توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش اقلیم در شکلدهی مساجد معتدل و مرطوب با مطالعه موردی مسجد جامع روستای امین آباد شهرستان بابل
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استان مازندران را براساس خصوصیات دما بارش وتوپوگرافی منطقه میتوان به دونوع اب وهوای معتدل خزری و کوهستانی تقسیم کرد منطقه معتدل خزری شامل جلگه های غربیو مرکزی استان تا کوهپایه های شمال البرز میشود دراین نواحی بهدلیل کمی فاصله کوهستان و دریا رطوبت تجمع می یابد که به عنوان پیامد آن می توان بارشهای قابل ملاحظه و دمای معتدل را ذکر کرد این تنوع آب و هوایی شرایط خاصی را برای معماری منطقه بالاخص معماری مساجد فراهم می اوردویژگیهای معماری مساجد این ناحیه عبارتنداز: استفاده ازسقفهای شیبدارحیاط مرکزی با بناهایی درپیرامون آن که ازجبهه پشت نیز با فضای ازاد درارتباط می باشند ترکیب فضاهای باز نیمه بازوبسته برای ایجاد کوران و تهویه بهتر هوا و ... این مقاله برآن است که با معرفی ویژگیهای مساجد منطقه معتدل و مرطوب به روش کتابخانه ای و با مطالعه موردی یکی ازبناهای موجود دراین اقلیم به بررسی میزان تاثیر عوامل اقلیمی درطراحی این فضاها و راه کارهای اقلیمی مورد استفاده دراین بناها بپردازد بدین منظرو درقسمت های ابتدایی ویژگی کلی مساجد و معماری این منطقه بیان شده و سپس با بررسی و مطالعه برروی نمونه موردنظر مسجد جامع روستای امین آباد درصد فضاهای بازنیمه باز وبسته استخراج میگردد تا بتوان با الگوبرداری ازاین مجموعه ها به یک معماری همساز و همراه با اقلیم دست یافت

۲راهکارهای کاهش مصرف انرژی برودتی مسکن روستایی معتدل و مرطوب، شهرستان بابل
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه کاهش مصرف انرژی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به مسائل مهم و اصلی هر جامعه ای تبدیلشده اند، یکی از روش های کاهش مصرف انرژی استفاده از راهکارهای بومی و انرژی تجدید پذیر می باشد.اقلیم معتدل و مرطوب استان مازندران دارای رطوبت بالا در فصل تابستان می باشد یکی از راهکارهای کاهشرطوبت و کاهش میزان حرارت در فضای زندگی این منطقه استفاده از تهویه طبیعی می باشد. ما در این مقالهبرآنیم که با مطالعه کتابخانه ای به ویژگی های خانه های اقلیم معتدل و مرطوب پی برده و با مطالعه بر روینمونه مورد نظر راهکارهای کاهش مصرف انرژی برودتی در این خانه را پی برده و با الگو برداری از این روش هابه کاهش مصرف انرژی و حفظ طبیعت زیست کمک نماییم.

۳تاثیربازشوها برتهویه طبیعی اقلیم معتدل ومرطوب نمونه موردی: شهرستان بابل
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به شرایط کنونی جهان درامر اقتصاد و انرژی، اسفاده از انرژی های تجدید پذیر لازم شده است .کاهش وابستگی به انرژی وارداتی، کاهش هزینه های تولید و مصرف انرژی، کاهش نیاز به پرداخت یارانه های انرژی، حفظ و بقاء منابع ارزشمند انرژی برای نسلهای آینده، فراهم نمودن زمینه های بهتر برای رقابت صنایع در بازارهای بین المللی و ارتقاء سطح رفاهی مصرف کنندگان خدمات انرژی همه از مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند باد محسوب می گردند.یکی از مشکلات اقلیم معتدل و مرطوب رطوبت بالای هوا و نیاز فضاهای زند گی برای تخلیه این رطوبت از محیط زندگی می باشد . ارزانترین و بهترین راه کاهش رطوبت استفاده از تهویه طبیعی و بادهای غالب منطقه می باشد . ما در این مقاله برآنیم که ابتدا با مطالعه بر روی انواع بازشوها و رفتار آنها در شرایط مختلف سپس بارائه راهکار برای این منطقه بپردازیم

۴راهبردها وراهکارهای توسعه پایداردرحوزه پایداری محیطی نمونه موردی مطالعه معماری پایداراستان مازندران
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه با توجه به رشد جمعیت، مصرف بی رویه انرژی های فسیلی و تخریب محیط زیست، توجه به راهبردها و راهکارهای پایدار در حوزه محیط زیست لازم است. مسائل زیست محیطی که در ارتباط با معماری می باشد اهمیت بسیاری دارد ما در این مقاله برآنیم که با مطالعه به روش کتابخانه ای بر روی مسائل توسعه پایدار و با مطالعه برروی نمونه موجود به راهکارهای سنتی ساخت وساز در منطقه مازندران توجه نموده.ایم. معماران این منطقه درگذشته به شکلی ساخت و ساز می نموده اند که کمترین تخریب محیط زیست را داش ه ت اند و ساختمان ها بسیاری از نیازهای خود را در ارتباط با محیط و انرژی های تجدید پذیر مانند باد، انرژی خورشید برآورده می ساخته اند

۵راهکارهای کاهش مصرف انرژی برودتی درمسکن روستایی اقلیم معتدل و مرطوب شهرستان بابل
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به مسائل مهم و اصلی هر جامعه ای تبدیل شده اند، یکی از روش های کاهش مصرف انرژی استفاده از راهکارهای بومی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر می باشد. اقلیم معتدل و مرطوب استان مازندران دارای رطوبت بالا در فصل تابستان می باشد و از راهکارهای کاهش رطوبت و کاهش میزان حرارت در فضای زندگی این منطقه استفاده از تهویه طبیعی می باشد. ما در این مقاله برآنیم که با مطالعه کتابخانه ای به ویژگی های خانه های اقلیم معتدل و مرطوب پی برده و با بررسی و شبیه سازی کامپیوتری نمونه ای از خانه های سنتی این منطقه در فضای نرم افزار airpak به ویژگی هایی از قبیل سرعت و جهت باد در فضای داخلی این ساختمان پی ببریم و با الگو برداری از این روش ها به کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست کمک نماییم
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه