توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تکنولوژی تولید و مصرف امولسیون قیری
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
قیردرراهسازی به عنوان یک نوع پوشش حفاظتی و عامل چسبنده درصنعت راهسازی به کارمی روددربسیاری ازفعالیتهای رایج دراین زمینه قیردرحدود 100–200 درجه سلیسیوس حرارت داده میشودتابه اندازه کافی جهت اختلاطبامصالح دانه ای روان گردد.مخلوطهای گرم بایستی به صورت گرم ذخیره حمل و استفاده گردنددرغیراین صورت کارایی خودراازدست می دهند قیرهای امولوسیون دستاوردی نوبرای جایگزینی قیرهای محلول و برگشتی می باشند.دراین شیوه ذرات قیردرون آب به صورت معلفق درمی آیندامولوسیون قابلیت استفاده بامصالح سردومرطوب رانیزدارا می باشداستفاده ازامولوسیون قیری ازاوایل قرن بیستم شروع شدامروزه 5 تا 10 درصدازرویه روسازی ها با استفاده ازامولوسیون انجام می گیرد.دراین مقاله ترکیبات شیمیایی امولسیون ونقش ترکیبات امولوسیون امولگاتورها و موادافزودنی که نمایانگرخصوصیات فیزیکی و واکنش پذیری امولوسیون می باشد تشریح شده است تولید امولوسیون طبقه بندی و نامگذاری امولسیون ها ،ساختارشیمیایی ،کاربرد و پیشرفت درساختارشیمیایی امولسیون بخش های دیگراین مقاله رادربرمی گیرند.

۲مدل بندی ریاضی هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور – گرینوئیه)
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۵
حفظ ابنیه وسازه ها ی راهسازی ازخطر ات سیلاب ازاهمیت خاصی برخوردار است مطالعات هیدرولوژی مهندسی راه شامل شناسایی اقلیم برآورد دبی ماکزیمم رواناب سطحی حوضه های آبریز و کنترل آنها توسط پلهای آبرو با تعداد و ابعاد مناسب می شود جهت طراحی ابنیه فنی و تسهیلات متداول برای عبور آبهای سطحی نظیر پلهای آبرو که نقش هدایت آب ازبالادست جاده به پایین دست را ه را دارند می بایست ماکزیمم دبی و رواناب سطحی حوضه آبخیز را تخمین زد براین اساس دراین تحقیق با توجه به روابط ریاضی مدلی جهت برآورد ماکزیمم دبی رواناب سطحی حوضه آبریز ارائه شده است که حوضه های آبریز با مشخصات فیزیکی مختلف را دربر می گیرد دراین مدل سازی با توجه به پارامترهای متکی به آمار معیارهای فنی مسائل ایمنی و اقتصادی ابتدا مدل ریاضی تعریف وسپس روش محاسبه کاربردی تشریح گردیده است مقایسه نتایج با سایر روشها به خوبی اولویت روش ارائه شده را نشان می دهد .

۳بررسی اثر تغییرات طرح اختلاط بتن سبک بر جابه جایی سازه شناور
اطلاعات انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب، سال
تعداد صفحات: ۸
جابجایی سازه های شناور یکی از مهمترین پارامترهای مقاومت سازه در مقابل امواج می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد سازه های شناور در زیرساخت های تاسیسات دریایی، همچنین در قالب ساخت هتل و رستوران و ویلاهای شناور جهت افزایش جذب گردشگر و نیز ساخت سکوهای نفتی و همچنین ساخت پایگاه های امنیتی و پلیس در آب های آزاد جهت افزایش امنیت مرزنشینان و کشور بایستی جابجایی این سازه ها در مقابل امواج را به حداقل رساند. به این منظور در تحقیق حاضر پارامتر متغیر، طرح اختلاط بتن سبک جهت بررسی میزان جابجایی سازه شناور قرار داده شد. در ساخت مدل فیزیکی سازه و موج شکن شناور این تحقیق از نوعی بتن سبک هوادار اتوکلاو شده و مطابق با استانداردهای روز دنیا استفاده شده است. جهت اندازه گیری و ثبت جابجایی های قائم مدل در فلوم، از سنسورهای صوتی استفاده می شود. جهت بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار، نمودار جابجایی سازه شناور نسبت به زمان رسم گردید. پس از بررسی و مقایسه نمودارهای مربوط به جابجایی سازه شناور نسبت به زمان در 4 حالت استفاده از سازه های شناور با جرم های حجمی 300، 400، 500 و 600 کیلوگرم بر متر مکعب تحت موج سینوسی به ارتفاع 4 سانتیمتر می توان مشاهده کرد که در حالتی جرم حجمی سازه شناور 600 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد، تاثیر تلاطم امواج بر سازه کمترین حالت می باشد و تغییرات ارتفاع سازه کمینه می باشد و سازه حالت پایداری بیشتری را دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه