توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱محاسبه خواص نوری نانوکامپوزیت پلیمر امیخته با نانوذرات نقره
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین پژوهش خواص نوری نانوکامپوزیت پلی کربنات امیخته با نانوذرات نقره محاسبه شد برای محاسبه نانوذرات نقره بتا اندازه 30 نانومتر به عنوان پرکننده در نظرگرفته شده و اثر اندازه ذرات برطیف خاموشی نانوکامپوزیت وهمچنین بستگی ضریب شکست نانوذرات به اندازه آنها محاسبه شد نتایج نشان میدهد با افزایش اندازه ذرات شدت طیف خاموشی به سرعت افزایش می یابد علاوه بر این ضریب شکست نانوذرات ریزتر در طول موجهای بلند به شدت به اندازه ذرات وابسته است نتایج به دست امده می تواند در ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری با اندازه و مقدار بهینه ذرات پرکننده و با خواص نوری معین مورد استفاده قرارگیرد.

۲بررسی خواص نوری نانوکامپوزیت شبکه پلی استایرن آمیخته با نانوذرات مس
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهشاثرات اندازهی نانوذرات پرکننده بر ضریب شکست نانوذرات و خواصنوری ماتریسپلیمر آمیخته با نانوذرات با استفاده از نظریه می مورد مطالعه قرار گرفت. از نانوذرات مستا اندازه 30 نانومتر به عنوان پرکننده استفاده شد. نتایج نشان میدهد با افزایشاندازه ذرات شدت طیف خاموشی و جذب افزایشمییابد, همچنین ضریب شکست با تغییر اندازه ذرات تغییرات زیادی نشان می دهد, که در مقایسه با کارهای آزمایشی نشان از انطباق بین کارهای آزمایشی و محاسبات میدهد. نتایج این تحقیق می تواند برای ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری با مقدار بهینه نانوذرات پرکننده و با خواصنوری معین مورد استفاده قرار گیرد

۳اپراتور سوم تلفن همراه داستانی بی انتها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي مخابرات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۴

۴اینترنت پر سرعت در ایران و سایر نقاط جهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي مخابرات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۴

۵در دولت بعدی ؛ مخابرات سنگ اندازی نکند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي مخابرات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه