توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱لزوم آیند هنگری اقتصادی دراجرای آمایش سرزمین
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
امروزه ازجمله مهمترین عوامل موثر برکارایی واثربخشی تصمیم گیریها در مباحث اقتصادی وتخصیص صحیح وبه موقع منابعمالی، دسترسی به آمار واطلاعات صحیح،واضح و جامع می باشد و یکی از مؤلف ههای آمایش سرزمین علاوه بر سایر عوامل موثرمانند سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی،شناخت کامل ودقیق سرزمین،وضعیت اشتغال وبیکاری وبهره وری نیروی انسانی در یک منطقهمی باشد با بررسی وضعیت موجود وفراهم آوردن اطلاعات وآمار دقیق و پیش بینی نیروی انسانی شاغل،متخصص وفعال درحوز ههای مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و... ازجمله مواردی است که با شناخت کامل ازوضعیت موجود وپیش بینی آیندهمی توان توسعه یک استان یا منطقه درابعاد مختلف منجمله دربخش اقتصادی را در پی داشت و باعث رونق یک منطقه شد.شناخت ویژگی های اشتغال م یتواند بعنوان متغیرهای تشریحی در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد که دامنهآن از آزمون نظریات مربوط به تقسیم بندی بازار کار تا تنظیم مدل های جمعیتی گسترش دارد. داده های حاصله ممکن است دررابطه با آگاهی عمومی در خصوص وضعیت اشتغال یا جلب توجه عموم نسبت به موضوعات خاص مانند کار کودکان وکارسالخوردگان یا تبعیضات جنسی و نژادی بکار گرفته شود. همچنین آمارهای اشتغال می تواند داده ها و آگاهی مفیدی در اختیاربرنامه ریزان امور صنعتی وتجاری در رابطه با روند آتی اقتصاد قرار دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه