سازی، تصاویر میوه همچون انگور، گل و گلدان،کاسه بشقابی و موارد مشابه آن نیز به چشم می خورد. پژوهش حاضر بر مبنای دادههای کتابخانهای و میدانی و با روش توصیفی–تحلیلی انجام پذیرفته و حرم مطهر رضوی را از نظر نوع کاشیکاری بر اساس دوره تاریخی قاجار، بررسی شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه