توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی و بررسی برخی از عوامل موثر دراتلاف عملکرد و انرژی تولیدی گندم در مرحله برداشت با کمباین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، سال
تعداد صفحات: ۷
این بررسی در مزراع آستان قدس رضوی مشهد به منظور تعیین تلفات ریزش به روش نمونه برداری و با پلات گذاری در مرحله برداشت کمباین در سال 1387 انجام شد. تلافت، قسمتی از محصول است که تولید شده ولی به طور ناخواسته از دست می رود و سودی بابت آن نصیب زارع نمی شود، و چون برای تولید آن انرژی صرف شده ولی برداشت نمی شود باعث کاهش عملکرد و کارایی انرژی تولیدی می شود. در این بررسی کل درصد ریزش در شرایط نامساعد برداشن 4\27 درصد اندازه گیری شد که ریزش انتهای کمباین با 3\38 درصد بیشترین درصد تلفات دانه را به خود اختصاص داد. در شرایط مساعد و نامساعد برداشت به ترتیب جمع کل تلفات ریزش دانه 129 و 418 کیلوگرم د رهکتار و جمع کل میزان تلفات انرژی تولیدی 446340 و 1446280 بر حسب کیلو کالری د رهمتار اندازه گیری و محاسبه شد. کل انرژی تولیدی بدون اتلاف عملکرد، و کل انرژی تولید نهایی پس از کسر تلفات ریزش در دو حالت مساعد و نامساعد برداشت به ترتیب، 61197080 و 60750740 و 59750800 کیلو کالری د رهکتار برآورد شد. در این تحقیق مقدار تلفات و منشا آنها د رگندم آبی بررسی شد که باید با انتخاب رقم مناسب بذر، انجام به موقع کاشت و برداشت ، بالا بردن آگاهی مدیریت و مهارت راننده کمباین در تنظیمات و سرعت مناسب برداشت ، جایگزین کمباین فرسوده و تجهیز مکانیزه با ادوات مناسب برای هر عملیات در جهت کاهش تلفات اقدام نمود.

۲ارزیابی کارآیی انرژی در زراعت گندم آبی در استان خراسان رضوی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در علوم زراعي، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
ارزیابی کارآیی انرژی، تعیین و تشخیص انواع و اندازه انرژی های مصرفی می تواند یک روش علمی برای ارزیابی میزان ثبات و پایداری تولید در یک اکوسیستم زراعی تلقی گردد. در این بررسی، ارزیابی انرژی مصرفی در مزارع آستان قدس رضوی مشهد، برای اکوسیستم زراعی گندم آبی بر اساس اندازه گیری های علمی و عملی مرحله به مرحله، شامل خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت برآورد گردید. اندازه گیری های مربوط به ورودی ها و خروجی ها، به میزان های معادل انرژی های مصرفی و تولیدی تبدیل و کارآیی انرژی محاسبه شد. مقدار انرژی ورودی مصرفی و خروجی تولیدی (دانه گندم) در زراعت گندم آبی به ترتیب به طور متوسط 7731553 و 20517800 کیلوکالری در هکتار و کارآیی انرژی (نسبت انرژی ستاده به انرژی نهاده یا تولیدی به مصرفی) به ترتیب برای دانه، کاه و عملکرد بیولوژیک (جمع دانه و کاه) به طور متوسط 2.65، 2.14 و 4.8 بود. بررسی و برآورد انرژی های مصرفی به صورت درصدی از کل برای بخش های مختلف نشان می دهند که بیشترین سهم مصرف انرژی مربوط به برق مصرفی برای آبیاری با 41.5 درصد و بعد از آبیاری به ترتیب نیتروژن خالص مصرفی با 17.75 و سوخت با 15.15 درصد بیشترین انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند. کمترین انرژی های ورودی به نیروی انسانی (انرژی بیولوژیک) با 0.7 درصد، علف کش و آفت کش به ترتیب 0.49 و 0.29 درصد اختصاص داشت، که با مدیریت صحیح زراعی و بدون کاهش کیفیت کار می توان سایر مصارف انرژی را کاهش و کارآیی انرژی تولیدی را در واحد سطح افزایش داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه