توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شیوع و نوع آلوآنتی بادی های گلبول قرمز در بیماران نیازمند به خون مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز در سال 1389
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشي خون، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پياپي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: آلوایمونیزاسیون در بیماران با سابقه تزریق خون مزمن، شایع است (حدود 60%). این مشکل در بیمارانی که به صورت مزمن خون دریافت نمی کنند، کمتر و حدود 2%–1% است. آلوایمونیزاسیون، عامل چندین مشکل از تاخیر در فراهم نمودن خون سازگار تا واکنش های همولیزی تاخیری پس از تزریق خون می باشد. هدف این مطالعه، بررسی شیوع و نوع آلوآنتی بادی های گلبول های قرمز در بیماران نیازمند خون بیمارستان نمازی شیراز بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر، شیوع آلوآنتی بادی 3487 بیمار بدون سابقه تزریق مزمن خون، با آزمایش غربالگری آنتی بادی و شناسایی نوع آنتی بادی با آزمایش پانل سل، بررسی گردید. برای بیماران دارای آلوآنتی بادی، اطلاعاتی نظیر سن، جنس، سابقه تزریق خون و جراحی جمع آوری و نتایج با استفاده از نرم افزار 15 SPSS و آزمون کای دو، با اطمینان 95% پردازش و تحلیل شدند.یافته ها: از 3487 بیمار، 28 نفر دارای آلوآنتی بادی بودند، بنابراین شیوع آلوآنتی بادی 0.8% برآورد گردید. شایع ترین آلوآنتی بادی های مهم بالینی به ترتیب: 6 anti–K مورد (23%)، 4 anti–E مورد (15%) و3anti–C  مورد (11%) بودند (شایع ترین آلوآنتی بادی مهم بالینی در مردان anti–K و در زنان anti–C بود).نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع آلوآنتی بادی به سن و جنس بیماران بستگی نداشت و در افراد با سابقه تزریق خون و عمل جراحی بیشتر بود. از عوامل موثر در شیوع بیشتر این آلوآنتی بادی ها، شیوع بالاتر آنتی ژن های مربوطه در جمعیت، قدرت آنتی ژنسیته بالاتر و فقدان انجام آزمون سازگاری و تعیین گروه برای این آنتی ژن ها می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه