توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه روشی نوین برای داده کاوی ساختاری اسنادXML بااستفاده ازاستخراج قواعد انجمنی والگوهای پرتکرار اسناد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۹
روشهایی که برای داده کاوی ازاسنادXML برپایه استخراج قواعدانجمنی ارایه گردیده به دلیل عدم برخورداری ازویژگیهای ساختاری اسنادXML دارای محدودیت های ازجمله عدم داده کاوی ازساختاراسناد می باشند دراین مقاله بران هستیم تا به مسئله داده کاوی اسنادXML باتوجه به تکنیکهای به کارگرفته شده دراستخراج قواعدانجمنی و الگوهای پرتکرار دراسنادXML بپردازیم تا بابکارگیری روش و الگوریتمی جدید مستقیما به استخراج دانش ازساختاراسنادموردنظر بپردازیم مسئله استخراج قواعدانجمنی ساختاری XML یاباختصار XSARM خود به دوزیرمسئله استخراج الگوهای پرتکرار درسند وایجادقواعدانجمنی نیرومند توسط الگوهای استخراج شده تقسیم میشود

۲داده کاوی اسنادXML با استفاده ازاستخراج قواعدانجمنی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه XML زبان انتخاب شده برای نمایش ذخیره سازی و مبادله دربسیاری ازقلمروها همچون تکنولوژی سرویسهای اقتصادی سیستمهای پزشکی هوانوردی و دفاع است درنتیجه بسیاری ازگروه های تحقیقاتی برای یافتن یک تکنولوژی جهت ذخیره سازی کشف دانش وانالیز اسنادمرتبط باXML تحقیقاتی رااغاز کردها ند استخرج قواعد انجمنی یکی ازتکنیکهای به کارگرفته شده درداده کاوی به منظور کشف دانش به ویژه درداده های رابطه ای می باشد درسالهای اخیر به منظور داده کاوی اسنادXML ازاین تکنیک و روشهای ایجادشده برپایه آن استفاده شده است همچنین درتحقیقات و کارهای فراوانی کوشیده شده است که روشهای استخراج قواعد انجمنی روی اسناد XML کاراتروسریعت گرداند دراین مقاله برآن هستیم تا به بررسی روش استخراج قواعد انجمنی ازاسناد XML و دوالگوریتم متداول این روش بپردازیم
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه